CHULATUTOR.COM

IGCSE คืออะไร ได้วุฒิอะไร เทียบเท่าอะไร สอบอะไรบ้าง

IGCSE คืออะไร ได้วุฒิอะไร เทียบเท่าอะไร สอบอะไรบ้าง

IGCSE คืออะไร นี่คงเป็นคำถามที่หลายคนเกิดความสงสัยอย่างมาก เมื่อสอบแล้วได้วุฒิอะไร หรือเทียบเท่าอะไร เนื้อหาการสอบอะไรบ้าง เอาเป็นว่าทุกสิ่งที่อยากรู้ได้รวมคำตอบมาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาและตัดสินใจว่าการสอบนี้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ น้อง ๆ หรือผู้ปกครองวางแผนการเรียนไว้จะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม

IGCSE คือ

IGCSE คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของประเทศอังกฤษ ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ด้วยรูปแบบของตัวหลักสูตรที่มีคุณภาพจึงผ่านการยอมรับในระดับสากล ผู้เรียนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี เพื่อให้จบหลักสูตร และมีอายุระหว่าง 14-16 ปี

ในการสอบต้องทำคะแนนให้ผ่านไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ระหว่างช่วงการเรียน Year 10 และ Year 11 โดยรายวิชาจะเน้นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการฟัง การพูด และการเขียนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด จากกว่า 70 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตนเองเพื่อโอกาสในการทำคะแนนให้สูงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นั่นเอง

ปกติแล้วหลักสูตรนี้มักจะอยู่ในระบบการศึกษาของเหล่าบรรดาโรงเรียนนานาชาติที่เลือกใช้แนวทางการเรียนการสอนตามแบบของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากใครที่สนใจแม้ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนดังกล่าวก็สามารถสมัครสอบผ่าน British Council Thailand ได้เช่นกัน

 

IGCSE ได้วุฒิอะไร

ต้องอธิบายก่อนว่าจริง ๆ แล้วการสอบ IGCSE ยังไม่เชิงว่าได้วุฒิการศึกษาแบบเต็มตัว เพราะเสมือนเป็นการสอบผ่านในระดับ ม.4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย แต่ถ้าต้องการให้ได้วุฒิมัธยมปลาย หรือเรียนจบ ม.6 จะต้องมีการสอบ AS หรือ A-Level เพิ่มอีกทั้งสิ้น 3 รายวิชา เมื่อสอบผ่านก็จะนำวุฒิไปใช้ต่อสมัครมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ได้

 

IGCSE เทียบเท่าอะไร

ตามที่อธิบายไปแล้วเมื่อตัดสินใจเลือกสอบ IGCSE วุฒิที่ได้จะเทียบเท่ากับระดับ ม.4 และต้องทำการสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา ก็สามารถเทียบเท่ากับวุฒิ ม.6 จากนั้นจึงนำคะแนนไปใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐภาคอินเตอร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ผลคะแนนสอบ IGCSE ก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการใช้คะแนน IGCSE สอบนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยว่าเป็นแบบไหนบ้าง เช่น เกรดที่ได้รับจะต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้, มีรายวิชาเฉพาะที่ต้องสอบเพื่อวัดทักษะในด้านนั้น เป็นต้น

 

IGCSE สอบอะไรบ้าง

ปกติการสอบ IGCSE จะแบ่งออก 2 ระดับ ประกอบไปด้วย

  • Core (การสอบพื้นฐาน) จะใช้เวลาและจำนวนข้อน้อยกว่า ถือเป็นการวัดมาตรฐานอย่างง่าย ซึ่งเกรดที่ได้จะอยู่เพียง C, D, E, F, G เท่านั้น
  • Extended (การสอบขั้นสูง) กรณีสอบระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรดสูงกว่าการสอบ Core แบ่งออกเป็น A*, A, B, C, D, E, F, G

 

ในส่วนของรายวิชาที่ใช้สอบต้องบอกว่าจริงแล้วมีมากกว่า 70 วิชาเลยทีเดียว แต่สามารถแยกออกได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ซึ่งตรงนี้สามารถเลือกตามแนวทางที่ตนเองสนใจเพื่อโอกาสทำคะแนนให้สูงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ หรือบางคณะ บางมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนก็มีการกำหนดมาชัดเจนว่าต้องสอบวิชาใดบ้างนั่นเอง

 

  • กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English Language and Literature
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture, Biology, Environmental Management, Chemistry, Physics, Physics Science – Combined เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Business Studies, Enterprise, Physical Education, Drama, Music, Art and Design, Design & Technology, Information & Communication, Computer Science, Food & Nutrition เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Indonesian, Russian, Italian, Korean, Arabic, Turkish, German, Greek, Spanish, French, Hindi เป็นต้น
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Economics, Sociology, Geography, Religious Studies, History, Business Studies, Travel and Tourism เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม บางรายวิชามีการเปิดสอบ 2 ระดับ (Extended และ Core) อาทิ Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, ESL (English as a Second Language) ทั้งนี้การสอบแบบ Core จะมีเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นในรายวิชานั้น ๆ ไม่ได้เจาะรายละเอียดมากนัก ประมาณ 60% แต่ถ้าเป็นการสอบแบบ Extended เนื้อหาที่สอบจะมีความเจาะลึกมากแบบ 100%

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IGCSE คืออะไรที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเดิม สอบแล้วได้วุฒิอะไร เทียบเท่าอะไร รวมถึง สอบอะไรบ้าง เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนที่มีทักษะดีอยู่แล้ว หากได้เสริมข้อมูลหรือเทคนิคเพิ่มเติมจะสามารถผ่านได้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้อย่างแน่นอน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com