IELTS คืออะไร สมัครสอบ ค่าสอบ ข้อสอบ IELTS

IELTS คืออะไร วิธีการสมัครสอบ IELTS รายละเอียดการสอบ เก็งข้อสอบ IELTS 2021 มาพร้อมเทคนิคทำข้อสอบ ติวไอเอล สอนตั้งแต่พื้นฐานจนทำข้อสอบได้กับ อ.ฟิว อ.เอมิ อ.ชารมิน
084-942-4261

IELTS คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คะแนนเต็ม 9 ผู้สมัคร IELTS สอบ สามารถเลือกสอบ IDP หรือ IELTS BC ตารางสอบ 2021 จะมีสอบทุกเดือน  ค่าสอบ จะอยู่ที่ ประมาณ 7,000 บาท โดยข้อสอบจะครอบคลุม  4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) คำว่า ไอเอลส์ ย่อมากจาก International English Language Testing System IELTS คะแนนเต็ม 9 โดยคะแนนจะแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ เริ่มจากระดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ถึง ระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ในปัจจุบันการสอบไอเอลส์ มีให้เลือกสอบอย่างหลายหลายตามวัตถุประสงค์ของการใช้คะแนน นอกจาก IELTS Academic และ General ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูและทราบดีว่าส่วนใหญ่มักใช้สำหรับการสมัครเรียนหรือสมัครงาน ยังมีการสอบ IELTS UKVI ซึ่งเป็นการสอบสำหรับทำวีซ่าเพื่อใช้เข้าประเทศในสหราชอาณาจักร หรือจะเป็น IELTS Life Skills เป็นการสอบสำหรับบุคคลที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีทักษะในการพูดและการฟังในระดับ A1 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

IELTS สอบ British Council กับ IELTS IDP ต่างกันยังไง

อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่า ศูนย์สอบของ IELTS ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลัก ๆ ด้วยกัน 2 ที่ คือ British Council และ IDP และยังคงเป็นที่สงสัยสำหรับใครอีกหลายคนค่ะว่าทั้งสองศูนย์สอบนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลมาคลายความสงสัยให้ทุก ๆ คนกันแล้วค่ะ

 

ศูนย์สอบ British Council

สนามสอบ IELTS British Council หรือที่เรียกสั้นๆว่า IELTS BC มีสนามสอบ ตามจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา (โคราช) ขอนแก่น ภูเก็ต ส่วนเวลาสอบจะเเบ่งเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ สอบช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 หรือ ช่วงบ่าย บ่าย เวลา 13.00-16.00 ทั้งนี้ขึ้นอยู่ผู้สมัคนสอบไอเอล ว่าจะสะดวกสอบช่วงไหน สำหรับการประกาศคะแนนสอบ จะอยู่ที่ 5 วันทำการนับจากวันที่สอบเสร็จ

การจัดสอบ ตัวแทนจัดสอบจากสหราชอาณาจักร

สถานที่สอบ โรงแรม Landmark (ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา)

อุปกรณ์ Listening Test หูฟังส่วนตัว (มีสาย)

นาฬิกาจับเวลา หน้าจอดิจิตอล

สถานที่สอบ Speaking Test โรงแรม Landmark (เปลี่ยนห้องสอบ)

การรายงานผลคะแนน 

 • ส่งผลไปที่บ้าน
 • ตรวจสอบคะแนนในระบบออนไลน์
 • รับผลด้วยตนเองที่ British Council สาขาสยามสแควร์

เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ ศูนย์สอบเตรียมไว้ให้ โดยต้องคืนเมื่อสอบเสร็จแล้ว

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

 

ศูนย์สอบ IELTS IDP

สนามสอบ IELTS IDP มีสนามสอบ ตามจังหวัดดังนี้ กรุงเทพ , เชียงใหม่ , พิษณุโลก , ขอนแก่น , หาดใหญ่ , นครราชสีมา , มหาสารคาม ผลสอบ IDP จะออกภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ ผู้สอบสามารถเลือกรับคะแนนสอบได้ว่าจะรับทางไปรษณีย์หรือจะมารับด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ

การจัดสอบ ตัวแทนจัดสอบจากออสเตรเลีย

สถานที่สอบ โรงเรียนมณเฑียร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) กรณีสอบแบบ UKVI จะสอบที่ โรงแรม PULLMAN Sukhumvit

ค่าสอบ  IELTS Regular 6,900 บาท ,IELTS on Computer 6,900 บาท , IELTS for UKVI 7,710 บาท , IELTS Life Skills 5,800 บาท

อุปกรณ์ Listening Test หูฟังส่วนตัว (ไร้สาย)

นาฬิกาจับเวลา หน้าจอดิจิตอล พร้อมแสดงกราฟของเวลาที่เหลือ

สถานที่สอบ Speaking Test 

 • บางคนอาจต้องเปลี่ยนไปสอบที่ ตึก CP Tower ชั้น4
 • กรณีสอบแบบ UKVI ไม่เปลี่ยนตึกสอบ

การรายงานผลคะแนน 

 • ส่งผลไปที่บ้าน
 • ตรวจสอบคะแนนในระบบออนไลน์
 • SMS ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รับผลด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP ตึกCP Tower ชั้น4

เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ ศูนย์สอบเตรียมไว้ให้ และสามารถนำกลับได้ โดยไม่ต้องคืน

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริง

British Council และ IDP จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในแต่ละรอบสอบ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าข้อสอบของที่ไหนจะง่ายหรือยากกว่า คะแนนที่ได้จากการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบจาก British Council หรือ IDP ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถนำไปใช้ยื่นได้อย่างเป็นสากลเหมือนกันค่ะ

 

 

IELTS Academic กับ IELTS General ต่างกันยังไง

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแทบจะเป็นข้อบังคับสำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในประเทศ ซึ่ง IELTS เป็นหนึ่งในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ในปัจจุบันนั้นแบบทดสอบมีสองประเภท คือ IELTS Academic และ IELTS General ซึ่งเราจะทำการเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่คุณควรจะเลือกใช้มากที่สุด

 

ข้อแตกต่างระหว่าง IELTS Academic กับ IELTS General

IELTS Academic คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องใช้คะแนน ในการเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน IELTS General คือ ข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน แต่ข้อสอบค่อนข้างง่ายกว่า Academic โดยคะแนนสอบ IELTS General จะใช้สำหรับยื่นทำงานในต่างประเทศ เป็นหลัก

 

IELTS Academic เพื่อการศึกษาต่อ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า รวมถึงทำงานที่ใช้ทักษะภาษาในระดับสูง เช่น งานวิชาการ งานวิจัย

รูปแบบของข้อสอบ Listening, IELTS Academic Reading, IELTS Academic Writing, Speaking

จุดประสงค์การยื่นคะแนน ตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

แนวทางข้อสอบ รูปแบบของโจทย์และคำถามจะเป็นคำถามเชิงวิชาการ โดยเน้นความเข้าใจและความสามารถทางวิชาการของผู้สอบ IELTS Academic

รายละเอียดและเนื้อหาข้อสอบ มีข้อสอบ 4 ชุด เน้นข้อสอบในส่วนของ Reading และ Writing ซึ่งเป็นแนววิชาการ (Academic) ทั้งคู่ จึงอาจจะมีความยากกว่า General อยู่บ้าง ในส่วนของข้อสอบ Listening และ Speaking จะเป็นแบบทั่วไปเช่นเดียวกับ General

ประเทศที่นิยมใช้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ประเทศอังกฤษ และประเทศทางยุโรป รวมถึงมหาวิทยาลัยในไทยบางแห่ง นอกจากนี้หลักสูตรด้านเทคนิคและวิชาชีพบางแห่งก็ต้องใช้ผล IELTS Academic ในการ Admission ด้วยเช่นกัน

 

IELTS General เพื่อการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม วิทยาลัย หรือใช้สำหรับการทำงานหรือการฝึกอบรม

รูปแบบของข้อสอบ Listening, IELTS general training reading, IELTS general training writing, Speaking

จุดประสงค์การยื่นคะแนน ตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา สำหรับการยื่นขอวีซ่า และการทำงาน/ประกอบอาชีพ

แนวทางข้อสอบ เน้นคำถามเชิงความรู้ทั่วไป จุดประสงค์ คือการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของผู้สอบ

รายละเอียดและเนื้อหาข้อสอบ มีข้อสอบ 4 ชุด ซึ่งเน้นความเข้าใจทั่วไป ข้อสอบทุกส่วนจึงเป็น General หมดเลย ไม่มีการสอบเชิงวิชาการ (Academic) เข้ามาเกี่ยวข้อง

ประเทศที่นิยมใช้  ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เยอรมนี และยุโรปบางประเทศ รวมถึงการยื่นขอ Visa ทำงาน หรือศึกษาต่อในบางประเทศด้วยเช่นกัน

 

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ Band Score ของ Academic Reading และ General Reading
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ Band Score ของ Academic Reading และ General Reading

 

วิธีสมัครสอบ ielts

สมัครสอบ IELTS

IELTS สมัครสอบ นั้นก่อนอื่นผู้สมัครเตรียมข้อมูลให้พร้อม เนื่องจากระบบมักจะกำหนดเวลาในการกรอกข้อมูลประมาณ 20-30 นาที โดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและบัตรเครดิตสำหรับการชำระเงินนั่นเอง แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต ก็สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินช่องทางอื่น ๆ แทนได้ หลังจากเตรียมพร้อมแล้ว ก็ไปเริ่มสมัครสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

 1. เข้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบ IELTS โดยในประเทศไทยมี 2 ศูนย์สอบ ได้แก่ IELTS British Council และ IELTS IDP
 2. หลังจากเข้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบแล้ว เบื้องต้นระบบมักจะเริ่มจากการที่ให้เราใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบก่อน ได้แก่ การเลือกประเภทของการสอบ ว่าเราต้องการสอบประเภทใด เช่น IELTS Academic สำหรับนำคะแนนไปใช้เรียนต่อ หรือ IELTS UKVI สำหรับใช้ไปเรียนที่ที่อังกฤษ เป็นต้น 
 3. จากนั้นจึงจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครสอบให้เรียบร้อย โดยหากใครที่มีแอคเคาน์อยู่แล้วก็สามารถ Log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยมีแอคเคาน์มาก่อน ให้ทำการสร้างแอคเคาน์โดยคลิก “Create New User” หรือ “Create an account” ซึ่งแล้วแต่ว่า ระบบที่เราสมัครสอบจะใช้คำว่าอะไร
 4. ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ซึ่งข้อมูลนี้ต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตทุกตัวอักษร นอกจากนี้ยังต้องกรอกอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับภาษาหรือการเรียนภาษาอังกฤษของเรา การวางแผนการยื่นคะแนนในอนาคต ฯลฯ
 5. หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน โดยการชำระเงินนั้น ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้ว่าต้องการชำระทันทีผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือต้องการชำระภายหลังด้วยช่องทางการชำระเงินแบบอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีระยะเวลากำหนดว่าต้องชำระภายในเมื่อใด ซึ่งแต่ละศูนย์สอบก็อาจจะกำหนดระยะเวลาแตกต่างกันออกไป
 6. หลังจากเราสมัครสอบ IELTS และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสอบ ขั้นตอนหลังจากนี้ก็เหลือเพียงแค่รอไปสอบในวันสอบจริง ทั้งนี้ อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตติดตัวไปในวันสอบจริงด้วยนะคะ (ตอนสมัครสอบกรอกข้อมูลจากเอกสารใด ในวันสอบจริงให้เตรียมเอกสารนั้นไป)

 

เอกสาร สมัครสอบ IELTS

 • ใบสมัครสอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง
 • ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับศูนย์สอบ British Council)

"IELTS สอบอะไร

IELTS สอบอะไรบ้าง?

IELTS สอบ 4 ทักษะ คือ สอบฟัง ( IELTS Listening) 30 นาที , อ่าน ( IELTS Reading ) 60 นาที , เขียน ( IELTS Writing , Eassy ) 60 นาที , พูด ( IELT Speaking ) ประมาณ 10-15 นาที โดยผุ้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบพูดในวันเดียวกับสอบ ทักษะฟัง-อ่าน-เขียน หรือไม่ หากในกรณีไม่สะดวก สามารถที่จะมาสอบพูดในวันอื่นได้

 

ข้อสอบ IELTS Listening ให้เวลา 30 นาที

การสอบ Listening จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน โดยในแต่ละส่วนจะมีโจทย์ 10 ข้อ ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะการตั้งคำถามและแนวทางของ Listening นั้นจะเน้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน และในส่วนของ Part 3 และ 4 นั้นบทสนทนาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นหลัก

 • Part1 เป็นบทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคน โดยบทสนทนาจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • Part2 จะเป็นการพูดเชิงบรรยายจากคนๆ เดียว
 • Part3 จะเป็นการพูดคุยกันเป็นกลุ่ม
 • Part4 การพูดเชิงบรรยายจากคนๆ เดียว ในหัวข้อเชิงวิชาการ

รูปแบบของข้อสอบ ข้อสอบในส่วนของ Listening จะมีทั้ง multiple choice การจับคู่ (matching) การเติมข้อมูล(plan/map/diagram labelling) การกรอกแบบฟอร์มและเติมคำให้สมบูรณ์ (Form, note, table, flow-chart, summary completion) การเติมรูปประโยคให้สมบูรณ์ (sentence completion)

ข้อควรรู้ : การทดสอบนี้จะเปิดให้ฟังเพียงครั้งเดียว และยังใช้ภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงที่หลากหลายอีกด้วย ดังนั้นควรมีสมาธิและตั้งใจฟังให้ดีที่สุด

 

 

ข้อสอบ IELTS Reading ให้เวลา 60 นาที

แนวทางในการสอบ Reading  นั้นเน้นทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลาย โดยมีข้อสอบจำนวน 40 ข้อ โดยพื้นฐานจะเน้นหาแนวคิดหลักการอ่าน (Main ideas) เน้นอ่านทำความเข้าใจเชิงลึก อ่านแบบจับใจความคร่าวๆ (Skimming) เน้นเรื่องความเข้าใจเชิงตรรกะ (Logical Argument) และอ่านเพื่อเข้าใจแนวคิดของผู้เขียน (Writer’s attiutude)

รูปแบบของข้อสอบ รูปแบบของข้อสอบมีค่อนข้างหลากหลายคือ แบบปรนัย การตอบคำถามเชิงบรรยายจากข้อมูลที่อ่าน การตอบคำถามสำหรับแนวคิดของนักเขียน การจับคู่เชื่อมโยงข้อมูล การเติมคำ การสรุป

ข้อควรรู้ : สำหรับแบบทดสอบของ Reading นั้นส่วนใหญ่จะเป็นบทความซึ่งมีทั้งการบรรยาย การวิเคราะห์ โดยนำมาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ดังนั้นถ้าจะให้ดีเราสามารถฝึกอ่านจับใจความจากเว็บไซต์ หรือบล็อคที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

เทคนิคทำคะแนน IELTS – Reading Part

ประเภทคำถาม โดยทั่วไปแล้วประเภทคำถามสำหรับ Reading นั้นจะมีราวๆ 16 ประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะข้อมูลหรือบทความจะแบ่งออกเป็นประเภท Global, Local และ Cluster

กลยุทธ์สำคัญในการทำข้อสอบ

 • อ่าน Heading หรือหัวข้อเสียก่อน โดยพยายามทำความเข้าใจความหมายของแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วน เพราะหัวข้อสามารถบ่งบอกแนวทางของเนื้อหาทั้งหมดได้ ทำให้เราสามารถถอดความได้ง่ายและเร็วขึ้น
 • ควรทำวงกลมหรือขีดเส้นใต้คำสำคัญ เช่น ชื่อ สถานที่ วันที่ เพราะจะช่วยให้เราชื่อมต่อกับหัวข้อและ Main Idea ได้ถูกต้องมากขึ้น

ข้อควรระวังในการทำข้อสอบ

 • ถึงแม้จะเป็นข้อสอบประเภท Reading แต่การใส่คำตอบบางส่วนเรายังต้องเขียนตอบอยู่ ดังนั้นควรระมัดระวังเรื่องการสะกดคำและไวยากรณ์ เพราะหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะโดนหักคะแนนได้
 • อย่าลืมว่ามีเวลาจำกัด ดังนั้นควรอ่านแบบสแกนและทำความเข้าใจกับแนวคิดหลักเสียก่อน ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีแนวคิดหลักหรือ Main Idea อยู่เสมอ หลายครั้งแนวคิดหลักมักอยู่ในประโยคหัวข้อ ดังนั้นพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด

 

ข้อสอบ IELTS Writing ( Essay )

แบบทดสอบ – Academic Writing ให้เวลา 60 นาที

การสอบ Academic Writing นั้นถือว่าให้เวลาค่อนข้างเยอะ หากเทียบกับการสอบประเภทอื่น โดยหัวข้อมักจะเป็นข้อมูลแบบทั่วไปในระดับความรู้ปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Task 1 และ Task 2

รูปแบบของข้อสอบ รูปแบบการสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

Task 1 ข้อมูลจากกราฟตารางแผนภูมิหรือแผนภาพ ซึ่งเราจะต้องเขียนอธิบายสรุปตามความเข้าใจของตนเอง โดยอาจจะต้องเขียนตอบเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการการทำงาน หรืออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ

Task 2 Essay โจทย์อาจจะให้เราเขียนเชิงมุมอง หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา สำหรับ Essay ที่ต้องเขียนนั้นจะเน้นสไตล์การเขียนที่เป็นทางการ

ข้อควรรู้: สำหรับการเขียนตอบคำถามใน Task 1 ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที และต้องเขียนคำตอบอย่างน้อย 150 คำ ดังนั้นหากเขียนสั้นเกินไปอาจจะถูกตัดคะแนนได้ ส่วน Task 2 เป็น Essay ดังนั้นจึงจะใช้เวลาเยอะกว่า โดยเฉลี่ยควรใช้เวลาราวๆ 40 นาที และการเขียน Essay จะต้องเขียนอย่างต่ำ 250 คำ ถ้าเขียนสั้นก็จะถูกตัดคะแนนได้เช่นกัน

คำแนะนำ: การเขียนตอบเชิงความคิดเห็นนั้นสามารถเห็นด้วยหรือไม่เห็นได้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา สิ่งสำคัญคือต้องเขียนอธิบายแนวความคิดลงไปให้ชัดเจน และหากไม่เห็นด้วย ควรอธิบายข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งด้วยตัวอย่างพร้อมเหตุผล ที่สำคัญการเขียนจะต้องเขียนให้มีความยาวพอดี 250 คำ ไม่ควรสั้นเกินไปเพราะจะโดนหักคะแนนได้

เทคนิคทำคะแนน IELTS Writing ( Essay )

เกณฑ์ประเมินที่ควรรู้

 • การเขียนให้ได้ 150 คำ หรือตามที่โจทย์กำหนดนั้น จะอยู่ราวๆ 3 – 4 Paragraphs ในส่วน Essay จะอยู่ที่ 250 คำ แนะนำว่าควรนับจำนวนคำให้พอเหมาะพอดี ห้ามน้อยกว่านั้นเป็นอันขาด
 • เวลาเขียนคำตอบ หรือเขียน Essay นั้นไม่ว่าจะเป็น Academic หรือ General ผู้สอบห้ามเขียนในเชิง Notes หรือ Bullet points เป็นอันขาดเพราะจะถูกตัดคะแนนได้
 • Lexical Resource เป็นหนึ่งในสี่เกณฑ์การประเมินการเขียนที่ส่งผลต่อคะแนนการเขียนตอบของผู้เข้าสอบ ซึ่งหลายคนไม่ทราบ ดังนั้นการเขียนคำตอบจากความคิดของเราควรคำนึงถึงการเลือกใช้ทรัพยากรคำศัพท์ให้เหมาะสม โดยเลือกใช้คำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับคำอธิบาย กระชับและไม่ฟุ่มเฟือย (Wordy) จนเกินไป นอกจากนี้ควรตรวจสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง และเลือกใช้การจัดวางอย่างเหมาะสม ซึ่งหากทำได้ตรงตาม format มาตรฐาน โอกาสในการทำคะแนนได้ดีก็จะมีมากขึ้น

การใช้วลีในการทำข้อสอบ  การเลือกใช้วลีก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ แนะนำว่าควรใช้วลีที่มั่นใจว่าเขียนสะกดได้ถูก และสื่อความหมายได้อย่างแท้จริง

การใช้ย่อหน้า เวลาทำข้อสอบ Essay หลายคนมักจะลืมและไม่ใช้ย่อหน้า ซึ่งการเขียนตอบแบบอธิบายทั้งหมดอย่างชัดเจนในย่อหน้าเดียวนั้นอาจจะทำให้เสียคะแนนได้ ดังนั้นควรทบทวนเรื่องการใช้โครงสร้างของ Essay ให้ละเอียด ซึ่งโดยหลักการแล้วจะขึ้นต้นด้วยบทนำ ย่อหน้า และบทสรุปในการปิดท้าย

ความสำคัญของไวยากรณ์ เลือกใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสม นอกจากเรื่องการเขียนการสะกดคำที่ถูกต้องแล้ว ไวยากรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tense การใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องก็มีบทบาทสำคัญในงานการเขียนเช่นกัน ดังนั้นควรระวังเป็นพิเศษเพราะแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะลดคะแนนของคุณได้โดยตรง

การใช้ภาษา การเลือกใช้ภาษาอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำข้อสอบ Writing ไม่ว่าจะเป็น Academic หรือ General เพราะการใช้ภาษาหรือคำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คะแนนของคุณลดลงได้

 

ข้อสอบ IELTS Speaking

ส่วนของ Speaking น่าจะเป็นพาร์ทที่หลายคนอาจจะกังวล โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยลดอาการประหม่าลงได้เยอะเลยทีเดียว สำหรับแนวการสอบในส่วนของ Speaking นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และแต่ละส่วนจะมีการบันทึกไว้อีกด้วย

รูปแบบของข้อสอบ

 • แนวคำถามจะเป็น general questions หรือคำถามทั่วๆ ไป เช่น คำถามเกี่ยวกับตัวคุณ ครอบครัว การทำงานการศึกษา และความสนใจ โดยในช่วงนี้จะใช้เวลา 4 – 5 นาที
 • จะมีการแจกการ์ดซึ่งการ์ดที่ได้จะเป็นหัวข้อเฉพาะ ในการสอบ Part 2 นั้นเราจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาที และการสอบจะต้องพูดนานราวๆ 2 นาที
 • จะเป็นคำถามต่อเนื่องเพิ่มเติมจากหัวข้อใน Part 2 ซึ่งเราสามารถให้คำตอบในเชิงแนวคิด หรือการวิเคราะห์ในรูปแบบของตนเองได้ การทดสอบส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 นาที

คำแนะนำ: หลังจากได้รับโจทย์แล้ว ควรสรุปหัวข้อหรือคำถามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจจะหา Keywords หลักซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการนำไปขยายต่อในตอนที่ต้องพูดจริง นอกจากนี้ควรพูดโดยใช้เวลาให้เหมาะสม ไม่ควรพูดสั้นจนเกินไปนัก

 

อาจารย์ IELTS
อาจารย์ IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผลรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
cica1021 11 ต.ค. – 12 พ.ย. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง7
cicb1021 16 ต.ค. – 14 พ.ย. ส-อา 10.00-16.00

จองที่นั่ง7

 

อัตาราค่าเรียน 15,900 บาท

 

ประวัติ Vova

 • Kyiv National Linguistic University. English language department, specialist degree in Teaching the English, German and French languages and Foreign Literature.
 • Secondary school No. 2, in Kyiv region, Ukraine

ประวัติ Ajarn Fill

 • A bachelor’s degree : The Faculty of Liberal Arts, English Major, Thammasat University
 • A master’s degree: The faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
 • Scholarship : H.M, the king Bhumibol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary
 • Published research in Journal of Public Relations and Advertising
 • Training Course for Instructor by International Marine Organ

ประวัติ Ajarn Ami

 •  Master of Science in Human Resource Management and Organisational Analysis, King’s College London, University of London
 • Bachelor of Arts (Honors), Chulalongkorn University

 

Promotion of June 2021

อ.เอมิ อ.ฟิว (Guru Writing) อ.โวว่า (Guru Speaking & Listening) อ.ธรรม (Guru Reading) อ.ฟิวส์ (Guru Grammar)
หนังสือพิชิต IELTS ใน 5 สัปดาห์
ตรวจ Writing Free 6 ชิ้น + ประเมิน Band + Feedback
Speaking ตัวต่อตัวกับ อาจารย์ต่างชาติ
Free Clip VDO เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ สำหรับทบทวน
✅ รับรองผล 7.0 (รับรองผลตลอดชีพ)*
✅ รับจำนวน จำกัด 15/ห้อง เท่านั้น
✅ เรียนซ้ำผ่านวิดีโอได้ตลอดชีพ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
✅ คอร์สครอบคลุม ทั้ง IELTS Academic และ IELTS General

 

รายละเอียดคอร์ส IELTS

 • สอนครบทุกพาร์ท สอนสด หมดปัญหาเรื่องการตามไม่ทัน
 • IELTS Writing ฝึกเขียนจริง พร้อมตรวจงานเขียนให้ทุกคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานเขียนของคุณจะไม่มีจุดอ่อนที่ง่ายต่อการหักคะแนน และช่วยให้คุณทราบได้ว่ายังต้องมีอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก เพื่อให้มีโอกาสได้คะแนนสูง ๆ
 • มีการทดสอบ IELTS Speaking Test เป็นรายบุคคล โดยติวเตอร์ต่างชาติที่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการพูดเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้น และจะได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยว่า เราควรจะพูดในลักษณะใดจึงจะสามารถทำคะแนนได้ดี
 • พิชิต IELTS Reading ด้วย Passage ใกล้เคียงข้อสอบจริง ใครยังอ่านช้า ยังหาคำตอบไม่ทันเวลา คุณจะได้ฝึกวิธีการอ่านที่จะช่วยให้เราอ่านได้เก่งขึ้นกว่าเดิม
 • เอาชนะข้อสอบ IELTS Listening ด้วยการฝึกฟังกันแบบเต็ม ๆ ในคอร์สเรียน เพราะรูปแบบข้อสอบมักไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกตอบ แต่กลับเป็นการเขียนเติมคำโดยส่วนใหญ่ จึงทำให้หลาย ๆ คนยังคงกังวลกับพาร์ทนี้ไม่ต่างไปจากพาร์ทอื่นๆ ในคอร์สเรียนจะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบของข้อสอบและวิธีการเก็บคะแนนจากพาร์ทนี้ได้มากขึ้น
 • ทบทวนบทเรียนง๊าย ง่าย ด้วยวิดีโอเฉลยแบบฝึกหัด พร้อมกับไฟล์เสียงสำหรับฝึกฝนพาร์ทการฟัง จะดีกว่าไหม หากคุณสามารถทบทวนบทเรียนได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม จากการอ่านหนังสือเพียงแค่อย่างเดียว สำหรับที่จุฬาติวเตอร์แล้วยังไม่พอค่ะ ต้องเสริมด้วยคลิปเฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก พร้อมไฟล์เสียงของพาร์ทการฟังด้วย
 • รับรองผล 7.0 คะแนน ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนที่เน้นสำหรับการติวสอบ สอนสดครบทุกพาร์ท ปรับพื้นฐาน Grammar ให้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียน มีเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมกับมีคลิปวิดีโอเฉลยแบบฝึกหัด  มีไฟล์เสียงสำหรับฝึกฟังพาร์ท Listening ซึ่งช่วยให้การทบทวนบทเรียนนั้นง่ายขึ้น มีการตรวจงานเขียนของนักเรียนทุกคนในคอร์ส พร้อมการทดสอบการพูดในพาร์ท Speaking กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง จึงทำให้เราสามารถรับรองผลได้สูงถึง 7.0คะแนน

ไม่ว่าตอนนี้พื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณจะอยู่ในระดับใดก็ตาม หากคุณมีเป้าหมายสำหรับการสอบแล้วล่ะก็ การเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างแน่นอน จะอ่อนทักษะไหน จะไม่มั่นใจในส่วนใด ที่จุฬาติวเตอร์เรามีตัวช่วยที่จะทำให้คุณพิชิตคะแนนในฝันนั้นมาได้ไม่ยาก

 

เรียน IELTS Online
เรียน IELTS Online

เรียน IELTS Online

ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ที่ไม่ว่าคุณจะติดปัญหาเรื่องการเดินทางหรือเรื่องเวลา คุณก็ยังสามารถเตรียมตัวสอบได้แบบไร้กังวล ด้วยคอร์สเรียนที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวภายใต้แนวคิด easy to be expert ที่ให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ ได้ง่ายๆแม้จะเรียนที่สถาบันกับคอร์สสอนสดไม่ได้ก็ตาม เราทราบดีว่านักเรียนแต่ละคนมีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน บางคนมีเวลาเตรียมตัวเยอะ เรื่องการเดินทางสะดวกสบาย แต่ในขณะที่อีกหลายๆคนทำงานไม่เป็นเวลา วันว่างไม่แน่นอน อยู่ต่างจังหวัด เดินทางไม่สะดวก คอร์สเรียนออนไลน์ของเราจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไป

คุณภาพของคอร์สเรียนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอ เราจึงจัดหนักจัดเต็มให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด สอนครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ Writing Reading Listening และ Speaking มาพร้อมกับการปูพื้นฐานให้ใหม่อีกด้วย แม้คุณจะเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา หากดูรอบแรกแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถเปิดดูซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดร้อยแปดที่เคยขัดขวางการเตรียมตัวสอบของคุณ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลจากเราแค่ไหน ก็ยังสามารถเตรียมตัวสอบ ได้ง่ายมากๆ  ดูราละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย!!! https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

--> go to top