IELTS Listening

ielts listening

IELTS Listening คืออะไร

ข้อสอบพาร์ทการฟังของการสอบ IELTS โดย IELTS Listening นั้นจะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที IELTS Listening มีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งปกติแล้วในการสอบ IELTS ก็มักจะเริ่มต้นด้วย IELTS Listening ก่อนพาร์ทอื่น ๆ เสมอ และสิ่งที่เราจะได้ฟังจากการทำข้อสอบพาร์ทนี้ก็มีทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่ข้อสอบ IELTS Listening Academic เป็นหลัก

IELTS Listening มีกี่ข้อ

IELTS Listening มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยจะแบ่งออกข้อสอบออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Section 1 IELTS Listening

ส่วนนี้ จะมีบุคคลสองคนพูดคุยเรื่องราวทั่วไปกัน เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือการสมัครงาน เป็นต้น ผู้เข้าสอบจะต้องเติมคำลงไปในช่องว่างของข้อสอบให้ถูกต้อง

Section 2 IELTS Listening

ส่วนนี้ จะมีคนพูดจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น เนื้อหาที่เราต้องฟังจะเริ่มมีความเป็นทางการมากขึ้น เช่น การกล่าว Speech เกี่ยวกับ local facilities โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบส่วนนี้ จะมีลักษณะข้อสอบที่เป็น Map อยู่ด้วย ซึ่งผู้ทำข้อสอบจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่อักษรที่เขากำหนดลงในตำแหน่งนั้น ๆ

Section 3 IELTS Listening

ส่วนนี้ จะเพิ่มเจ้าของเสียงเพิ่มมาอีก โดยอาจจะมีความเป็นไปได้ทั้งเพิ่มมาเป็น 3 คนหรือ 4 คน แต่สวนใหญ่จะเป็น 3 คนพูด โดยเรื่องราวที่ถูกพูดถึงนั้นมักจะเป็นในเชิง วิชาการมากขึ้น

Section 4 IELTS Listening

ส่วนนี้ ลักษณะเสียงที่เราได้ยิน มักคล้ายกับการฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนมากกว่าการสนทนา และคนพูดในส่วนนี้จะมีเพียง 1 คนเท่านั้น ลักษณะจะคล้ายกับการที่ฟัง Lecture ในห้องเรียน

เทคนิคการทําข้อสอบ IELTS Listening

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Listening ให้ได้คะแนนดี คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับโจทย์ก่อนที่จะเริ่มฟัง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ได้ว่า สิ่งที่เราต้องฟังหรือต้องหาคำตอบนั้นคืออะไร เทคนิค IELTS Listening ต่อมาที่พลาดไม่ได้เลยคือ การสังเกตคำถาม Wh-Question คำถามพวกนี้ต้องฟังให้ดี เพราะนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เราไม่หลงทาง ทั้งนี้ เรื่องของการสะกดคำและ Grammar ต่าง ๆ ก็ไม่ควรพลาด เนื่องจากการสอบ IELTS Listening นั้น แม้เราจะรู้ว่าคำตอบข้อนั้นคืออะไร แต่หากเราสะกดผิดก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นนั่นเอง สำหรับใครที่ไม่ถนัดข้อสอบพาร์ทนี้ แนะนำว่าให้ฝึก Listening IELTS เยอะ ๆ โดยสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ในการฝึกได้เลย นอกจากนี้เรายังสามารถฝึกฝนจากข้อสอบเก่า IELTS ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Listening หรืออาจจะดูจากรีวิว IELTS Listening ก็ได้เช่นเดียวกัน

คะแนน IELTS Listening

IELTS Listening คะแนนเต็ม 9.0 โดยจะมีเกณฑ์การคิดคะแนนคือ หากเราตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน (ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ) จากนั้นก็จะมีการนำคะแนนดิบดังกล่าวมาเทียบเป็นคะแนนในระบบ Band Score ที่จะมีคะแนนเต็ม 9.0 นั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วทุกพาร์ทในข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น Listening, Reading, Writing และ Speaking จะมีคะแนนเต็มพาร์ทละ 9.0 คะแนน โดยคะแนนของแต่ละพาร์ทจะถูกนำไปหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนน Overall รวมต่อไป ดังนั้น การรายงานผลคะแนนสอบจะมีทั้งคะแนนรายพาร์ทและคะแนนรวมว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

แนะนำแหล่งฝึก IELTS Listening Practice Online

สำหรับแหล่งฝึก IELTS Listening Practice Online เราสามารถเข้าไปฝึก Listening IELTS ได้ที่เว็บไซต์ทางการโดยตรง www.ielts.org แล้วเลือกเมนู Prepare for your IELTS test จากนั้นมองหาพาร์ท Listening เพียงเท่านี้ก็จะมีทั้งไฟล์เสียง มีแนวข้อสอบ IELTS Listening พร้อมเฉลย ถือว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมแนวข้อสอบ IELTS ฟรี ที่น่าสนใจและน่าลองไปฝึกทำมาก ๆ หรืออหากใครที่ไม่ถนัดการฝึกทำแบบออนไลน์ ก็อาจจะลองหา IELTS Listening Test PDF ไฟล์มาช่วยเสริมจากการฝึกตรงนี้ก็ได้