fbpx

TU-GET Guaranteed Course | All answers about TU-GET application, preparation, book recommendations and etc

Our TU-GET course will surely take you to your destination. Worry no more because we confirm your score! Focus on basic grammar , Point out main issues and make it easy to remember .
084-942-4261

ตารางสอบ TU-GET 2021

TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน 1/2564 16 – 31 มกราคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 2/2564 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 21 มีนาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 3/2564 16 – 31 มีนาคม 2564 18 เมษายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 4/2564 16 […]

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary ตารางสอบ TU-GET 2021

เรียน TU-GET รับรองผล

TU-GET คือ แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary เรียน TU-GET รับรองผล

TU-GET Reading

TU-GET reading ข้อสอบ TU-GET Reading TU-GET Reading ในส่วนนี้ถือเป็นส่วนที่ข้อสอบ TU-GET ให้สัดส่วนของคะแนนไว้สูงที่สุดนั่นคือ 500 คะแนน หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนทั้งหมดเลยทีเดียว ในส่วนของข้อสอบ TU-GET Reading นั้นจะประกอบไปด้วยบทความประมาณ 6-7 บทความต่อข้อสอบหนึ่งชุด ข้อสอบจะหยิบเอาบทความทั้งสั้นและยาวมาให้เราอ่าน พร้อมกับถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในบทความที่เราเพิ่งจะอ่านไป ความยากของ reading ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวบทความเองซึ่งมักเป็นบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆที่เราไม่คุ้นเคย ธีมของ reading ค่อนข้างหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาวิจัย ฯลฯ ด้วยความที่บทความเป็นเรื่องไกลตัวเรา ประกอบกับคำศัพท์ที่ค่อนข้างยาก อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอ่านไปได้ แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือลักษณะของคำถาม TU-GET จะเน้น ถามเชิงวิเคราะห์ หรือ analytical reading ไม่ใช่การอ่านแบบ reading comprehension หรือระดับอ่านจับใจความแบบที่เราคุ้นเคยกัน ฉะนั้นคำถามทุกคำถามจะให้เราต้องคิดและวิเคราะห์ตลอด เช่น คำถามหา main idea (ใจความสำคัญของบทความ) – […]

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary

TU-GET Vocabulary

TU-GET vocabulary TUGET vocabulary บ้าง ในส่วนนี้ข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยๆคือ 1. Cloze Test 2. Synonym TU-GET Vocabulary ข้อสอบ TU-GET จะเน้นหนักไปในเรื่องของคำศัพท์ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยๆคือ Cloze Test และ Synonyms เริ่มจากส่วนที่เป็น Cloze Test ก่อน ในข้อสอบ Cloze Test นั้นโจทย์จำนำเอาบทความภาษาอังกฤษมาให้เราอ่าน แต่ในบทความนั้นโจทย์ได้ทำการลบคำบางคำออกไป เราจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เติมแล้วทำให้บทความสมบูรณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือนอกจากจะเติมคำที่หายไปด้วยคำศัพท์ที่ได้ความหมายในประโยคนั้นแล้ว คำนั้นต้องทำให้ประโยคนั้นสอดคล้องกับประโยคอื่นๆทั้งบทความ การที่จะทำข้อสอบส่วนนี้ให้ได้นั้นเราจำเป็นต้องรู้จักคำศัพท์ที่หลากหลาย ถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เราก็จะเลือกคำไปเติมในช่องว่างไม่ถูกเลย ในเรื่องของการท่องจำคำศัพท์จะขออธิบายรวมๆหลังจากแนะนำข้อสอบ synonyms จบ เทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำข้อสอบ Cloze Test ได้คือการรู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่เรามีอยู่แล้วกับบทความที่เราอ่าน เพื่อทำให้เราเข้าใจความหมายโดยรวมของบทความว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร ตามหลักแล้วถ้าเรามีพื้นฐานในหัวข้อที่บทความกล่าวถึง เราก็จะเข้าใจบทความอย่างพอสังเขปได้ ดังนั้นในขณะที่เราอ่านบทความให้เราพยายามคิดควบคู่กันไปด้วยว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องในบทความบ้าง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจบทความทั้งหมด เช่นหากข้อสอบพูดถึงเรื่องการเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล เราก็น่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เราเคยพบเห็นว่า เหตุการณ์น้ำมันรั่วนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บทความจะต้องพูดถึงผลกระทบที่น้ำมันที่รั่วออกมามีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศน์ คำศัพท์ต่างๆในบริบทนี้ก็จะทยอยแล่นเข้ามา ทำให้เราพอจะเข้าใจเนื้อเรื่องและเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องได้ […]

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary

TU-GET grammar

TU-GET grammar TU-GET Grammar ข้อสอบ TU-GET ประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 1,000 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ TU-GET Grammar , TU-GET Vocabulary , และ TU-GET Reading ในส่วนของ TU-GET Grammar ข้อสอบจะมี 2 ลักษณะคือ 1. Error Identification 2. Sentence Completion ใน Error Identification นั้นจะไม่เหมือนกับข้อสอบภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ เพราะ Error Identification ในข้อสอบ TU-GET จะหยิบเอาประโยคที่มีความยาวและซับซ้อนมากๆมาเป็นข้อสอบ บางทีในโจทย์ ข้อเดียวอาจจะประกอบไปด้วยประโยคถึง 3 ประโยคเลยก็มี และวิธีการขีดเส้นใต้ตัวเลือกทั้ง […]

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary

เรียน ติว TU-GET ตัวต่อตัว

เรียน ติว TU-GET ตัวต่อตัว สอบ TU-GET มาหลายครั้งคะแนนก็ยังไม่ดี ทำไมข้อสอบยากจัง??? พยายามเตรียมตัวดีแล้วทั้งอ่านหนังสือ ท่องศัพท์ ก็ยังทำไม่ได้ เห็นคะแนนทีไรเป็นต้องเครียดทุกที เหนื่อยไหม??? กับรูปแบบการเตรียมตัวแบบเดิมๆที่เตรียมกี่ครั้งก็ไม่ได้ผล ถึงเวลาแล้วที่ข้อสอบ TU-GET จะไม่ยากอีกต่อไป!!!! คำศัพท์เป็นพันๆคำที่ท่องจนเหนื่อย Reading ยาวๆที่อ่านจนท้อ ส่วน Grammar ทำยังไงก็ยังไม่เข้าใจ อ่านทีไรก็ไม่เข้าหัว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ทุกอย่างจะง่ายขึ้นด้วยคอร์ส Private TUGET คอร์ส เรียน TU-GET ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ ที่นักเรียนสามารถออกแบบคอร์ส เรียน TU-GET ได้เองตามความต้องการ ไม่ว่าจะเน้นที่คำศัพท์ เน้นที่ Reading หรือจะเน้นที่ Grammar ก็ทำได้สบายๆ หรือแม้แต่จะเน้นทั้งสามพาร์ทก็ยังได้ เรียกได้ว่าเป็นคอร์ส เรียน TU-GET ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นมีจุดอ่อนไม่เหมือนกัน อีกทั้งเวลาเรียนผู้เรียนก็เลือกได้เอง ทั้งง่ายและสะดวกสบายมากๆ คอร์ส เรียน […]

Tags: tu-get TU-GET grammar TU-GET Reading TU-GET Vocabulary ติว TU-GET เรียน TU-GET
 go to top