ตารางสอบ TU-GET 2020

ตารางสอบ TU-GET 2020

ตารางสอบ TU-GET 2020

TU-GET Computer-based Test (CBT)

ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/2020 16 – 31 มกราคม 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
2/2020 16 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 22 มีนาคม 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
3/2020 16 – 31 มีนาคม 2563 19 เมษายน 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
4/2020 16 – 30 เมษายน 2563 17 พฤษภาคม 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
5/2020 16 – 31 พฤษภาคม 2563 21 มิถุนายน 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
6/2020 16 – 30 มิถุนายน 2563 19 กรกฎาคม 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
7/2020 16 – 31 กรกฎาคม 2563 23 สิงหาคม 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
8/2020 16 – 31 สิงหาคม 2563 20 กันยายน 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
9/2020 16 – 31 ตุลาคม 2563 22 พฤศจิกายน 2563 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
10/2020 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 20 ธันวาคม 2563 9.00–12.00 น. / 13.00-16.00
11/2020 16 – 31 ธันวาคม 2563 24 มกราคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00

 

TU-GET Paper-based Test (PBT)

ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/2020 1 – 15 มกราคม 2563 26 มกราคม 2563 09.00 – 12.00 น.
2/2020 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 – 12.00 น.
3/2020 1 – 15 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563 09.00 – 12.00 น.
4/2020 1 – 15 เมษายน 2563 26 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น.
5/2020 1 – 15 พฤษภาคม 2563 31 พฤษภาคม 2563 09.00 – 12.00 น.
6/2020 1 – 15 มิถุนายน 2563 28 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น.
7/2020 1 – 15 กรกฎาคม 2563 26 กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น.
8/2020 1 – 15 สิงหาคม 2563 30 สิงหาคม 2563 09.00 – 12.00 น.
9/2020 1 – 15 กันยายน 2563 27 กันยายน 2563 09.00 – 12.00 น.
10/2020 1 – 15 ตุลาคม 2563 25 ตุลาคม 2563 09.00 – 12.00 น.
11/2020 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 29 พฤศจิกายน 2563 09.00 – 12.00 น.
12/2020 1 – 15 ธันวาคม 2563 27 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น.