ตารางสอบ ielts 2022

ตารางสอบ ielts British Council และ IDP Education Australia พร้อมทั้ง สถานที่สอบ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ สำหรับคนที่สนใจสอบ ielts
084-942-4261

ตารางสอบ IELTS 2022

 

 

ตารางสอบ IELTS 2022
ตารางวันสอบ ( TEST DATES ) โดยประมาณ

เดือน The British Council กรุงเทพฯ IDP Education Australia
มกราคม 7 , 14 , 21 11 , 25
กุมภาพันธ์ 4 , 11 , 18 8 , 22
มีนาคม 4 , 11 , 18 8 , 22
เมษายน 1 , 22 , 29 5 , 19
พฤษภาคม 13, 20 , 27 3 , 24
มิถุนายน 3 , 17 , 24 7 , 21
กรกฎาคม 1 , 15 , 22 5 , 19
สิงหาคม 5 , 19 , 26 2 , 23
กันยายน 9 , 16 , 23 6 , 20
ตุลาคม 7 , 14 , 21 4 , 18
พฤศจิกายน 4 , 11 , 18 , 25 8 , 22
ธันวาคม 1 , 2 6 , 20

 

ตารางสอบ IELTS

สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบ IELTS

 

1. IDP Education Australia สีลม กรุงเทพฯ
26th Floor, CP Tower
313 Silom Road, Bangkok 10500
Tel. 02 231 0838-9
E-mail : ielts@bangkok.idp.edu.au

2. The British Council สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
254 Chulalongkorn Soi 64
Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 02 252 6136-8
Email : ielts@britishcouncil.or.th

3. The British Council เชียงใหม่
198 Bumrunraj Road
Chiang Mai 50000
Tel. (053) 242103
Email : ielts@britishcouncil.or.th

4. Australia Centre : Chiang Mai
75 Soi Wat Padang, Suthep Road
Tambol Suthep, A Muang
Chiang Mai 50000
Tel. (053) 276269
Email : austcent@loxinfo.co.th

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

 

-->  go to top