TOEFL ITP

TOEFL ITP

TOEFL ITP คืออะไร

TOEFL ITP คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Level 1 (intermediate to advanced) และ Level 2 (high beginning to intermediate) โดยในประเทศไทยจะนิยมการสอบ Level 1 มากกว่า ซึ่งเนื้อหาในข้อสอบนั้นจะประกอบไปด้วย 3 พาร์ท ได้แก่ Listening comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension มีคำถามทั้งหมด 140 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 115 นาที มีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310 – 677 คะแนน TOEFL ITP มีจัดสอบทุกวัน ตารางสอบค่อนข้างถี่มาก ๆ และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี

 

 

TOEFL ITP ข้อสอบมีกี่ข้อ ยากไหม

TOEFL ITP มีข้อสอบทั้งหมด 140 ข้อ ให้เวลา 115 นาที โดยแบ่งออกเป็นพาร์ทต่าง ๆ ดังนี้

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับข้อสอบตัวอื่นก็ถือว่าไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน หากเรามีการเตรียมตัวที่ดี

 

TOEFL ITP คะแนนเต็มเท่าไหร่

TOEFL ITP มีคะแนนอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน นั่นหมายความว่าคะแนนเต็มของ TOEFL ITP คือ 677 คะแนน โดยคะแนนจะมาจากพาร์ทต่าง ๆ ดังนี้

  • พาร์ทการฟัง (Listening comprehension) มีคะแนนระหว่าง 31-68 คะแนน
  • พาร์ทไวยกรณ์ (Structure and Written Expression) มีคะแนนระหว่าง 31-68 คะแนน
  • พาร์ทการอ่าน (Reading Comprehension) มีคะแนนระหว่าง 31-67 คะแนน

ซึ่งคะแนนที่ได้มาจากการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท ก็จะถูกนำไปคิดคำนวณแล้วแปลงออกมาเป็นคะแนนรวมอีกครั้ง

 

วิธีการสมัครสอบ TOEFL ITP

การสมัครสอบ TOEFL ITP โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของแต่ละศูนย์สอบที่เราสนใจได้โดยตรง แต่เนื่องจากการจัดสอบ TOEFL ITP นั้น มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์สอบหลายแห่ง แต่ละแห่งจะมีระบบการจัดการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีบางขั้นตอนของการสมัครสอบที่อาจแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนของศูนย์สอบที่เราต้องการสมัครสอบได้เลย

 

สนามสอบ TOEFL ITP มีที่ไหนบ้าง

สถานที่สอบ TOEFL ITP มีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น โคราช, ขอนแก่น, สงขลา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, นครพนม, กาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถอัพเดตสถานที่สอบในแต่ละช่วงกับศูนย์สอบได้โดยตรงอีกครั้ง ว่าจะมีจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้เปิดสอบเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้กำหนดการสอบของสนามสอบแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้น ต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเตรียมสอบด้วยเสมอ

 

แนะนำหนังสือ TOEFL ITP สำหรับเตรียมสอบ

1. Official Guide to the TOEFL ITP หนังสือเตรียมสอบที่อยากแนะนำ เพราะเป็นหนังสือที่ทางการจาก ETS โดยตรง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งข้อมูลการสอบ มีแบบฝึกหัด มีแนวข้อสอบ อีกทั้งยังมีเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมไฟล์เสียงที่สามารถใช้ได้กับทั้ง PC และ Mac ด้วย

official guide to the toefl itp
official guide to the toefl itp

2. TOEFL ITP® Level 1 Practice Tests, Volume 1 หนังสือจาก ETS โดยตรงเช่นเดียวกัน โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นการทำแบบฝึกหัดเป็นหลัก เราจะได้เห็นตัวอย่างโจทย์และแนวข้อสอบค่อนข้างเยอะ มีกระดาษคำตอบให้ มีข้อมูลการให้คะแนน และที่ขาดไม่ได้คือมีเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP ให้ด้วย

toefl itp pratice tests
toefl itp pratice tests

3. TOEFL ITP® Level 1 Practice Tests, Volume 2 หนังสืออีกเล่มที่แนะนำต่อเนื่องมาจากเล่มก่อนหน้านี้ โดยจุดเด่นของหนังสือก็ยังคงเน้นไปที่การทำแบบฝึกหัดเช่นเดิม ใครที่อยากได้แนวข้อสอบ เทคนิคการทำคะแนน TOEFL ให้สูงๆ เล่มนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกัน

toefl itp pratice tests
toefl itp pratice tests

หรือถ้าใครอยากลองฝึกทำข้อสอบ TOEFL ITP online อยากลองดูแนว Practice Test คร่าว ๆ ก่อน เราก็สามารถเข้าไปลองฝึกทำที่เว็บไซต์ของ ETS ได้เลย โดยในเว็บไซต์จะมี Sample Questions และคู่มือการสอบเป็น Test Taker Handbook ให้เราศึกษาข้อมูลอยู่นั่นเอง

 

ค่าสอบ TOEFL ITP ราคาเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบโดยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ 1,800 บาท/ครั้ง แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะเปิดสอบแยกเฉพาะเป็นของตนเอง ดังนั้น ค่าสอบอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ เช่น บางที่อาจจะ 1,600 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่จัดสอบ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของผลสอบด้วย ที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะทราบประมาณ 3 วันหลังสอบ แต่ก็อาจจะมีบางศูนย์สอบที่แจ้งผลคะแนนเร็วหรือช้ากว่าก็ได้เช่นเดียวกัน

 

TOEFL ITP ยื่นที่ไหนได้บ้าง และควรได้คะแนนเท่าไหร่

คะแนน TOEFL ITP สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อได้หลากหลายระดับตั้งแต่สอบเข้า ม. ปลาย ไปจนถึงระดับปริญญาเอก เช่น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และอื่น ๆ นอกจากนี้ก็อาจจะมีหน่วยงานหลาย ๆ แห่ง สามารถให้ยื่นคะแนนนี้ประกอบการสมัครงานได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ตรวจสอบกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เราสนใจอีกครั้ง ว่าเปิดรับคะแนน TOEFL ITP หรือไม่ และให้เราสอบจากที่อื่นแล้วนำคะแนนมายื่นได้ หรือต้องสอบข้อเขียนที่เป็น TOEFL ITP ที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้น ๆ เป็นผู้จัดสอบเอง ส่วนคะแนนที่ควรได้ ส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดที่ 550 คะแนน แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ที่เราจะยื่นด้วย เพราะบางครั้งอาจกำหนดไว้น้อยกว่าหรือเยอะกว่านี้ก็ได้นั่นเอง

 

คอร์ส TOEFL ITP สอนสด รับรองผล


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0324 25 มี.ค. - 25 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้
CECB0324 30 มี.ค. - 5 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 วี
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 วี,โจ้

 

See also

Related Posts