fbpx
toefl คืออะไร
Reading Time: 2 minutes

TOEFL คืออะไร ทำไมต้องสอบ มีกี่แบบ TOEFL สอบที่ไหน

toefl คืออะไร
toefl คืออะไร

TOEFL คืออะไร

TOEFL คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language ข้อสอบจะทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ซึ่งจะมีการสอบครบทั้ง 4 ทักษะ หรือมีสอบแค่เป็นบางทักษะก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบ TOEFL สำหรับคะแนนสอบก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน

สอบโทเฟล คืออะไร

สอบโทเฟล คือ แบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ โดยยึดตามภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ซึ่ง TOEFL เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะและผู้ที่จะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ

TOEFL คืออะไร และ สอบไปทำไม

TOEFL คือ การสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติหรือภาษาหลักในการสื่อสาร โดยการสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะและผู้ที่จะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ ส่วนใหญ่

ทำไมต้องสอบ TOEFL ?

สอบ TOFEL เพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) บ่งชี้ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงสู่การใช้งานกับเจ้าของภาษา

TOEFL สอบที่ไหน

TOEFL iBT สอบที่ KBU PROMETRIC TESTING CENTER (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า มีนบุรี) ชั้น 6 อาคารเกษมนครา ถ.ร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพ , KBU PROMETRIC TESTING CENTER (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า มีนบุรี) ชั้น 6 อาคารเกษมนครา ถ.ร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพ

TOEFL ITP สอบที่ Alist Pro เอลิสท์โปร , Global Study & Exchange บริษัท โกลบอล สตั๊ดดี้ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด 1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซ.ลาดพร้าว 3 ชั้น 4 (ห้อง 402-405) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ , BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์ 495/4 ถ.ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ , EdNET ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ) , MJU Language Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถ.สันทราย-พร้าว ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่

TOEFL ยากไหม

TOEFL ยากเมื่อเทียบกับ ข้อสอบ CU-TEP TU-GET KU-EPT แต่หากเทียบความยากกับข้อสอบ IELTS แล้วถือว่าระดับความยากใกล้เคียงกัน สิ่งที่ทำข้อสอบ TOEFL คือ คำศัพท์ และ Part Reading ที่จะเป็นแนวการอ่านเชิงวิชาการ และ Part Speaking ที่ต้องสอบกับคอมพิวเตอร์ ต่างจากการสอบ IELTS ที่สอบกับคน จึงทำให้ผู้สอบหลายคนรู้สึกข้อสอบ TOEFL ยาก

TOEFL มีกี่แบบ

การสอบ TOEFL มีการพัฒนารูปแบบการสอบมาเรื่อยๆ มีถึง 3 แบบเลยทีเดียวคือ TOEFL PBT , TOEFL CBT , TOEFL IBT

TOEFL ITP คืออะไร

ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้วและยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

TOEFL ITP ค่าสอบ

ค่าสอบ TOEFL ITP 1,800 บาท

คะแนน TOEFL ITP ควรได้เท่าไหร่

คะแนน TOEFL ITP ควรได้ 477 คะแนนขึ้นไป สำหรับ ยื่น TCAS รอบ 1,2

คะแนน TOEFL ITP ควรได้ 450 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ในไทย

คะแนน TOEFL ITP ควรได้ 500 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์

คะแนน TOEFL ITP ควรได้ 550 คะแนนขึ้นไป สำหรับ สมัครงาน หรือ อัปเงินเดือน

คะแนน TOEFL ITP ควรได้ 575 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อต่างประเทศ หรือ ขอทุนการศึกษา

TOEFL IBT คืออะไร

TOEFL iBT คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกันที่จัดสอบโดย ETS ข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ พาร์ทการฟัง (TOEFL Listening) การอ่าน (TOEFL Reading) การเขียน (TOEFL Writing) และการพูด (TOEFL Speaking) มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน เป็นการทำข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี ตารางสอบมีเปิดให้สมัครทุกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคะแนนสอบ TOEFL iBT มักใช้ยื่นเพื่อการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

TOEFL IBT ค่าสอบ

ค่าสอบ TOEFL IBT 195 USD

คะแนน TOEFL IBT ควรได้เท่าไหร่

คะแนน TOEFL iBT ควรได้ 53 คะแนนขึ้นไป สำหรับ ยื่น TCAS รอบ 1,2

คะแนน TOEFL iBT ควรได้ 64 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ในไทย

คะแนน TOEFL iBT ควรได้ 71 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์

คะแนน TOEFL iBT ควรได้ 78 คะแนนขึ้นไป สำหรับ สมัครงาน หรือ อัปเงินเดือน

คะแนน TOEFL iBT ควรได้ 83 คะแนนขึ้นไป สำหรับ เรียนต่อต่างประเทศ หรือ ขอทุนการศึกษา

TOEFL คะแนนเต็ม

TOEFL IBT คะแนนเต็ม 120 คะแนน

TOEFL Paper คะแนนเต็ม 677 คะแนน

TOEFL CBT คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TOEFL PBT คืออะไร

TOEFL PBT คือ การสอบ TOEFL แบบ Paper-Based Testing หรือก็คือการสอบแบบทำข้อสอบกับกระดาษซึ่งเป็นการสอบ TOEFL แบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี 1964 จนถึงปี 2000 ที่มีการสอบแบบ CBT (Computer-Based Testing) มาทดแทน การสอบแบบ PBT ประกอบไปด้วย Listening, Structure, Listening โดยมีคะแนนตั้งแต่ 310-677 คะแนน ส่วนการสอบ Writing (รู้จักกันในชื่อ TWE) สามารถเลือกที่จะสอบหรือไม่ก็ได้ การคิดคะแนนในส่วนนี้จะแยกออกไปต่างหากจากส่วนอื่นๆ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน

TOEFL CBT คืออะไร

TOEFL CBT คือ การสอบแบบทำข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการสอบ TOEFLตั้งแต่ช่วงปี 2000 จนถึงปี 2005 เนื้อหาในการสอบยังคงเหมือนกับ TOEFL PBT แต่ต่างกันตรงที่ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบ Writing (การสอบแบบ PBT สามารถเลือกที่จะไม่สอบได้) ช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-300

TOEFL Junior คืออะไร

TOEFL Junior คือ การประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี (ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา) ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นข้อสอบที่วัดระดับภาษาอังกฤษและสามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงได้

TOEFL IELTS คือ

TOEFL IELTS คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก โดย ข้อสอบ TOEFL เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ของทางอเมริกา ส่วน IELTS เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ของประเทศอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top