IELTS Speaking

ielts speaking

IELTS Speaking คืออะไร

IELTS Speaking คือ การสอบพูดในข้อสอบ IELTS โดยตัวข้อสอบต้องการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบว่าจะสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด โดยการสอบแบบ Academic พาร์ท IELTS Speaking จะมีคะแนนเต็ม 9.0 เท่ากับพาร์ทอื่น ๆ ส่วนมากจะใช้เวลาในการสอบพาร์ทนี้เฉลี่ยคนละประมาณ 15 นาที และแน่นอนว่าเราจะต้องสอบกับชาวต่างชาติเจ้าที่เป็นของภาษา ซึ่งในระหว่างการสอบก็จะมีการอัดเสียงไว้ตลอดระยะเวลาด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อนำไปใช้ในการประเมินให้คะแนนนั่นเอง

 

IELTS Speaking มีกี่ข้อ มีอะไรบ้าง

IELTS Speaking มีการถามทั้งหมด 3 ส่วน ใครที่กำลังสงสัยว่า IELTS Speaking มีกี่ข้อ ให้เวลาSpeaking กี่นาที IELTS Speaking มีอะไรบ้าง ก็สามารถอัพเดตกันได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัว โดยในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีหรืออาจน้อยกว่า ซึ่งประเด็นที่มักถูกถามก็จะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น บ้านเกิด , ครอบครัว , การศึกษา , การงาน และงานอดิเรกต่าง ๆ ของผู้สอบ

ส่วนที่ 2 จะเป็นการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่เราได้รับ ในส่วนนี้มักใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเช่นเดียวกัน โดยผู้คุมสอบจะเริ่มต้นโดยการให้เราเลือกบัตรคำถาม ซึ่งถ้าเราเลือกได้หัวข้ออะไรก็จะต้องพูดในหัวข้อนั้น หลังจากที่ได้คำถามเรียบร้อยแล้วจะมีเวลาประมาณ 1 นาทีในการเตรียมตัวพูด ซึ่งเราจะได้รับปากกาพร้อมกระดาษไว้สำหรับการเขียนโน้ตสั้น ๆ ด้วย การสอบ Speaking IELTS ส่วนนี้ เราจะมีเวลาพูด 2 นาที และเมื่อเราพูดจบ ผู้คุมสอบจะถามกลับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดไปอีกครั้ง

ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนา ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ผู้คุมสอบจะถามเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ 2 โดยคำถามจะเปิดโอกาสให้ผู้สอบได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแสดงความคิด ความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในส่วนนี้เราจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด

 

คะแนนเต็ม IELTS Speaking พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

IELTS Speaking คะแนนเต็ม 9.0 โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนของ Speaking IELTS จะมีหลายองค์ประกอบ ดังนี้

  • ความคล่องแคล่ว ลื่นไหล ในการพูด รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องที่พูดได้อย่างเป็นระบบ
  • การใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสม ใช้คำศัพท์หลากหลายระดับ
  • ใช้ไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
  • มีสำเนียงหรือการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

สำหรับใครที่กำลังจะสอบ IELTS และยังคงกังวลกับการสอบ Speaking Test อยู่ เมื่อรู้แล้วว่าพาร์ทนี้มีเกณฑ์การให้คะแนน Speaking อย่างไรบ้าง เราก็สามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการฝึก Speaking IELTS ด้วยตัวเองต่อไปได้

 

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Speaking

เทคนิคเบื้องต้นในการทำข้อสอบ Speaking IELTS ให้ได้คะแนนเยอะ ๆ นั้น ก็จะมีแความแตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนของคำถาม ดังนี้

ส่วนที่ 1 เรารู้แล้วว่า ในส่วนแรกจะเป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัว แนะนำให้ผู้สอบตอบคำถามที่กระชับ ไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็นได้เลย แต่ก็ไม่ควรถามคำตอบคำ หรือตอบสั้นจนเกินไป โดยช่วงแรกสุดมักจะเป็นคำถามพื้นฐานมาก ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามที่ละเอียดมากขึ้นแต่ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราอยู่ โดยมากส่วนนี้คำถามจะไม่ยาก แค่อาจจะต้องฟังคำถามดี ๆ เท่านั้น ว่า Examiner ถามเราว่าอะไร

ส่วนที่ 2 จะเป็นการพูดในเรื่องเกี่ยวกับ Topic Card ที่เราเลือกมา เราจับได้อะไร เรื่องนั้นก็จะเป็น IELTS Speaking Topic ของเรา โดยแนะนำให้หาไอเดียจากหัวข้อนั้น แล้วหาเหตุผลมารองรับ ยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นให้ทำการสรุปประเด็น และที่สำคัญ ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลามากจนเกินไป เพราะหากถึงเวลาแล้ว Examiner ก็จะแจ้งเราหยุดเอง

ส่วนที่ 3 จะเป็นการพูดที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม คำถามอาจจะทำให้เราต้องวิเคราะห์เยอะมากขึ้นก่อนที่จะตอบ และอาจมีคำศัพท์บางคำที่เราไม่คุ้นเคยอยู่ในคำถามนั้น ซึ่งถ้าหากไม่มั่นใจจริง ๆ เราสามารถขอให้ Examiner พูดอีกครั้งได้ แต่ก็ต้องเตรียมประโยคให้ดูเป็นมืออาชีพเสียหน่อย เช่น Could you repeat it? และสิ่งที่สำคัญที่อยากเน้นมาก ๆ คือ อย่าตอบแค่ Yes. หรือ No. แล้วจบ พยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบให้มากกว่า 1 ประโยคเข้าไว้

 

แนะนำแหล่งฝึก Speaking IELTS ด้วยตัวเอง

  • www.ieltsliz.com เป็นเว็บไซต์ที่จะมีตัวอย่างการตอบ Speaking IELTS ในหัวข้อต่าง ๆ ให้เราสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกพูดได้
  • www.ieltsbuddy.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการพูดของตัวเราเองได้ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัด IELTS Speaking Practice Test พร้อมเฉลย ให้เราฝึกทำเยอะมาก ๆ
  • www.chulatutor.com/ielts-free/ แหล่งรวมแนวข้อสอบ IELTS แบบแจกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ใครอยากได้แนวข้อสอบ Speaking IELTS หรือแนวข้อสอบ IELTS พาร์ทอื่น ๆ แต่ไม่อยากเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศ ก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลย

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Speaking รับรองผล

เรียน IELTS Speaking รับรองผล เป็นการเรียน Speaking ในคอร์ส IELTS รับรองผลกับจุฬาติวเตอร์ ซึ่งในคอร์สจะมีการสอนครบทุกพาร์ท ใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ IELTS Speaking พูดไม่ได้ ไม่มีไอเดียในการพูด ไม่มั่นใจพื้นฐานภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน IELTS Speaking รับรองผลจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ดีขึ้น เพราะคอร์สติวนี้ไม่เพียงแต่จะสอนเทคนิคทำ Speaking IELTS เท่านั้น แต่ยังสอนพื้นฐานและทบทวน Grammar ให้ใหม่อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะใครที่อยากได้เทคนิคการพูด Speaking หรือเทคนิคการทำข้อสอบของพาร์ทอื่น ๆ เพื่อที่จะได้สอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB130822 13 ส.ค. - 11 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
3 ฟิวส์,เอมิ,vova
IB150822 15 ส.ค. - 15 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,เอมิ,vova

 

แนะนำคอร์สเรียน IELTS Online

( คอร์สสุดคุ้ม – เรียน Online Video – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา – ทบทวนได้ไม่จำกัด )

นอกจากการเรียนแบบสด ๆ อีกรูปแบบของคอร์สเรียน IELTS ที่น่าสนใจก็คือ การเรียนแบบวิดีโอ เพื่อจะช่วยให้ทบทวนบทเรียนหรือยังมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถเข้าไปศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับตนเองได้ตลอดเวลา CHULATUTOR สถาบันติวเตอร์ชื่อดังใจกลางสยามจึงได้มีการเปิดคอร์สเรียน IELTS ออนไลน์แบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ทบทวนข้อสงสัยในจุดที่ยังไม่เข้าใจ เป็นอีกตัวช่วยดี ๆ ที่จะทำให้การสอบ IELTS เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นกว่าเดิม สนใจ คอร์สเรียน IELTS Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

เรียน IELTS ตัวต่อตัว

จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.
recommemded
30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ ติว IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน