CHULATUTOR.COM

IELTS Listening Section 2

IELTS Listening Section 2

ในส่วนที่ 2 ของข้อสอบฟังนี้จะเป็นการฟังคนคนเดียวพูดเป็นเวลาประมาณ 4-5 นาที เนื้อหาจะเป็นคำบรรยายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์ ไกด์ในพิพิธภัณฑ์บรรยายพื้นที่ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟิตเนสอธิบายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก เป็นต้น คำถามจะยากกว่าในส่วนแรก ซึ่งปกติแล้วใน Listening ความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากส่วนที่ 1 จนถึงส่วนที่ 4

ตัวอย่างคำถาม IELTS Listening Section 2

คำถามในส่วนนี้มีหลายประเภท เช่น จับคู่ข้อมูล

Which counsellor should you see?

A. John Smith

B. Tony Davis

C. Brenda Johnson

1. If it is your first time seeing a counsellor

2. If you do not have an appointment

3. If you are unable to make a visit during normal office hours

4. If your concerns are related to anxiety

จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างคำถามนี้ จะต้องจับคู่ข้อ 1 ถึง 4 กับ A B หรือ C โดยผู้พูดจะเริ่มต้นแนะนำตัวเลือกก่อนว่ามี counsellor 3 คน โดยเรียงชื่อตาม A B และ C แล้วจึงเริ่มเล่าถึงสถานการณ์ในแต่ละข้อ เริ่มจากข้อ 1 และแน่นอนเพื่อให้ข้อสอบไม่ง่าย ผู้พูดจะไม่ใช้คำเหมือนกับคำที่พิมพ์ลงบนกระดาษ

เช่น ข้อ 1 If it’s your first time seeing a counsellor (หากเป็นครั้งแรกที่คุณได้พบกับที่ปรึกษา) ผู้พูดจะพูดเนื้อหาเดียวกัน แต่เรียงประโยคหรือใช้คำต่างกัน หรือเรียกว่าการ paraphrase นั่นเอง เช่น If you haven’t seen a counsellor before (หากคุณไม่ได้พบกับที่ปรึกษามาก่อน) แล้วผู้พูดจะพูดต่อว่าหากไม่ได้พบกับที่ปรึกษามาก่อนต้องไปหาใคร ซึ่งตรงนี้ก็ต้องตั้งใจฟัง เพราะเป็นชื่อที่อยู่ใน ข้อ A B หรือ C

นอกจากข้อสอบแบบจับคู่ แล้วในส่วนที่สองของ part ฟัง ยังอาจมีให้เติมตารางตามตัวอย่างข้อสอบของ British Council ด้านล่างนี้

IELTS Listening Section 2 แนวเติมคำลงในตาราง

Complete the table below. Write no more than two words for each answer.

WorkshopContactTarget group
Adjustingwhat you need to succeed academically(15) ………………… students
Getting Organised

use time effectively, find

(16) ………………… between study and leisure

all students
Communicatingtalking with staff, communicating across culturesall students, especially(17) …………………
Anxiety(18) …………………, breathing techniques, meditation, etc.students about to sit exams
(19) …………………staying on track for long periods(20) ………………… students only

เนื้อหาที่ต้องเติมในตารางนี้ก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาในส่วนแรกที่เป็นการจับคู่ตัวหนังสือกับหมายเลข เราจะมีเวลาได้ดูคำถามคร่าวๆ ให้สังเกตหัวข้อว่ามี workshop contact และ target group ซึ่งผู้พูดจะพูดเรียงกันไปแต่ละหัวข้อ

สิ่งที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือคำรอบๆ คำที่ต้องเติม เราอาจจะลองเดาดูก่อนก็ได้ว่าเมื่อพิจารณาจากคำรอบๆ คำที่ต้องเติมควรเป็นอย่างไร เช่น all students, especially …… คำว่า especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำขยายความคำว่า students ดังนั้นคำหลัง students ก็ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ student ซึ่งอาจจะเป็นสาขาที่นักเรียนเรียน หรือระดับชั้นปี

เราพยายามนึกถึงสิ่งประเภทคำที่เราควรมาเติมในช่องว่าง เพื่อให้เราฟังได้อย่างมีเป้าหมาย และแน่นอนว่าเช่นเดียวกับข้ออื่นๆ ผู้พูดจะ paraphrase สิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษคำถาม เช่น use time effectively อาจพูดเป็น manage your time in an efficient manner และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากๆ คืออย่าเขียนเกินคำที่โจทย์กำหนด เช่น write no more than three words ก็ห้ามเกินเด็ดขาด

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR

เรียน IELTS
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com