fbpx

KU-EPT

KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (01355111) และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (01355112) แต่ยังไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (01355113) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกที่ต้องผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355501 ทดแทนได้ หรืออาจจะยื่นคะแนน TOEFL / IELTS เทียบเท่าการสอบ KU-EPT ได้ แต่หลายคนก็เลือกสอบ KU-EPT กันเสียมากกว่าเพราะหากเปรียบเทียบจากเนื้อหาและลักษณะการออกข้อสอบแล้ว KU-EPT จะดูเบากว่านั่นเองค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกัน โดยข้อสอบ KU-EPT จะมีการจัดสอบเพียงปีละ 4-6 รอบเท่านั้น   เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบ KU-EPT ที่ว่าเบากว่านั้น เขาสอบอะไรกันบ้าง ข้อสอบ KU-EPT ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. Structure Completion จำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น […]

Tags: KU KU-EPT ข้อสอบ KU-EPT เรียน KU-EPT

KU-EXITE

KU-EXITE คือ การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะสอบก่อนสำเร็จการศึกษา 1 ปีตามหลักสูตร ซึ่งข้อสอบนี้มีความสำคัญมากๆ เพราะหากไม่ได้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับรอง ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองค่ะ   ข้อสอบ KU-EXITE เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่งก็น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนที่ไม่ค่อยชอบข้อสอบแบบเขียนตอบซักเท่าไหร่ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ประกอบไปด้วย พาร์ทที่ 1 การฟัง (Listening) เป็นส่วนที่แน่นอนว่าต้องใช้ทักษะการฟัง นอกจากความสามารถในการเก็บรายละเอียดของเรื่องที่ได้ยินเป็นอย่างดีแล้ว สมาธิเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ พาร์ทที่ 2 โครงสร้างทางภาษาและการเขียน (Structure & Writing Ability) โดยในพาร์ทนี้จะวัดความสามารถทางด้านไวยกรณ์ (Grammar) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อทดสอบว่าเราสามารถเข้าใจหลักการใช้ไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ พาร์ทที่ 3 การอ่าน (Reading Comprehension) พาร์ทนี้จะวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของเราโดยตรงเลยค่ะว่าเรามีความสามารถในการอ่านนี้มากน้อยเพียงใด อ่านช้าหรือเร็ว และที่สำคัญคือการจับใจความสำคัญด้วยค่ะ แต่หากใครเข้ารับการทดสอบไม่ทันจนพลาดไปแล้วล่ะก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปค่ะ เพราะทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เราสามารถยื่นคะแนนอื่นๆทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบ KU-EPT : ซึ่งเป็นข้อสอบในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน รอบสอบก็มีให้อยู่พอสมควร ทักษะที่สอบจะเน้นเป็นไวยกรณ์ […]

Tags: KU KU-EXITE KU-EXITE คือ