fbpx

BSAC CU ใช้คะแนนสอบอะไร เรียนจบแล้วทำงานด้านไหน

BSAC CU
Reading Time: < 1 minute

BSAC CU : Bachelor of Science in Applied Chemistry

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่รวบรวมเอาทฤษฎีและการปฏิบัติมาหลวมรวมเอาไว้ด้วยกัน หลักสูตรเน้นสอนความรู้ด้านเคมี ทฤษฎีและรูปแบบทางเคมีต่างๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ น้อง ๆ จะได้เรียนร่วมกันเป็นทีม เพื่อคิดค้นและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการจัดการปัญหาเหล่านั้น และเชื่อมโยงเรื่องราวที่ได้เรียนมาเพื่อรักษาความสมดุลจากเทคโนโลยี สังคม และความต้องการของมนุษย์

 

หลักสูตรมีสาขา ให้น้องๆ ได้เลือกเรียน ดังนี้

Industrial Chemistry and Management สาขานี้จะเน้นเรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และมุมมองด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี การบริหาร และคุณภาพของระบบต่างๆ โดยสาขาถูกออกแบบมาสำหรับการเป็นผู้จัดการเฉพาะทางด้านเทคนิคในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเคมีต่างๆ

Material Chemistry สาขานี้จะเป็นสหสาขาวิชาด้านเคมี ที่รวบรวมเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีในวงกว้าง ขอบเขตเนื้อหาที่น่าสนใจและภูมิหลังต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สาขาจึงถูกออกแบบมาเพื่อน้องๆ ที่ต้องการมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ต่างๆ ค่ะ

Environmental Chemistry Program สาขานี้จะเรียนเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ในแง่มุมของเคมี โดยจะเน้นเรื่องเคมีทางน้ำ ทางมหาสุมทร ในชั้นบรรยากาศ และในดิน และยังเรียนถึงแนวทางการรักษาป้องกัน และกฏหมาย นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ น้องๆ ที่เรียนในหลักสูตรยังมีโอกาสได้ฟังและเข้าร่วมการสัมมนาจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีทั้งในและต่างประเทศ ที่แวะเวียนมาบรรยายให้น้องๆ ได้เพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ และน้องๆ ยังมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ของหลักสูตรในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ

YouTube video

 

อาชีพในอนาคต BSAC CU

ถ้าใครที่คิดว่าเรียนเคมี แล้วจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่ใช้ชีวิตในห้องทดลอง คอยคิดค้นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใหม่ๆ อย่างเดียวแล้ว ขอบอกเลยค่ะ ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปแล้วจ้า จริงอยู่ว่าถ้าน้องๆ คนไหนอยากเป็นนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ก็ยังเป็นอะไรที่เป็นแบบฉบับอยู่ แต่การเรียนที่ BSAC CU นั้น น้องๆ สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านภาษาที่ดี สามารถทำงานในห้องทดลองได้ทั้งในและต่างประเทศ และน้องๆ ยังทำงานในด้านอุตสาหกรรม การคิดค้นผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์ยุคสมัยและเทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือจะผันมาเป็นแนวการบริหาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางเคมีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ค่ะ

 

คะแนนที่น้องๆ ต้องใช้เพื่อเตรียมตัวสมัคร BSAC CU

เนื่องจาก BSAC เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ และยังเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วย คะแนนที่น้องๆ จะต้องเตรียมก็เลยค่อนข้างครบรอบด้าน ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิทยาศาสตร์   : CU-ATS (Chemistry)หรือ SAT (Chemistry)

กลุ่มคณิตศาสตร์    : CU-AAT (Math) หรือ SAT (Math)

กลุ่มภาษาอังกฤษ  : TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ SAT (Verbal Section) หรือ CU-AAT (Verbal Section)

 

เห็นรายชื่อแต่ละวิชาที่ต้องเตรียมใช้คะแนนยื่นแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจค่ะ ถ้าน้องๆ เตรียมตัวดี หมั่นทำแบบฝึกหัด อ่านหนังสือบ่อยๆ หรือเพิ่มโอกาสการสอบให้ตัวเองได้มีโอกาสสอบหลายครั้ง เพื่อเลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุด น้องๆ ก็จะสามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์การรับสมัครของ BSAC CU แน่นอนค่ะ แต่ถ้ายังอยากมีผู้ช่วย คอยแนะแนว ติวเข้ม น้องๆ สามารถปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ซอย 9 ได้นะคะ เพราะว่าพี่ๆ มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวแก่น้องๆ ค่ะ หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะค่ะที่ LINE ID @chulatutor

 

Related Posts