fbpx

เกี่ยวกับ

ครูพี่เกด จุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ TOEIC CU-TEP Duolingo

บทความล่าสุดของ

ครูพี่เกด จุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ TOEIC CU-TEP Duolingo

สมัครสอบ KU-EPT

สมัครสอบ-ku-ept

Reading Time: < 1 minute วิธีสมัครสอบ KU-EPT การสมัครสอบ KU-EPT เป็นอีกสิ่งสำคัญของคนที่วางแผนเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ระดับ ป.โท และ ป.เอก เพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้เรียนในอนาคต จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด สมัครสอบ KU-EPT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ 2. กดเลือกลงทะเบียน 3. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน 4. จะได้รับอีเมลยืนยัน กดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตนเอง 5. คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://kultc.human.ku.ac.th

สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

สมัครสอบ TOEIC

สมัครสอบ TOEIC ต้องทำยังไง มีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อกันแล้ว

Reading Time: < 1 minute สมัครสอบ TOEIC ต้องทำยังไง มีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อกันแล้ว การสมัครสอบ TOEIC สามารถทำได้โดยการโทรศัพท์ไปแจ้งความจำนงค์กับทางศูนย์สอบซึ่งหลัก ๆ จะมี 2 แห่ง คือ ศูนย์สอบกรุงเทพ โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101 และศูนย์สอบเชียงใหม่ โทร 053-241-273 วิธีสมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ ต้องใช้การโทรศัพท์จองคิวระบุวันและรอบที่ต้องการเข้าสอบ หรือเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สอบเท่านั้น สมัครสอบ TOEIC วันไหน สามารถสมัครสอบ TOEIC ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์

CU-TEP

สอบ CU-TEP คืออะไร ค่าสอบ สอบที่ไหน ตารางสอบ CHULATUTOR

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-TEP คืออะไร สอบ CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลคะแนนของ CU-TEP โดยส่วนใหญ่จะใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับรองผลคะแนนสอบ CU-TEP ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถา

สอบ TOEIC คือ

สอบ TOEIC คือ สมัครสอบ TOEIC ขั้นตอนสอบ ข้อสอบสอบอะไรบ้าง

Reading Time: 4 minutes สอบ TOEIC คือ สอบ TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำหนดเกณ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัครงานไว้ สมัครสอบ TOEIC วิธีสมัครสอบ TOEIC ทำได้โดยการโทรศัพท์ เบอร์ 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101 เพื่อจองวันและเวลาสอบ สำหรับเวลาที่สามารถโทร สมัครสอบ TOEIC ได้คือ เวลา 10:00-16:30 น. หรือ ผู้สมัครสอบสามารถ Walk In หรือเดินเข้าไปในศูนย์สอบได้เลยในรอบสอบ

ku-ept คืออะไร

KU-EPT คืออะไร

Reading Time: 3 minutes KU-EPT คืออะไร สมัครสอบ KU-EPT เปรียบเทียบคะแนน ku-ept คืออะไร KU-EPT คืออะไร KU-EPT คือ แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการสมัครงาน การเลื่อนขั้น หรือเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อผลสอบ KU-EPT มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ Table of Contents KU-EPT ย่อมาจาก KU-EPT ย่

tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

cu-tep คืออะไร

CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง

Reading Time: 3 minutes CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี Menu CU-TEP สอบอะไรบ้าง การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที CU-TEP คะแนนเต็ม CU-TEP คะแน

toeic คืออะไร

TOEIC คืออะไร สำคัญอย่างไร? แล้วทำไมถึงควรสอบ TOEIC Test

Reading Time: 3 minutes toeic คืออะไร TOEIC คืออะไร สำคัญอย่างไร? แล้วทำไมถึงควรสอบ TOEIC สอบ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ยื่นเข้าสมัครงาน เช่น สายการบิน ปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ข้อสอบมี 2 พาร์ท คือ Listening and Reading คะแนนเต็ม 990 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ค่าสอบ 1,800 บาท โดยผลสอบจะออกในวันถัดไปหลังสอบเสร็จ TOEIC คือ แบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำ

What is TOEIC

TOEIC

Reading Time: 9 minutes What is TOEIC? TOEIC is a test of English for international communication especially business communication. The test focuses on listening and reading and is usually used in job application. The test consists of 200 multiple – choice questions and the total score adds up to a scale from 0 to 990 points.   Chulatutor TOEIC quality course is waiting for you! At Chula tutor, we have TOEIC preparation course. If your goal is to get a high score, do not hesitate to apply this course. It is right

สมัครสอบ KU-EPT

สมัครสอบ-ku-ept

Reading Time: < 1 minute วิธีสมัครสอบ KU-EPT การสมัครสอบ KU-EPT เป็นอีกสิ่งสำคัญของคนที่วางแผนเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ระดับ ป.โท และ ป.เอก เพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้เรียนในอนาคต จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด สมัครสอบ KU-EPT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ 2. กดเลือกลงทะเบียน 3. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน 4. จะได้รับอีเมลยืนยัน กดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตนเอง 5. คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://kultc.human.ku.ac.th

สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

สมัครสอบ TOEIC

สมัครสอบ TOEIC ต้องทำยังไง มีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อกันแล้ว

Reading Time: < 1 minute สมัครสอบ TOEIC ต้องทำยังไง มีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อกันแล้ว การสมัครสอบ TOEIC สามารถทำได้โดยการโทรศัพท์ไปแจ้งความจำนงค์กับทางศูนย์สอบซึ่งหลัก ๆ จะมี 2 แห่ง คือ ศูนย์สอบกรุงเทพ โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101 และศูนย์สอบเชียงใหม่ โทร 053-241-273 วิธีสมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ ต้องใช้การโทรศัพท์จองคิวระบุวันและรอบที่ต้องการเข้าสอบ หรือเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สอบเท่านั้น สมัครสอบ TOEIC วันไหน สามารถสมัครสอบ TOEIC ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์

CU-TEP

สอบ CU-TEP คืออะไร ค่าสอบ สอบที่ไหน ตารางสอบ CHULATUTOR

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-TEP คืออะไร สอบ CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลคะแนนของ CU-TEP โดยส่วนใหญ่จะใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับรองผลคะแนนสอบ CU-TEP ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถา

สอบ TOEIC คือ

สอบ TOEIC คือ สมัครสอบ TOEIC ขั้นตอนสอบ ข้อสอบสอบอะไรบ้าง

Reading Time: 4 minutes สอบ TOEIC คือ สอบ TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำหนดเกณ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัครงานไว้ สมัครสอบ TOEIC วิธีสมัครสอบ TOEIC ทำได้โดยการโทรศัพท์ เบอร์ 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101 เพื่อจองวันและเวลาสอบ สำหรับเวลาที่สามารถโทร สมัครสอบ TOEIC ได้คือ เวลา 10:00-16:30 น. หรือ ผู้สมัครสอบสามารถ Walk In หรือเดินเข้าไปในศูนย์สอบได้เลยในรอบสอบ

ku-ept คืออะไร

KU-EPT คืออะไร

Reading Time: 3 minutes KU-EPT คืออะไร สมัครสอบ KU-EPT เปรียบเทียบคะแนน ku-ept คืออะไร KU-EPT คืออะไร KU-EPT คือ แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการสมัครงาน การเลื่อนขั้น หรือเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อผลสอบ KU-EPT มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ Table of Contents KU-EPT ย่อมาจาก KU-EPT ย่

tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

cu-tep คืออะไร

CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง

Reading Time: 3 minutes CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี Menu CU-TEP สอบอะไรบ้าง การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที CU-TEP คะแนนเต็ม CU-TEP คะแน

toeic คืออะไร

TOEIC คืออะไร สำคัญอย่างไร? แล้วทำไมถึงควรสอบ TOEIC Test

Reading Time: 3 minutes toeic คืออะไร TOEIC คืออะไร สำคัญอย่างไร? แล้วทำไมถึงควรสอบ TOEIC สอบ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ยื่นเข้าสมัครงาน เช่น สายการบิน ปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ข้อสอบมี 2 พาร์ท คือ Listening and Reading คะแนนเต็ม 990 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ค่าสอบ 1,800 บาท โดยผลสอบจะออกในวันถัดไปหลังสอบเสร็จ TOEIC คือ แบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำ

What is TOEIC

TOEIC

Reading Time: 9 minutes What is TOEIC? TOEIC is a test of English for international communication especially business communication. The test focuses on listening and reading and is usually used in job application. The test consists of 200 multiple – choice questions and the total score adds up to a scale from 0 to 990 points.   Chulatutor TOEIC quality course is waiting for you! At Chula tutor, we have TOEIC preparation course. If your goal is to get a high score, do not hesitate to apply this course. It is right

Scroll to Top