CHULATUTOR.COM

Idioms for IELTS สำนวน ไอเอล ที่ออกสอบบ่อยที่สุด

IELTS Idioms

Idioms for IELTS สำนวน ไอเอล ที่ออกสอบบ่อยที่สุด

สำนวน ความหมาย ตัวอย่างประโยค
a dime a dozen ธรรมดามาก พบได้ทั่วไป ไม่ได้พิเศษอะไร Experts in this field are a dime a dozen
in the limelight อยู่ในจุดสนใจของสาธารณชน The reporters made sure the attractive new actress would be in the spotlight.
call it a day หยุดทำอะไรสักอย่าง พอแค่นี้ We’re so tired. Let’s call it a day.
cut corners ทำอะไรสักอย่างด้วยวิธีที่เร็วและง่ายสุด แม้จะต้องยอมลดมาตรฐานบ้าง We could finish this project early only if we cut corners
give someone the benefit of the doubt ตัดสินใจที่จะลองเชื่อที่ใครสักคนพูด แม้ว่าอาจจะไม่มั่นใจก็ตาม He might be lying, but we have to give him the benefit of the doubt and accept what he says for now.
get something out of one’s system ทำอะไรที่อยากทำสักที จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าอยากทำอีก You keep talking about quitting. I think you should do it and get it out of your system.
get on like a house on fire เข้ากันได้ดีมากๆ กับคนที่เพิ่งเจอ When I first met my best friend in high school, we got on like a house on fire.
go back to the drawing board เริ่มวางแผนอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ล้มเหลว Our idea didn’t work out well. That’s okay. We’ll just go back to the drawing board.
It’s not rocket science. ไม่ได้ยากอะไรเลย Basketball is not rocket science.
Hang in there อย่ายอมแพ้ There will be better days for you. Hang in there.
under the weather รู้สึกไม่สบาย He took a day off as he felt under the weather.
be on the fence ตัดสินใจไม่ได้ I’m on the fence about the Latin class.
Take it with a pinch of salt อย่าไปเชื่ออะไรมาก You have to take everything she says with a pinch of salt.
jump on the bandwagon ทำตามเทรนด์ใหม่ๆ หรือทำตามสิ่งที่คนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จ After some politicians won elections by promising to cut taxes, most of the others jumped on the bandwagon.
as right as rain รู้สึกปกติดี หลังจากป่วยหรืออุบัตเหตุ After a week, you’ll feel as right as rain.
Come rain or shine ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น The party will take place on Tuesday, come rain or shine.
chum up ตีสนิท She chummed up with some girls from London on holiday.
on the back burner ชะลอไปก่อนเพราะยังไม่ใช่เรื่องสำคัญ We’ve all had to put our plans on the back burner for a while.
go down in flames ล้มเหลวอย่างชัดเจน Despite all the media hype, the major summer blockbuster went down in flames.
spill the beans เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ We’ll have some surprises for him. Don’t spill the beans.
pull someone’s leg ล้อเล่น Relax. I’m just pulling your leg.
break a leg ขอให้โชคดี Break a leg. You’re going to get an A.
go pear-shaped ล้มเหลว The deal went pear-shaped.
a blessing in disguise สิ่งดีๆ ที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่ดี Losing that job was a blessing in disguise really.
Beat around the bush พูดอ้อมค้อม ไม่ต้องประเด็นสักที He never beat around the bush when something was annoying him.
Your guess is as good as mine ไม่รู้ What’s her problem? I don’t know. Your guess is as good as mine.
That’s the last straw เป็นฟางเส้นสุดท้าย ที่ทำให้หมดความอดทน Failing the math exam was the last straw.
Add insult to injury ทำให้สถานการณ์แย่ลง To ask our members to accept a pay cut adds insult to injury
to make matters worse ทำให้สถานการณ์แย่ลง To make matters worse, free school meals have been withdrawn.
cost an arm and a leg แพงมาก A week at a health farm can cost an arm and a leg.
pull off ทำอะไรที่ยากได้สำเร็จ He pulled off a brilliant first round win
bite the bullet เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก I hate giving a presentation but I’ll just have to bite the bullet.
cut someone some slack ไม่ถือโทษ หรือต่อว่าใครชั่วคราว เนื่องจากคนนั้นอาจเจอเรื่องไม่ดีอยู่ Let’s cut him some slack as he’s having a bad day.
bark up the wrong tree คิดผิดเกี่ยวกับวิธีการทำอะไรสักอย่าง She thinks it’ll solve the problem, but I think she’s barking up the wrong tree.
dunk on someone วิจารณ์หรือล้อเลียนใคร Are you dunking on me as well? I thought you were on my side.
cut loose ทำหรือพูดเต็มที่ ไม่มีข้อจำกัด He cut loose with a string of curses.
make a long story short เล่าเรื่องคร่าวๆ โดยสรุป We need to make a long story short as we don’t have time.
Speak of the devil พูดถึงใครอยู่แล้วคนนั้นก็โผล่มาเลย Did you hear what happened to Dave yesterday? Oh, speak of the devil.
Wrap your head around something พยายามเข้าใจเรื่องยากๆ หรือพยายามยอมรับอะไรบางอย่าง I can’t wrap my head around her decision.
a slap on the wrist ได้รับบทลงโทษเบาๆ ทั้งที่จริงๆ ควรโดนหนักกว่านี้ They rob someone on the street and they get a slap on the wrist.
see eye to eye เห็นพ้องต้องกัน The two did not see eye to eye on certain political issues.
turn a blind eye ทำเป็นไม่สนใจ She decided to turn a blind eye to the rumor.
black out เป็นลม I always black out at the sight of blood.
catch red-handed จับได้คาหนังคาเขา The kids were caught red handed stealing chocolate bars.
green with envy อิจฉามาก I’m green with envy over his new wardrobe.
once in a blue moon นานๆ ทีเกิดขึ้น We go out to dinner once in a blue moon.
out of the blue ไม่คาดคิด I got a phone call from my long lost friend out of the blue.
red eye ไฟลท์ดึก I caught a red-eye flight.
red tape ผ่านขั้นตอนและกฎระเบียบยุ่งยาก There is still some red tape to deal with in terms of the inheritance.
roll out the red carpet ปฏิบัติต่อคนอย่างหรูหรา When relatives come to town my grandmother rolls out the red carpet.
true colours ตัวตนที่แท้จริง They’re showing their true colours.
look out for somebody ดูแล คอยระวังไม่ให้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับใคร She’s our best friend so we’re just looking out for her.
put up with someone อดทนกับใคร I cannot put up with such an annoying person like her anymore.
throw a tantrum งอแงแบบเด็กๆ When he cannot get what he wants, he throws a tantrum.
be on the lookout for มองหาใครหรืออะไรบางอย่าง Be on the lookout for flooded roads.
hit the sack ไปนอน Let’s just hit the sack.
Good things come to those who wait อดทน Keep calm. Good things come to those who wait
have your back to/against the wall มีปัญหารุมเร้าจนเป็นข้อจำกัดให้ทำอะไรต่างๆ ไม่ได้ He has lied to everyone and now no one believes him anymore. He really has his back against the wall.
on a razor edge อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือยากลำบาก That scandal really put his career on a razor edge.
meet your Waterloo แพ้เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่คู่แข่งแข็งแกร่งกว่า หรือสถานการณ์นั้นยากเกินไป The governor finally met his Waterloo in the last election.
out of the frying pan into the fire เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิม He may find himself jumping out of the frying pan into the fire
not have a leg to stand on อยู่ในสถานการณ์ที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ If you have no witnesses, you don’t have a leg to stand on.
fall into something เริ่มทำอะไรบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ We’ve fallen into the habit of getting up late on Saturday mornings.
be for the high jump โดนตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรง You’re for the high jump
take the high road ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกศีลธรรม ในขณะที่คนอื่นทำผิด He decided to take the high road and say he was sorry.
be climbing the walls กังวลสุดๆ When our child went missing, we were climbing the walls.
be bogged down เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน จนไปทำอย่างอื่นไม่ได้ Let’s not get bogged down with individual complaints.
be caught between a rock and a hard place อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากและต้องตัดสินใจอะไรยากๆ We’re caught between a rock and a hard place.
Let bygones be bygones ปล่อยวาง ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น We’ve been fighting for years. Now I think we should let bygones be bygones.
up in arms โมโห และหงุดหงิดกับเรื่องอะไรบางอย่าง Students are up in arms about the new tests.
bowl over สร้างความเซอร์ไพรส์ หรือความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง The show bowled me over.
fair and square ตรงๆ และแฟร์ๆ To tell you fair and square, I did everything that I was meant to do, but I still feel unfulfilled.
look to one’s laurels คอยรักษาความสำเร็จไว้ หรือตำแหน่งไว้ ไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่ง Her rivals will have to look to their laurels.
bear a grudge โกรธอย่างต่อเนื่อง Don’t bear a grudge against him.
give it a whirl ลองทำดู Just give it a whirl.
go the extra mile ทำอะไรเพิ่มเติมกว่าที่กำหนด He’s outstanding at work and always goes the extra mile.
step up your game เริ่มทำผลงานดีขึ้น You’d better step up your game if you want to go to college.
lose your marbles เสียสติ The postman has lost his marbles, every day he drops our neighbor’s mail on our door.
on thin ice อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง You’re walking on thin ice.
take a rain check เลื่อนออกไป They wanted me to come along for the ride but I took a rain check.
on cloud nine มีความสุขมากๆ I was on cloud nine when I completed the project.
over the moon มีความสุขมากๆ I was over the moon when I heard the good news.
ice someone out ไม่แยแส หรือสนใจใคร Lisa is icing me out. I’m not sure what I did to her.
left out in the cold ถูกเพิกเฉย The workers were left out in the cold after the new management team came.
all ears อยากฟัง Tell me who’s invited. I’m all ears.
keep an ear to the ground ติดตามข่าวสารตลอดเวลา The manager keeps an ear to the ground all the time and always knows what’s going on.
roll up your sleeves เตรียมพร้อมทำงานหนัก It’s time to roll up your sleeves and get the work done.
have an ace up one’s sleeves มีแผนการ กลยุทธ์ หรือข้อได้เปรียบรองรับไว้ I’m having an ace up my sleeves for this game.
straight from the horse’s mouth จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ Let’s wait to hear it straight from the horse’s mouth.
cry wolf ขอความช่วยเหลือทั้งที่ไม่ต้องได้รับ Don’t cry wolf too often. People will stop believing you.
palm off ให้ของปลอมที่ดูเหมือนของจริง The shop is trying to palm off products to customers.
have bigger fish to fry มีอะไรทีสำคัญกว่าทำ The police have bigger fish to fry.
throw caution to the wind เสี่ยง The doctor threw caution to the wind by administering a new drug.
hold one’s horses บอกให้หยุดแล้วกลับไปคิดดีๆ Hold your horses. Don’t make such a rash decision.
read the riot act ติเพื่อให้ปรับปรุงตัว Jane was being too loud in class, so I read her the riot act.
in the bag มั่นใจว่าได้แน่นอน Good luck for the interview. I’ve got it in the bag.
pull aside ขอแยกไปคุยเงียบๆ เป็นส่วนตัว At the party, I was pulled aside by Rebecca to ask me for advice.
short fuse อารมณ์ร้อน She is known for such a short fuse.
You can say that again เห็นด้วยสุดๆ The weather’s been bad. You can say that again.
pull yourself together สงบสติ คิดดีๆ Just pull yourself together, man!
[trustindex no-registration=google]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com