fbpx
What is ielts

IELTS คืออะไร ค่าสอบ สอบตอนไหน ติว IELTS ทดลอง เรียน ฟรี

IELTS คืออะไร ?

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่จะใช้คะแนนสำหรับยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยข้อสอบ จะสอบ 4 ทักษะ สำหรับการเตรียมตัวสอบ ผู้เข้าสอบ สามารถแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ สามารถ ติว IELTS ทดลองเรียน ฟรี กับ CHULATUTOR

การเตรียมตัวสอบ IELTS Preparation สามารถใช้หนังสือ Barron’s , Collins English for Exams , The official cambridge guide to ielts book ได้เพราะมี Practice test ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง หรือ website IELTS Liz จะมี vocabulary , vocabulary , mock test สำหรับช่วยในการเตรียมสอบ หรือคนที่สนใจคอร์สเรียน ทางสถาบัน มีคอร์สดังนี้ 1. ติว IELTS Test รับรองผล , 2. เรียน IELTS online test , 3. ติวตัวต่อตัว

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ English Test Language Skills โดยวัด 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing Task 1 & Task 2) และ การพูด (Speaking Part 1 2 3) โดยการสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ Academic , General Training โดย Band Score เต็ม 9 คะแนน

IELTS International English Language Testing System สำหรับคนที่อยู่ใน Thailand สามารถสมัครสอบได้ 2 ที่คือ British Council และ IDP ค่าสอบราคา 7,100 บาท ทั้งนี้ ตารางสอบจะมีเปิดสอบเดือนละ 2 ครั้ง โดยผลสอบ IELTS จะออกหลังจากสอบเสร็จ 13 วัน

UKVI คืออะไร ?

UKVI คือ การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่มีจุดประสงค์เพื่อการยื่นวีซ่าในการเข้าศึกษาต่อ และตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

What is IELTS ?

IELTS meaning : International English Language Testing System or IELTS Test is an English language proficiency test. The test measures 4 language skills including Listening test, Reading Test, Writing Test, and Speaking Test. The band score ranges between 1-9.

The test is accepted worldwide for further study in more than 10,000 organizations, including educational institutes and professional bodies. For those interested in taking the test, you can register the test online or contact the test centers, British Council or IDP. The IELTS test will open 2 times/month.

ติว IELTS
เรียน IELTS

คอร์ส IELTS สอนสด รับรองผล กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0923 18 ก.ย. - 19 ต.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
-1 vova,ฟิวส์
IBB0923 23 ก.ย. - 22 ต.ค. ส-อา 10.00-1ุ6.00
[เต็มแล้ว]
-4 ฟิวส์,vova
IA1023 23 ต.ค. - 23 พ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
4 vova,เดียร์
IB1023 28 ต.ค. - 26 พ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 ฟิวส์,vova

เรียน IELTS

เรียน IELTS สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล รับรองผล สอนครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน คอร์สสอนเริ่มต้นตั้งแต่ Grammar ถึง แนวข้อสอบรอบล่าสุด

เรียน IELTS กับครูต่างชาติ เหมือนเรียน ที่อังกฤษ

ติว IELTS Part Reading and IELTS Writing สอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญข้อสอบโดยตรง

เนื้อหาหลักสูตรคอร์ส ติว IELTS ที่เข้มข้น สอนครบ 4 ทักษะ IELTS Listening and IELTS Speaking เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่จะช่วยในการปรับสำเนียงในการพูด และสามารถความคุ้นเคยให้กับผู้เรียน

คอร์สเรียน IELTS

คอร์ส เรียน IELTS รูปแบบ Hybrid Learning ที่พูดเรียนสามารถเลือกรูปแบบเรียนได้ ว่าจะเรียนสดที่สถาบัน หรือ จะเรียนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom ( IELTS ออนไลน์) หรือ จะสามารถเรียนคละกันก็ได้ ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของเรียน

เรียน IELTS ราคา ที่ใครก็เรียนได้

คอร์สเรียนราคาสุดคุ้มเพราะนอกจากจะได้เรียนสด กลุ่มเล็ก กับอาจารย์ทั้งคนไทยและอาจารย์ต่างชาติแล้ว ยังมี Tool ช่วยเรียบอีกเพียบ

ติว IELTS ฟรี

ติว IELTS ฟรี ภายในคอร์สเรียนสด เพราะเพราะนอกจากจะได้เรียนสด กลุ่มเล็ก กับอาจารย์ทั้งคนไทยและอาจารย์ต่างชาติแล้ว ยังมี Tool ช่วยเรียบอีกเพียบ สำหรับทบทวนหลังเรียน ไม่ว่าจะเป็น คลิปวีดีโอทบทวนหลังเรียนเสร็จ , คลิปสรุปคำศัพท์ ที่ออกบ่อย สำหรับฟังช่วงใกล้สอบ และ Tool อื่นอีกเพียบ

เรียน IELTS ที่ไหนดี

เรียน IELTS ที่ CHULATUTOR เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาคอร์สเรียนสด กลุ่มเล็ก เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบ โดยตรง โดยพาร์ท Speaking Listening สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ และ Part Writing Reading สอนโดยอาจารย์คนไทย ที่เข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษคนไทยด้วยกันเป็นอย่างดี

เรียน IELTS ไม่มีพื้นฐาน

เรียน IELTS ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถเรียนได้เพราะ หลักสูตรของทางสถาบันจะมีการสรุป Grammar ที่ควรรู้ก่อนสอนซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียน ตามด้วยแบบฝึกหัด และ Update ข้อสอบ พร้อม Tool ต่างๆ ของสถาบัน เช่น วีดีโอทบทวนเนื้อหา , สรุปคำศัพท์ ที่ออกสอบบ่าย ให้กับผู้เรียนใช้เตรียมสอบ

เรียน IELTS ราคา ที่ใครก็เรียนได้

คอร์สเรียนราคาสุดคุ้มเพราะนอกจากจะได้เรียนสด กลุ่มเล็ก กับอาจารย์ทั้งคนไทยและอาจารย์ต่างชาติแล้ว ยังมี Tool ช่วยเรียบอีกเพียบ สำหรับทบทวนหลังเรียนเสร์จ ด้วยราคาเบาๆ

คอร์สเรียนสด แถม TOOL เพียบ สำหรับทบทวน เรียน IELTS ออนไลน์ ฟรี

คอร์สเรียนสด ของทางสถาบันมีแถม TOOL เรียน IELTS ออนไลน์ เพียบไม่ว่าจะเป็น คลิปวีดีโอทบทวนหลังเรียนเสร็จ , คลิปสรุปคำศัพท์ ที่ออกบ่อย สำหรับฟังช่วงใกล้สอบ และ Tool อื่นอีกเพียบ

สอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็น ข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะวัด 4 ทักษะ ประกอบด้วย การฟัง Listening Test , การอ่าน Reading Test , การเขียน Writing Test , และ การพูด Speaking Test ทั้งนี้ IELTS Band Score มีทั้งหมด 9 ระดับ โดยผลสอบ IELTS Test ถือว่าจำเป็นและสำคัญมากในการใช้ยื่นศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือองค์กร ต่างๆ ในปัจจบันมีหน่วยงานให้การยอมรับมากกว่า 10,000 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจ ในการสอบสามารถสมัครได้ที่ British Council หรือ IDP โดย ตารางสอบ IELTS จะมีเปิดเดือนละ 2 ครั้ง

ค่าสอบ IELTS

ค่าสอบ IELTS Test (Academic or General training) 7,100 บาท

ค่าสอบ IELTS UKVI ( UK VISA ใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร United Kingdom ) 7,710 บาท

ค่าสอบ IELTS Life Skills A1 และ B1 ราคา 5,800 บาท

ทั้งนี้การสอบ ไอเอล จะไม่มีกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำ

IELTS สอบตอนไหน

IELTS มี เปิดสอบทุกเดือน โดยจะสอบในวัน พฤหัสบดี และ วันเสาร์ สำหรับผลสอบจะออกหลังจากสอบเสร็จ 13 วัน

ตารางสอบ IELTS British Council
ตารางสอบ British Council
ตารางสอบ IELTS IDP
ตารางสอบ  IDP

Click ดูรายละเอียด ตารางสอบ อย่างละเอียด

IELTS Test Online

IELTS Test Online เป็นการสอบไอเอลออนไลน์ ปัจจุบันจะสอบเฉพาะแบบ Academic แบบ Regular เท่านั้น ในส่วนของ General Training, UKVI ยังไม่มี โดยข้อสอบจะครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ เหมือนเดิม

รูปแบบการสอบ IELTS Online Test

เป็นการสอบ จากที่บ้าน

สอบผ่านโปรแกรม

รูปแบบข้อสอบเหมือนเดิม สอบครบ 4 ทักษะ

รับผลสอบเป็นแบบ Digital เท่านั้น (ไม่มีกระดาษ)

ค่าสอบ 217 USD

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบ Online Test

การสอบ IELTS Mock Test

สำหรับคนที่กำลงจะสอบ สามารถลองทำ IELTS Mock Test ได้ที่ >> https://www.chulatutor.com/exam/

สมัครสอบ IELTS

สมัครสอบ IELTS สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สอบ ซึ่งในประเทศมี 2 อยู่ 2 ศูนย์สอบ คือ IDP และ British Council

สมัครสอบ IELTS IDP

 1. เข้าเว็บไซต์ official IELTS IDP https://my.ieltsessentials.com
 2. เลือกประเภทการสอบ “Registration for your IELTS test”
 3. เลือกประเทศ วัน และสถานที่สอบ
 4. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสาร
 5. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 7. เมื่อชำระค่าสมัครสอบ IDP เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ ยืนยัน
 8. IDP จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ (Test Day)

สมัครสอบ IELTS British Council

 1. สามารถชำระเงินได้แบบออฟไลน์เท่านั้น ยังไม่มีการชำระเงินออนไลน์
 2. การชำระเงินทำได้ 2 วิธี คือ โอนเงิน หรือ ชำระโดยบัตรเครดิต/เดบิต ได้ที่หน้าเคานเตอร์ของบริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
 3. การชำระเงินจะต้องชำระ ภายใน 24 ชม หลังจากสมัครสอบ
 4. กรณีไม่ได้ชำระเงิน ตามเวลากำหนด ระบบจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสมัครสอบ ได้ใน บริติซ เคานซิล วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 (ปิดทำการ : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 6. ศูนย์สอบ IELTS British Council จะปิดทำรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ (Test Day) หรือ กรณีผู้สมัครสอบเต็ม

IELTS IDP

เป็นศูนย์สอบ ที่จัดสอบโดย ประเทศออสเตรเลีย สถานที่สอบ อยู่ที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ BTS ศาลาแดง สำหรับการสอบ Speaking จะจัดสอบที่สำนักงาน IDP ตึก CP Tower ชั้น4

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP

IELTS British Council

เป็นศูนย์สอบ IELTS ที่จัดสอบโดย สหราชอาณาจักร สถานที่สอบ อยู่ที่ โรงแรม Landmark ตั้งอยู่ใกล้ BTS นานา โดยผลสอบ IELTS  British Council จะออกหลังจากวันสอบ 13 วัน

British Council IELTS

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ British Council

IELTS Score

IELTS Score จะอยู่ระหว่าง 1.0 – 9.0 คะแนน สำหรับเรียนต่อ จะใช้คะแนน 4.0 – 7.0 ทั้งนี้อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละมหาลัย หรือ คณะที่เลือกเข้า แต่สำหรับ คนที่วางแผนสอบควรได้ Band 6.0 -7.0 เพราะถือเป็นคะแนนส่วนมากที่มหาลัยในไทย และ Europe , United States เปิดรับสมัคร

IELTS Score Listening

ผลสอบทักษะการฟัง ประกอบด้วยข้อสอบ 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยการให้คะแนน Listening ดังนี้

IELTS Score Reading

ผลสอบทักษะการอ่าน ประกอบด้วยข้อสอบ 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยการให้คะแนน Reading ดังนี้

IELTS Score Writing

การให้คะแนน Writing จะประกอบด้วย

 • Task Achievement (writing task 1) 20%
 • Task Response (writing task 2) 20%
 • Coherence / Cohesion 20%
 • Lexical Resource 20%
 • Grammatical Range and Accuracy 20%

IELTS Score Speaking

การให้คะแนน Speaking จะประกอบด้วย

 • Fluency and Coherence 25%
 • Lexical Resource 25%
 • Grammatical Range and Accuracy 25%
 • Pronunciation 25%

คะแนน IELTS

คะแนน IELTS จะประกาศ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยนับจากวันที่สอบ 13 วัน สำหรับผลคะแนน ใช้ในการยื่นเข้ามหาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สอบ ควรได้ คะแนน 6-7 เพราะเป็นมาตราฐานคะแนนที่ส่วนมากนิยมใช้กัน

IELTS คะแนนเต็ม

IELTS คะแนนเต็ม 9 โดยการสอบจะมี 4 ทักษะ ซึ่งแต่ะละทักษะคะแนนจะอยู่ ระหว่าง 1.0-9.0 ในส่วนของการสอบ ซึ่งคะแนนต่ำสุด คือ 1.0 ไปถึง คะแนนสูงสุด 9.0 โดยคะแนนจะเพิ่มทีละ 0.5 หลังจากได้คะแนนแต่ละทักษะ แล้วจะนำคะแนนทั้งหมดมาหารรวมเป็น คะแนน Overall ซึ่งจะเป็นคะแนนของผู้สอบ

IELTS 7

สำหรับน้องที่อยากได้ IELTS 7 จะต้องทำพาร์ท Listening และ Reading ถูกอย่างน้อย 32 ข้อ,พาร์ท Writing จะต้องเขียนคำตอบเต็มทั้งสอง Essay ตามที่โจทย์กำหนด และ มีการแบ่ง paragraph ชัดเจนและแต่ละ paragraph มี main idea , พาร์ท Speaking มีความคล่องในการสื่อสาร,ใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย,ไวยากรณ์ และ การออกเสียง ถูกต้อง

IELTS 6.5

สำหรับน้องที่อยากได้ IELTS 6.5 จะต้องทำพาร์ท Listening และ Reading ถูกอย่างน้อย 29 ข้อ,พาร์ท Writing จะต้องเขียนคำตอบเต็มทั้งสอง Essay ตามที่โจทย์กำหนด และ มีการแบ่ง paragraph ชัดเจน , พาร์ท Speaking สามารถสื่อสารประโยคยาวได้ และ การออกเสียง ถูกต้อง

IELTS 6

สำหรับน้องที่อยากได้ IELTS 6 จะต้องทำพาร์ท Listening และ Reading ถูกอย่างน้อย 25 ข้อ,พาร์ท Writing จะต้องเขียนคำตอบ ทั้งสอง Essay ตามที่โจทย์กำหนด , พาร์ท Speaking สามารถสื่อสารประโยคยาวได้ อาจจะมีการพูดซ้ำระหว่างสอบแต่ไม่มาก

IELTS 5.5

สำหรับน้องที่อยากได้ IELTS 5.5 จะต้องทำพาร์ท Listening และ Reading ถูกอย่างน้อย 22 ข้อ,พาร์ท Writing จะต้องเขียนคำตอบ ทั้งสอง Essay ตามที่โจทย์กำหนด , พาร์ท Speaking พูดอย่างต่อเนื่องแต่ใช้คำพูดซ้ำๆ

ข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS มี 4 ทักษะ คือ ข้อสอบ Listening สอบ 30 นาที , ข้อสอบ Reading มี 40 ข้อ 3 บทความ สอบ 60 นาที , ข้อสอบ Writing มีเขียน 2 เรื่อง สอบ 60 นาที และ Speaking สอบ 11-14 นาที

IELTS Overview

ข้อสอบ IELTS Listening

IELTS Listening

ข้อสอบ IELTS Listening สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งสําคัญ คือ ต้องมีสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 30 นาที สำหรับประเภทข้อสอบ Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน ( 40 questions / 30 minutes / Band Scores 9.0)

สำหรับคนที่เลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ United Kingdom ส่วนคนที่เลือกสอบ IDP สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ Australia โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 แบบ คือ

Section 1 บทสนทนาของคน 2 คน พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Section 2 บทพูดของคน 1 คน ซึ่งยังคงพูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันอยู่

Section 3 บทสนทนาแบบกลุ่ม โดยเรื่องราวที่พูดคุยจะเป็นแนววิชาการ

Section 4 บทพูดเชิงวิชาการของคน 1 คน

Click ดูรายละเอียด Part Listening เพิ่มเติม

ติว IELTS Listening (Academic & General Training) ฟรี

IELTS Reading Overview

IELTS Reading

ข้อสอบ Reading Academic จะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบ Reading Academic จะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบ Reading General Training จะมีให้อ่าน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ

ติว Reading (Academic) ฟรี

Click ดูรายละเอียด Part Reading เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Writing

IELTS Writing

ข้อสอบ IELTS Writing Academic และ General จะไม่เหมือนกัน มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที (60 minutes) คะแนนเต็ม 9.0

IELTS Writing task 1

ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 จะให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Bar chart , Line graph , Table , Pie chart เป็นต้น และการเขียนต้องไม่น้อยกว่า 150 คำ (write at least 150 words) ภายใน 20 นาที (20 minutes)

IELTS Writing task 2

ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 จะให้เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า 250 คำ (write at least 250 words) ภายใน 40 นาที (40 minutes) ซึ่งคำถามมีหลายแบบ เช่น Connector , Agree or Disagree , Descriptive essay , Problem and solution essay , Advantages and Disadvantages , Cause and effect essay , Formal words เป็นต้น

Click ดูรายละเอียด Part Writing เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Speaking

IELTS Speaking

ข้อสอบ IELTS Speaking จะใช้เวลาสอบ 10-14 นาที คะแนนเต็ม 9.0 สำหรับการสอบ Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือมีคำถามให้เราพูดทั้งหมด 3 Part คือ

Part 1 : Introduction and questions on familiar topics ใช้เวลา 4-5 นาที (4-5 minutes) คำถามจะเป็นเรื่องทั่วไป (General Questions) เช่น ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพ การเรียน การทำงาน งานอดิเรก เป็นต้น

Part 2 : Individual long turn ผู้สอบจะได้บัตรคำถามจาก IELTS Examine หลังจากนั้นจะได้เวลาเตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที (1 minute to prepare)หลังจากนั้นจะให้พูดบรรยายหัวข้อที่ได้รับ พาร์ทนี้จะใช้เวลาสอบ 1-2 นาที (1-2 minutes)

Part 3 : Two-way discussion เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ IELTS Examiner ใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 4-5 นาที (4-5 minutes)

Click ดูรายละเอียด Part Speaking เพิ่มเติม

ติว IELTS Speaking (Academic & General Training) ฟรี

ติว ฟรี คำศัพท์ IELTS อัพ Bands

ติว ฟรี สำนวน IELTS อัพ Bands

สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบสามารถดู IELTS Exam Sample ได้ว่าข้อสอบออกแนวไหน รูปแบบเป็นอย่างไร ได้จากรูปภาพ ตัวอย่างข้อสอบ

ติว ielts

เรียน IELTS ออนไลน์ ทดลอง เรียน ฟรี

เรียน IELTS ออนไลน์ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการ ติว ด้วยตัวเอง ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ สอนครั้ง ทั้ง 4 ทักษะ ที่ต้องใช้สอบ โดยเนื้อหาหลักสูตรเริ่มแต่ Grammar ถึง ข้อสอบ

เรียน IELTS Online ที่ไหนดี

เรียน IELTS Online ที่ จุฬาติวเตอร์ เพราะคอร์สเน้น สรุปพื้นฐานที่ควรรู้ ติวแบบกระชับ พร้อมตะลุยข้อสอบ สอนครบทุกพาร์ทที่ต้องสอบ เหมาะสำหรับคนที่ต้องรีบใช้คะแนน พิเศษ สามารถทดลองเรียนฟรี ได้ก่อนตัดสินใจ

ติว IELTS ฟรี

ติว IELTS ฟรี สำหรับ คอร์สเรียนออนไลน์ รับรองผล กรณีเรียนจบแล้ว สอบไม่ถึง 7.0 สามารถกลับมา ติวสอบ ฟรี จนกว่าจะผ่าน

IELTS Vocabulary

IELTS Vocabulary เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้สอบออกมาได้คะแนนดี ทางสถาบันจึงได้มีคลิปสรุป คำศัพท์ ที่ออกสอบบ่อยให้กับผู้สมัครคอร์สเรียนออนไลน์ Free สำหรับใช้เตรียมสอบ

เรียน IELTS ตัวต่อตัว

เรียน IELTS ตัวต่อตัว

เรียน IELTS ตัวต่อตัว กับ ทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ที่ช่วยให้การสอบ IELTS ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยทางติวเตอร์ของสถาบันมีการอัพเดรทข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า ติวตรง ติวถูก จุดของข้อสอบอย่างแน่นอน ไม่ว่าผู้เรียน IELTS ไม่มีพื้นฐาน ก็มั่นใจว่าสอบผ่านได้อย่างแน่นแน

คอร์สเรียน IELTS ตัวต่อตัว จะเป็นการเรียนสดสถาบัน เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มีห้องเรียนส่วนตัวให้ หรือ กรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวก ในการเดินทางสถาบันเลือกสดออนไลน์ได้ ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyles ของผู้เรียน

ติว IELTS ที่ไหนดี

ติว IELTS ที่ จุฬาติวเตอร์ ด้วยรูปแบบคอร์สที่ยืดหยุ่น มีทั้ง ติว onsite และ online ตอบโจทย์ ทุก Lifestyle ของผู้เรียน สอนโดย ติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านข้อสอบโดยตรง ผู้สนใจเรียนสามารถดูประวัติติวเตอร์ได้ที่ https://www.chulatutor.com/teachers/

แนะนำที่เรียน IELTS

แนะนำที่เรียน IELTS CHULATUTOR คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่การเจาะลึกในตัวข้อสอบ โดยติวเตอร์จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามพื้นฐานของผู้เรียน จึงเป็นคอร์สที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด เพราะสามารถเน้นเฉพาะพาร์ทของข้อสอบ หรือเน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการติวได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นในหลักสูตรสูง

คอร์สเรียน IELTS ราคา

คอร์สเรียน IELTS ราคา 14,000 บาท (เริ่มต้น) ติวตัวต่อตัว 10 ชั่วโมงกับผู้เรียน กรณีสมัครมากกว่า 10 ชั่วโมง มีส่วนลด หรือ กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 คน ก็จะมีส่วนลด ตามเรทราคาด้านล่าง

ติว IELTS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน14,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

สมัคร เรียน IELTS

ขั้นตอนการสมัครเรียน IELTS สามารถทำได้โดยทักไลน์ของทางสถาบันได้เลย LINE ID : @chulatutor (มี @ ด้านหน้าด้วยนะค่า) โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ รับสมัครเรียน ตลอด 24 ชม หรือกรณีต้องการปรึกษาคำแนะนำวางแผนเตรียมสอบก็สามารถทักมาสอบถามทางไลน์ได้เลยเช่นกัน

Review ติว IELTS

IELTS Preparation Practice and Exam Sample

For IELTS Preparation Techniques, Chulatutor recommends test takers to separate their preparation time into 5 period as follows;

1. Grammar Preparation : Grammar is a basic element of English language so it is important for test takers to prepare themselves about English grammatical lessons such as Noun, Pronoun , Verb tenses, Modals , Agreements, Comparison, Modifiers , Modifiers , Conditional, and Passive Voice.

2. IELTS Writing Preparation : You should practice writing past writing papers or studying the writing tests of those who received high IELTS writing score. The writing topics you should focus on are Bar chart , Line graph , Table , Pie chart , Diagram , and Flow chart.

3. IELTS Writing Preparation (continue) : The writing part is considered the most difficult of all skills in IELTS test so the test takers should spend most of their time in preparation for this part. The popular topics for IELTS writing test are Connector, Agree or Disagree, Descriptive essay, Problem and solution essay, Advantages and Disadvantages.

4. IELTS Reading Preparation : You should practice the reading practice test and do not forget using your stopwatch as the test has time limited and most test takers can’t do it in time. So, practicing the past papers can help you a lot.

5. IELTS Listening & Speaking Preparation : In this part, test takers should be well-prepared because listening and speaking skills can’t be prepared in only a short time before the test. Practicing listening practice test will definitely help you familiar with the listening test and practicing speaking will help you speak more fluent when taking the real test.

6. Practicing IELTS Mock test : Taking IELTS Mock test is like taking the real IELTS test. It can be used as self-assessment before the test. So, you know which part you need to practice more or which part you are already sure about. 

IELTS mock test is an important part for your IELTS preparation. Don’t forget using stopwatch and time management. The more you are familiar with the test, the more chance you can get a good score.

สอบ IELTS แบบไหนดี ระหว่าง IELTS Academic หรือ General Training ?

สอบ IELTS แบบไหนดี ระหว่าง IELTS Academic หรือ General Training ?

IELTS Academic คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญา ตรี โท เอก

IELTS General Training คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ใช้สมัครงาน หรือ ใช้ในคะแนนในการย้ายถิ่นฐาน

ผลสอบ General Training ใช้อะไรได้บ้าง?

ไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา

ไปทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

แนวข้อสอบ IELTS Mock Test ข้อสอบเก่า

สำหรับคนที่กำลังสอบ สามารถเตรียมสอบได้โดยดู แนวข้อสอบ IELTS Mock Test ข้อสอบเก่า ที่ทางสถาบันได้รวบรวมไว้ให้ มีทั้งไฟล์ PDF หนังสือ ข้อสอบเก่าแยกตามพาร์ท และ หัวข้อในข้อสอบ สนใจ Click แนวข้อสอบเก่า

FAQ

Q : TOEFL IELTS อันไหนง่ายสุด ?

A : ข้อสอบ TOEFL ยากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะ ข้อสอบ TOEFL คำศัพท์ บทความที่อ่านจะเป็นแนววิชาการ ต่างจาก IELTS ที่คำศัพท์ บทความที่อ่าน ส่วนมากเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตจำวัน ทำให้ผู้สอบรู้สึกคุ้นเคยสอบข้อสอบมากกว่า จึงทำให้รู้ว่าข้อสอบง่ายกว่า

Q : IELTS พาร์ทไหนยากที่สุด ?

A : IELTS พาร์ท การเขียน Writing ยากสุด เพราะเวลาค่อนข้างจำกัด และผู้สอบจะต้องมีความรู้เรื่อง Grammar และ คำศัพท์ ระดับที่ดี จึงจะสามารถทำคะแนนได้ตามที่หวัง

Q : IELTS Meaning ?

A : The International English Language Testing System (IELTS) is designed to help you study or migrate to a country where English is the native language. This includes countries such as United States , United Kingdom , Australia , Canada

Q : What is the syllabus of IELTS ?

A : IELTS syllabus contains a total of four sections, i.e. Listening, Reading , Writing and Speaking. For the two types of IELTS tests, i.e. Academic and General, the sections of Reading and Writing are different while the Listening and Speaking sections remain the same for these two versions.

 

 

Scroll to Top