fbpx
IGCSE Physics
Reading Time: 2 minutes

ข้อสอบ IGCSE Physics มีกี่ชุด? Download ข้อสอบ Physics

IGCSE PHYSICS ข้อสอบมีกี่ชุด

ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด

ชุดที่ 1 :Multiple Choice (Core)30%
ชุดที่ 2 :Multiple Choice (Extended)30%
ชุดที่ 3 :Theory (Core)50%
ชุดที่ 4 :Theory (Extended)50%
ชุดที่ 5 :Practical Test20%
ชุดที่ 6 :Alternative to Practical20%

ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ Extended ต้องสอบชุดที่ 2, 4 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ A* เนื่องจากข้อสอบ Extended จะมีเนื้อหาลึกและซับซ้อนกว่าแบบ Core

ชุดที่ 1 และ 2 : เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 40 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 40 นาที

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้ชุดข้อสอบที่ง่ายมากที่สุด เนื่องจากจะถามเนื้อหากว้างๆไม่ลึกมาก เป็นเนื้อหาทฤษฏีพื้นฐานอย่างง่ายทั่วไปของวิชาฟิสิกส์ ส่วนมากมักถามเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน คลื่น แสง เสียง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์ปะปนมาเล็กน้อย

ชุดที่ 3 และ 4 : เป็นแบบอัตนัย 80 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้สำคัญมากๆ เพราะมีเปอร์เซนต์คะแนนสูงที่สุด น้องๆจะต้องมีเทคนิค การตอบ เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่มีเทคนิคการตอบ ก็ใช่ว่าจะได้คะแนนนะ คำตอบนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เป็นคำตอบที่เน้นแนวสั้น ง่าย ได้ใจความ มีคำคีย์เวิร์ดที่เขาจะให้คะแนน บางคนเขียนยาวมากเกินไปแต่ไม่ได้คะแนนเลยก็มี เนื่องจากไม่มีคำคีย์เวิร์ดที่สำคัญ

จะขอแนะนำว่าลักษณะการตอบเพื่อให้ได้คะแนนหรือที่เรียกว่าโดนใจคนตรวจข้อสอบนั้นเป็นรูปแบบที่ซ้ำๆ หากน้องๆมีประสบการณ์การทำข้อสอบ IGCSE Physics มากพอระดับหนึ่ง อ่านโจทย์แล้วจะสามารถทำนายทิศทางการตอบได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญก่อนจะตอบลงไป อยากให้สังเกตที่คะแนนในเครื่องหมาย [ ] ที่เขาให้ มาบรรทัดล่างสุดของแต่ละข้อให้ดี เพราะคะแนนตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่า จะตอบอะไรลงไปบ้าง จะขอยกตัวอย่างรูปแบบโจทย์ที่เจอมากในส่วนนี้

รูปแบบที่ 1 ข้อสอบ IGCSE Physics ที่ให้เขียนกราฟ แล้วให้สัญลักษณ์ [4] อยากให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่า 4 คะแนนนั้นมาจาก

– แกน x และ y มีชื่อแกนตามคำสั่งของโจทย์ และมีหน่วยที่ถูกต้องหรือไม่ 1 คะแนน

– การพลอตจุดนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ ตามค่าต่างๆที่โจทย์ให้มา 1 คะแนน

– ลักษณะเส้นกราฟถูกต้องหรือไม่ เช่น กราฟเส้นตรง กราฟเส้นโค้ง (แต่ส่วนมากจะเป็นกราฟเส้นตรงค่ะ) 1 คะแนน

– การแบ่งสเกลของกราฟถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพื้นที่ที่น้องๆใช้ในการวาดกราฟเทียบกับพื้นที่ที่เขาให้มาค่ะ ซึ่งการจะได้คะแนนนี้น้องๆต้องแบ่งสเกลที่เหมาะสม โดยวาดกราฟลงไปแล้ว กินพื้นที่ประมาณ 2/3 ของพื้นที่วาดกราฟที่โจทย์ให้มาเป็นใช้ได้ 1 คะแนน

รูปแบบที่ 2 โจทย์ที่เว้นที่ว่างไว้ให้แสดงวิธีทำ โดยใช้สูตรคำนวณแล้วตอบ แล้วให้สัญลักษณ์ [3] แบบนี้มา

– การใช้สูตรที่ถูกต้อง 1 คะแนน

– การแทนค่าตัวเลขที่ถูกต้องตามตัวแปล หน่วยถูกต้อง 1 คะแนน

– คำตอบพร้อมหน่วยที่ถูกต้อง 1 คะแนน

รูปแบบที่ 3 โจทย์ให้อธิบายทฤษฏีตามความเข้าใจ โจทย์ข้อสอบ IGCSE Physics ลักษณะนี้มักใช้ในเรื่องโมเลกุลแก๊ส คลื่นแสง เสียง งานและพลังงาน การตอบนั้นต้องสั้น กระชับ มีคำสำคัญหรือศัพท์เฉพาะในคำตอบตามจำนวนคะแนนที่กำหนด พยายามหลีกเลี่ยงการเขียนติดกันเป็นเหมือนเรียงความ แต่ให้แบ่งแยกเป็นข้อๆ สั้นๆ เรียงลงมาเป็นบรรทัดจะดีกว่า

ชุดที่ 5 และ 6 : เป็นข้อสอบ IGCSE Physics เกี่ยวกับทักษะด้านการทดลอง โดยเป็นแบบอัตนัย สำหรับชุดที่ 5 มีเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนชุดที่ 6 มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ข้อสอบ IGCSE Physics ส่วนนี้จะว่าไปแล้วนอกจากน้องๆจะต้องมีความรู้แล้ว ยังต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากพอสมควร ซึ่งจะทดสอบทักษะต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือวัด ซึ่งต้องตอบให้ถูกต้องตามหลักทศนิยมด้วย นอกจากนี้อาจให้เราออกแบบการทดลองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทดลองที่โจทย์ตั้งไว้ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top