ตารางสอบ IELTS British Council และ IELTS IDP

 

ตารางสอบ IELTS British Council Update 2022

เดือน The British Council กรุงเทพฯ
มกราคม 7 , 14 , 21
กุมภาพันธ์ 4 , 11 , 18
มีนาคม 4 , 11 , 18
เมษายน 1 , 22 , 29
พฤษภาคม 13, 20 , 27
มิถุนายน 3 , 17 , 24
กรกฎาคม 1 , 15 , 22
สิงหาคม 5 , 19 , 26
กันยายน 9 , 16 , 23
ตุลาคม 7 , 14 , 21
พฤศจิกายน 4 , 11 , 18 , 25
ธันวาคม 1 , 2

 

ตารางสอบ IELTS IDP Update 2022

เดือน IDP Education Australia
มกราคม 11 , 25
กุมภาพันธ์ 8 , 22
มีนาคม 8 , 22
เมษายน 5 , 19
พฤษภาคม 3 , 24
มิถุนายน 7 , 21
กรกฎาคม 5 , 19
สิงหาคม 2 , 23
กันยายน 6 , 20
ตุลาคม 4 , 18
พฤศจิกายน 8 , 22
ธันวาคม 6 , 20

 

ตารางสอบ IELTS
ตารางสอบ IELTS

สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบ IELTS

1. IDP Education Australia สีลม กรุงเทพฯ

26th Floor, CP Tower
313 Silom Road, Bangkok 10500
Tel. 02 231 0838-9
E-mail : ielts@bangkok.idp.edu.au

 

2. The British Council สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

254 Chulalongkorn Soi 64
Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 02 252 6136-8
Email : ielts@britishcouncil.or.th

 

3. The British Council เชียงใหม่

198 Bumrunraj Road
Chiang Mai 50000
Tel. (053) 242103
Email : ielts@britishcouncil.or.th

4. Australia Centre : Chiang Mai

75 Soi Wat Padang, Suthep Road
Tambol Suthep, A Muang
Chiang Mai 50000
Tel. (053) 276269
Email : austcent@loxinfo.co.th

 

ดูรายละเอียด IELTS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

ดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/เรียน-ielts/

คลิ๊กดูรายละเอียด คอร์สเรียน IELTS Online ได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online

 go to top