IGCSE คืออะไร ข้อสอบ IGCSE 2024 สอบอะไรบ้าง

IGCSE คืออะไร ได้วุฒิอะไร เทียบเท่าอะไร สอบอะไรบ้าง

IGCSE คืออะไร นี่คงเป็นคำถามที่หลายคนเกิดความสงสัยอย่างมาก เมื่อสอบแล้วได้วุฒิอะไร หรือเทียบเท่าอะไร เนื้อหาการสอบอะไรบ้าง เอาเป็นว่าทุกสิ่งที่อยากรู้ได้รวมคำตอบมาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาและตัดสินใจว่าการสอบนี้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ น้อง ๆ หรือผู้ปกครองวางแผนการเรียนไว้จะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม

IGCSE คือ

IGCSE คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของประเทศอังกฤษ ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ด้วยรูปแบบของตัวหลักสูตรที่มีคุณภาพจึงผ่านการยอมรับในระดับสากล ผู้เรียนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี เพื่อให้จบหลักสูตร และมีอายุระหว่าง 14-16 ปี

ในการสอบต้องทำคะแนนให้ผ่านไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ระหว่างช่วงการเรียน Year 10 และ Year 11 โดยรายวิชาจะเน้นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการฟัง การพูด และการเขียนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด จากกว่า 70 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตนเองเพื่อโอกาสในการทำคะแนนให้สูงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นั่นเอง

ปกติแล้วหลักสูตรนี้มักจะอยู่ในระบบการศึกษาของเหล่าบรรดาโรงเรียนนานาชาติที่เลือกใช้แนวทางการเรียนการสอนตามแบบของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากใครที่สนใจแม้ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนดังกล่าวก็สามารถสมัครสอบผ่าน British Council Thailand ได้เช่นกัน

สอบเทียบ IGCSE ได้วุฒิอะไร

ต้องอธิบายก่อนว่าจริง ๆ แล้วการสอบ IGCSE ยังไม่เชิงว่าได้วุฒิการศึกษาแบบเต็มตัว เพราะเสมือนเป็นการสอบผ่านในระดับ ม.4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย แต่ถ้าต้องการให้ได้วุฒิมัธยมปลาย หรือเรียนจบ ม.6 จะต้องมีการสอบ AS หรือ A-Level เพิ่มอีกทั้งสิ้น 3 รายวิชา เมื่อสอบผ่านก็จะนำวุฒิไปใช้ต่อสมัครมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ได้

สอบเทียบ IGCSE เทียบเท่าอะไร

ตามที่อธิบายไปแล้วเมื่อตัดสินใจเลือกสอบ IGCSE วุฒิที่ได้จะเทียบเท่ากับระดับ ม.4 และต้องทำการสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา ก็สามารถเทียบเท่ากับวุฒิ ม.6 จากนั้นจึงนำคะแนนไปใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐภาคอินเตอร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ผลคะแนนสอบ IGCSE ก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการใช้คะแนน IGCSE สอบนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยว่าเป็นแบบไหนบ้าง เช่น เกรดที่ได้รับจะต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้, มีรายวิชาเฉพาะที่ต้องสอบเพื่อวัดทักษะในด้านนั้น เป็นต้น

IGCSE สอบอะไรบ้าง

ปกติการสอบ IGCSE จะแบ่งออก 2 ระดับ ประกอบไปด้วย

Core (การสอบพื้นฐาน) จะใช้เวลาและจำนวนข้อน้อยกว่า ถือเป็นการวัดมาตรฐานอย่างง่าย ซึ่งเกรดที่ได้จะอยู่เพียง C, D, E, F, G เท่านั้น

Extended (การสอบขั้นสูง) กรณีสอบระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรดสูงกว่าการสอบ Core แบ่งออกเป็น A*, A, B, C, D, E, F, G

ในส่วนของรายวิชาที่ใช้สอบต้องบอกว่าจริงแล้วมีมากกว่า 70 วิชาเลยทีเดียว แต่สามารถแยกออกได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ซึ่งตรงนี้สามารถเลือกตามแนวทางที่ตนเองสนใจเพื่อโอกาสทำคะแนนให้สูงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ หรือบางคณะ บางมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนก็มีการกำหนดมาชัดเจนว่าต้องสอบวิชาใดบ้างนั่นเอง

กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English Language and Literature

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture, Biology, Environmental Management, Chemistry, Physics, Physics Science – Combined เป็นต้น

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics เป็นต้น

กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Business Studies, Enterprise, Physical Education, Drama, Music, Art and Design, Design & Technology, Information & Communication, Computer Science, Food & Nutrition เป็นต้น

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Indonesian, Russian, Italian, Korean, Arabic, Turkish, German, Greek, Spanish, French, Hindi เป็นต้น

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Economics, Sociology, Geography, Religious Studies, History, Business Studies, Travel and Tourism เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บางรายวิชามีการเปิดสอบ 2 ระดับ (Extended และ Core) อาทิ Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, ESL (English as a Second Language) ทั้งนี้การสอบแบบ Core จะมีเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นในรายวิชานั้น ๆ ไม่ได้เจาะรายละเอียดมากนัก ประมาณ 60% แต่ถ้าเป็นการสอบแบบ Extended เนื้อหาที่สอบจะมีความเจาะลึกมากแบบ 100%

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IGCSE คืออะไรที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเดิม สอบแล้วได้วุฒิอะไร เทียบเท่าอะไร รวมถึง สอบอะไรบ้าง เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนที่มีทักษะดีอยู่แล้ว หากได้เสริมข้อมูลหรือเทคนิคเพิ่มเติมจะสามารถผ่านได้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้อย่างแน่นอน

ค่าสมัครสอบ IGCSE

ค่าสมัครสอบวิชาละ 6,035-9,430 บาทต่อวิชา (ทั้งนี้แล้วแต่ละวิชา)

สมัครสอบ IGCSE

สำหรับน้องๆที่สนใจสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสอบ ได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/exam/igcse/register/dates-fees

เรียน IGCSE ตัวต่อตัว

เรียน igcse ตัวต่อตัว
ติว IGCSE ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿

หมายเหตุ :

– คอร์ส ติวตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียนตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

Related Posts