TOEFL

การสอบ TOEFL จัดสอบโดย Educational Testing Service, ETS ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

TOEFL CBT

TOEFL CBT

ใกล้สอบ TOEFL CBT แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ พื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ยังไม่แข็งแรง ไม่เคยมีประสบการณ์การสอบมาก่อน จึงไม่แน่ใจว่าข้อสอบจริง ๆนั้นยากหรือง่ายขนาดไหน ยังขาดคนแนะนำแนวทางในการเตรียมสอบว่าข้อสอบแต่ละพาร์ทนั้นควรทำอย่างไร ต้องเลือกคำตอบด้วยวิธีแบบใด อยากเตรียมตัวใหม่

TOEFL ITP

TOEFL ITP

หมดกังวลกับการสอบ TOEFL ITP ด้วยคอร์สเรียน TOEFL ITP สอนสด กลุ่มเล็ก และรับรองผล ของจุฬาติวเตอร์ ที่มีรูปแบบการสอนเพื่อให้คุณรู้วิธีการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทอย่างทะลุปรุโปร่ง พร้อมทั้งการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จุฬาติวเตอร์ให้ความสำคัญเสมอ หากคุณเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ลืม Grammar ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน

Scroll to Top