fbpx
ตารางสอบ TU-GET
Reading Time: 2 minutes

ตารางสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT)

ครั้งทีรับสมัคร / ชำระเงินวันสอบเวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/256416 – 31 มกราคม 256414 กุมภาพันธ์ 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
2/256416 – 28 กุมภาพันธ์ 256421 มีนาคม 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
3/256416 – 31 มีนาคม 256418 เมษายน 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
4/256416 – 30 เมษายน 256323 พฤษภาคม 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
5/256416 – 31 พฤษภาคม 256420 มิถุนายน 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
6/256416 – 30 มิถุนายน 256418 กรกฎาคม 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
7/256416 – 31 กรกฎาคม 256422 สิงหาคม 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
8/256416 – 31 สิงหาคม 256419 กันยายน 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
9/256416 – 31 ตุลาคม 256421 พฤศจิกายน 256409.00–12.00 น. / 13.00-16.00
10/256416 – 30 พฤศจิกายน 256419 ธันวาคม 25649.00–12.00 น. / 13.00-16.00
11/256416 – 31 ธันวาคม 256423 มกราคม 256509.00–12.00 น. / 13.00-16.00

ตารางสอบ TU-GET Paper-based Test (PBT)

ครั้งทีรับสมัคร / ชำระเงินวันสอบเวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/25641 – 15 มกราคม 256431 มกราคม 256409.00 – 12.00 น.
2/25641 – 15 กุมภาพันธ์ 256421 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 12.00 น.
3/25641 – 15 มีนาคม 256428 มีนาคม 256409.00 – 12.00 น.
4/25641 – 15 เมษายน 256425 เมษายน 256409.00 – 12.00 น.
5/25641 – 15 พฤษภาคม 256430 พฤษภาคม 256409.00 – 12.00 น.
6/25641 – 15 มิถุนายน 256427 มิถุนายน 256409.00 – 12.00 น.
7/25641 – 15 กรกฎาคม 25641 สิงหาคม 256409.00 – 12.00 น.
8/25641 – 15 สิงหาคม 256429 สิงหาคม 256409.00 – 12.00 น.
9/25641 – 15 กันยายน 256426 กันยายน 256409.00 – 12.00 น.
10/25641 – 15 ตุลาคม 256431 ตุลาคม 256409.00 – 12.00 น.
11/25641 – 15 พฤศจิกายน 256428 พฤศจิกายน 256409.00 – 12.00 น.
12/25641 – 15 ธันวาคม 256426 ธันวาคม 256409.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top