fbpx

เกี่ยวกับ

chulatutor

TOEIC Test of English for International Communication IELTS International English Language Testing System TOEFL Test Of English as a Foreign Language

บทความล่าสุดของ

chulatutor

ACT คืออะไร

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน

Reading Time: 3 minutes ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง act คืออะไร ACT คืออะไร ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT Table of Contents สอบ ACT คืออะไร สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข

สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ.. วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเว

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

IGCSE Physics

IGCSE Physics

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ IGCSE Physics มีกี่ชุด? Download ข้อสอบ Physics IGCSE PHYSICS ข้อสอบมีกี่ชุด ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30% ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30% ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50% ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50% ชุดที่ 5 : Practical Test 20% ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20% ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ E

IGCSE Biology

IGCSE Biology

Reading Time: 2 minutes IGCSE Biology คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง? IGCSE Biology คืออะไร IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง 1. Characteristics and classification of living organisms ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสา

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting

Reading Time: 2 minutes IGCSE Accounting คืออะไร? หัวข้อที่ออกสอบ IGCSE Accounting IGCSE Accounting คืออะไร วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให

IGCSE Chemistry

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า

Reading Time: 2 minutes IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า IGCSE Chemistry 0620 ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี COMPONENT INFORMATION DURATION MAXIMUM RAW MARK WEIGHTING Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes 40 30% Paper 2 Multiple Choice (Extended) 45 minutes 40 30% Paper 3 Theory (Core) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 4 Theory (Extended) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 5 Practical Test 1 hour 15 minutes 40 ไม่ต้องทำ Paper 6 Alternative to Practical 1 hour 60 20% กา

ACT คืออะไร

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน

Reading Time: 3 minutes ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง act คืออะไร ACT คืออะไร ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT Table of Contents สอบ ACT คืออะไร สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข

สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ.. วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเว

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

Reading Time: 4 minutes IGCSE คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สมัครสอบ และ ตารางสอบ igcse คืออะไร IGCSE คืออะไร International General Certificate of Secondary Educational หรือ  IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม Table of Contents IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง ข้อสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ Core และ Extended จะเลือกสอบแบบไหนดี ระหว่าง Core และ Extended ? การจะเ

IGCSE Physics

IGCSE Physics

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ IGCSE Physics มีกี่ชุด? Download ข้อสอบ Physics IGCSE PHYSICS ข้อสอบมีกี่ชุด ข้อสอบ IGCSE Physics มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดที่ 1 : Multiple Choice (Core) 30% ชุดที่ 2 : Multiple Choice (Extended) 30% ชุดที่ 3 : Theory (Core) 50% ชุดที่ 4 : Theory (Extended) 50% ชุดที่ 5 : Practical Test 20% ชุดที่ 6 : Alternative to Practical 20% ข้อสอบ IGCSE Physics ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขชุดข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการสอบแบบ Core ต้องสอบชุดที่ 1, 3 และ 5 หรือ 6 ซึ่งจะได้เกรดสูงสุด คือ C ส่วนคนที่ต้องการสอบแบบ E

IGCSE Biology

IGCSE Biology

Reading Time: 2 minutes IGCSE Biology คืออะไร? ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง? IGCSE Biology คืออะไร IGCSE Biology เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการทดลอง ในการสอบวิชานี้นักเรียนควรมีทักษะในการตรวจสอบ ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อสอบ IGCSE Biology ออกอะไรบ้าง 1. Characteristics and classification of living organisms ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้คุณลักษณะที่เหมือนกัน และการสร้างและใช้ไดโคโตมัสคีย์อย่างง่าย องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ และสา

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

IGCSE Accounting

IGCSE Accounting

Reading Time: 2 minutes IGCSE Accounting คืออะไร? หัวข้อที่ออกสอบ IGCSE Accounting IGCSE Accounting คืออะไร วิชา IGCSE Accounting บัญชีนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวกเลขเป็นอย่างมาก ซึ่ง ถ้าคิดแค่นี้อาจจะเป็นการคิดผิด เพราะว่าจริง ๆ แล้ววิชาบัญชี หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ACC 0452 โดยจะต้องรู้ลึกถึงขนาดที่ว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของตัวบัญชีต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิ้น รายได้ อะไรอยู่ตรงไหนด้วย ดังนั้นถ้าหากคิดจะลองวิชานี้ จะต้องเป็นคนที่มี Pattern พอสมควร ทั้ง Debit Credit ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าปกของข้อสอบ เพื่อให

IGCSE Chemistry

IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า

Reading Time: 2 minutes IGCSE Chemistry ออกสอบเรื่องอะไร Download ข้อสอบเก่า IGCSE Chemistry 0620 ตารางเปรียบเทียบข้อสอบ IGCSE Chemistry และอัตราส่วนของข้อสอบเคมี COMPONENT INFORMATION DURATION MAXIMUM RAW MARK WEIGHTING Paper 1 Multiple Choice (Core) 45 minutes 40 30% Paper 2 Multiple Choice (Extended) 45 minutes 40 30% Paper 3 Theory (Core) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 4 Theory (Extended) 1 hour 15 minutes 80 50% Paper 5 Practical Test 1 hour 15 minutes 40 ไม่ต้องทำ Paper 6 Alternative to Practical 1 hour 60 20% กา

Scroll to Top