KKU AELT

KKU AELT

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับบัณฑิตศึกษา หากมีข้อกังวลใจในส่วนของด้านการเขียนและการอ่านซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานาน หรืออ่านได้ช้าแปลความหมายไม่ออก

KKU AELT Read More »