fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

Highlight on IGCSE , live and private only. We confirm the intensive!

Our IGCSE private course highlights every weakness and strengthens your power to fight the exam.

IGCSE here provides you both basic knowledge and pass paper practice. We fulfill your exam preparation.

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting #0452

วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให้เห็นภาพจริงไปเลยว่าเป็นแบบไหน ถ้าของประเทศไทยเรา ต้องเป็นรหัสที่ลงท้ายด้วย xxxx/x2 เช่น 12 ก็หมายถึง Paper 1 หรือ 22 ก็คือ Paper 2 อะไรทำนองนี้ อย่าหลงสมัครผิดตัวเด็ดขาด หรือว่าเวลาจะทำข้อสอบเก่าพยายามเลือกรหัสลงท้ายด้วย 2 อย่างที่บอก เพราะมันคือของ Zone พวกเรา

ข้อสอบ IGCSE Accounting จะมีด้วยกันอยู่ 2 paper ส่วนด้วยกัน คือ ทั้ง Paper 1 และ Paper 2 จะมีเวลาข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง กับอีก 45 นาที โดยข้อสอบใน Paper 1 นั้นอาจจะมีการปะปนของข้อสอบ 2 แบบด้วยกัน คือ ทั้งแบบ กากบาท Multiple choice แล้วก็แบบ short-answer แต่แบบ Paper 2 จะไม่มีกากบาท มีแต่เขียนล้วนๆ ทั้งคู่

คะแนนอย่างละ 120 มาดูตัวอย่างข้อสอบกันว่าเป็นอย่างไร

igcse accounting

แต่ทางนั้นจะถ่วงน้ำหนักเป็นอย่างละ 50% เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จะมีการสมมุติคะแนนออกมาง่าย ๆ ดังนี้

Paper 1 Paper 2
คะแนนที่ได้ ( คะแนนดิบ ) 70/120 95/120
คะแนนที่ถ่วงแล้ว ( 50%) 35 47.5
คะแนนจริง ๆ 35+47.5 = 82.5/100

ดังนั้นหมายความว่า คะแนนจริง ๆ ของที่ได้คือ 82.5 เท่านั้นไม่ใช่เอา 70+95 แล้วบอกกรรมการว่า คะแนนสูงขนาดนี้ทำไมได้เกรดเท่านี้เอง

สิ่งที่ต้องเตรียมและข้อห้ามในการทำข้อสอบ IGCSE Accounting

igcse accounting

ต้องเขียนเลขศูนย์สอบ เลขประจำตัวของเรา แล้วก็ชื่อบนกระดาษที่ได้
เข้าให้ใช้ปากกา !ดำ หรือ น้ำเงิน
อาจจะใช้ดินสอบ HB ก็ได้นะในการเขียนกราฟ หรือรูปอะไรก็ตาม
อย่า!ใช้ น้ำยาลบคำผิด เด็ดขาด !
อย่าเขียนอะไร แถวๆๆ Barcodes เป็นอันขาด
สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

หัวข้อที่ออกข้อสอบทุกรอบ รายละเอียด
เรื่องทั่วไปของบัญชี จะเป็นเรื่องพวกรู้จุดประสงค์ของการทำบัญชี สามารถเข้าใจถึง Accounting Equation ได้ รู้จักระบบ Entry System ของบัญชี และวิธีการบันทึกบัญชีทั้ง 5 ครบหมด นอกจากนี้ยังมีพวกเรื่อง T account อีกด้วย แล้วสามารถจะทำงบทดลองเป็น
เรื่องบัญชีการเงินของพวก Sole Traders หลัก ๆ คือสามารถทำ Balance Sheet เป็น แล้วก็สามารถที่จะ Adjustment บัญชีได้เช่นพวก รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอะไรทำนองนี้ แล้วรู้ถึงเรื่อง Profit and Loss พอสมควร และเข้าใจในบัญชี Capital ด้วยนะ เพื่อนำไปใช้ในพวก income statement
ประเภท Books ต่าง ๆ อย่างแรกเลย จะต้องเข้าใจถึงพวก invoice, credit note, debit note, statement of account ทั้งหมดก่อน และที่ชอบออกสุด ๆ เลยนะคือ Petty Cash หรือก็คือ เงินสดย่อย ออกเกือบรอบ แล้วก็พวก บัญชีการซื้อขาย เช่นพวก Sales Returns, Purchases Returns จ้า และที่ PEAK !! สุดคือ จะมีเรื่องของ Bank Reconciliation ด้วยนะ คือจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เราบันทึกแต่ธนาคารไม่ หรืออะไรที่ธนาคารทำแต่เราดันลืม ซึ่งบอกเลยว่าถ้าจับทางได้ เป็นข้อสอบแจกแต้ม เพราะแนวเดิมตลอด
บัญชีพวก Adjustment ต่าง ๆ ต้องไปอ่านมาคือพวก ค่าเสื่อมราคา หนี้เสีย หนี้สงสัยจะสูญ พวกบัญชีค้างทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ค้างรับ ค้างจ่าย จ่ายล่วงหน้า อะไรแบบนี้ ต้องเก็บหมด บทนี้เป็นบทที่ยากพอสมควร ต้องจำ Pattern ให้ได้ทั้งหมดเลย ถ้าหากจะเรียนบัญชีแล้ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Errors ที่ไม่กระทบต่อพวกงบทดลองอีกด้วยนะ เช่น ค่า commission, ค่าชดเชย หรือแม้กระทั้ง suspense ด้วย
บัญชีแปลก ๆ ในองค์กรต่าง ๆ จะต้องได้เรียนพวกบัญชีจากองค์กรต่าง ๆ เช่น Club ว่ามีรายได้รายจ่ายอะไรบ้าง หรือ Partnership Accounts ที่ต้องรู้ว่า อะไรสามารถถอนเข้าถอนออก แล้วเป็นของเราหรือของ Partner บัญชี Manufacturing ที่จะต้องคำนวณต้นทุนตรงและอ้อมเป็น เพื่อหาต้นทุกที่แท้จริงทำนองนี้จ้า และก็จะมีพวก สูตร Ratio ต่าง ๆ ให้เราตีความด้วย เพื่อเปรียบเทียบว่าผลของยอดขายอะไรทำนองนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีเก่า

 

อ่านต่อ