fbpx

SAT

Dig deeper into :
SAT
SAT คืออะไร

SAT คืออะไร สมัครสอบ สอบ SAT ยื่นอะไรได้บ้าง

Reading Time: 4 minutes SAT คืออะไร ย่อมาจากอะไร พร้อม Update ค่าสอบ SAT 2024 SAT คืออะไร ? SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ การสอบ SAT ทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร Menu สอบ SAT คืออะไร สอบ SAT คือ ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College

สอบ sat

Reading Time: 2 minutes สอบ SAT คือ สอบ SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี ข้อสอบ SAT ข้อสอบ SAT Reading and Writing SAT Reading เรื่องที่ออกสอบ 1. Craft and Structure คำถามประเภทนี้จะวัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ – Words in Context วัดเ

Digital SAT คืออะไร

Digital SAT Overview สรุปภาพรวมข้อสอบที่เด็กอินเตอร์ควรรู้

Reading Time: 3 minutes Digital SAT Overview สรุปภาพรวมข้อสอบที่เด็กอินเตอร์ควรรู้ การสอบ Digital SAT คืออะไร Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบ Papers-Based SAT โดยการใช้กระดาษดินสอ 2B เปลี่ยนมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบ Digital SAT จะเป็นแบบ Adaptive Testing Table of Contents Digital SAT Overview Digital SAT มี 99 ข้อให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 14 นาที เเบ่งเป็น Digital SAT Reading & W

สมัครสอบ SAT

สมัครสอบ SAT

Reading Time: 5 minutes สมัครสอบ SAT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org/ หากมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ ให้คลิกที่เมนู “Sign up”   2. คลิกที่เมนู “I am a student” 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และอีเมล โดยข้อมูลส่วนนี้จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งต้องรอบคอบเป็นพิเศษในการกรอกข้อมูลนี้ เนื่องจากหากเราทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเอง   4. กรอกข้อมูลปีที่เราจบการศึกษา

SAT English

SAT English

Reading Time: 2 minutes SAT English คืออะไร ? ข้อสอบออกอะไร ? เรียน SAT ตัวต่อตัว SAT English หรือ SAT Evidence-Based Reading and Writing คือข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษของข้อสอบ SAT ที่จะมุ่งเน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่านวิเคราะห์ รวมไปถึงการแก้ไขจุดผิดพลาดของประโยค ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Reading Test และ Writing and Language Test ซึ่งโดยปกติแล้วการสอบ SAT English จะสอบควบคู่ไปกับพาร์ทคณิตศาสตร์ (SAT Math) SAT English ข้อสอบออกเรื่องอะไรบ้าง SAT English เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยพาร์ทการอ่านและส่วนที่เป็นการ

SAT Math

SAT Math คืออะไร? ข้อสอบและการเรียนตัวต่อตัวมีอะไรบ้าง

Reading Time: 2 minutes SAT Math คืออะไร SAT Math คือ ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ของการสอบ SAT ซึ่งโดยปกติแล้วจะสอบควบคู่กับ SAT Evidence-Based Reading and Writing ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ คะแนนเต็มพาร์ทนี้คือ 800 คะแนน SAT Math ข้อสอบออกอะไรบ้าง 1. SAT Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที – จากคำถามทั้งหมด 38 ข้อ จะแบ่งออกเป็นแบบ Multiple Choice จำนวน 30 ข้อ แ

SAT คืออะไร

SAT คืออะไร สมัครสอบ สอบ SAT ยื่นอะไรได้บ้าง

Reading Time: 4 minutes SAT คืออะไร ย่อมาจากอะไร พร้อม Update ค่าสอบ SAT 2024 SAT คืออะไร ? SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ การสอบ SAT ทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร Menu สอบ SAT คืออะไร สอบ SAT คือ ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College

สอบ sat

Reading Time: 2 minutes สอบ SAT คือ สอบ SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี ข้อสอบ SAT ข้อสอบ SAT Reading and Writing SAT Reading เรื่องที่ออกสอบ 1. Craft and Structure คำถามประเภทนี้จะวัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ – Words in Context วัดเ

Digital SAT คืออะไร

Digital SAT Overview สรุปภาพรวมข้อสอบที่เด็กอินเตอร์ควรรู้

Reading Time: 3 minutes Digital SAT Overview สรุปภาพรวมข้อสอบที่เด็กอินเตอร์ควรรู้ การสอบ Digital SAT คืออะไร Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบ Papers-Based SAT โดยการใช้กระดาษดินสอ 2B เปลี่ยนมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบ Digital SAT จะเป็นแบบ Adaptive Testing Table of Contents Digital SAT Overview Digital SAT มี 99 ข้อให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 14 นาที เเบ่งเป็น Digital SAT Reading & W

สมัครสอบ SAT

สมัครสอบ SAT

Reading Time: 5 minutes สมัครสอบ SAT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org/ หากมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ ให้คลิกที่เมนู “Sign up”   2. คลิกที่เมนู “I am a student” 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และอีเมล โดยข้อมูลส่วนนี้จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งต้องรอบคอบเป็นพิเศษในการกรอกข้อมูลนี้ เนื่องจากหากเราทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเอง   4. กรอกข้อมูลปีที่เราจบการศึกษา

SAT English

SAT English

Reading Time: 2 minutes SAT English คืออะไร ? ข้อสอบออกอะไร ? เรียน SAT ตัวต่อตัว SAT English หรือ SAT Evidence-Based Reading and Writing คือข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษของข้อสอบ SAT ที่จะมุ่งเน้นการวัดความสามารถทางด้านการอ่านวิเคราะห์ รวมไปถึงการแก้ไขจุดผิดพลาดของประโยค ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Reading Test และ Writing and Language Test ซึ่งโดยปกติแล้วการสอบ SAT English จะสอบควบคู่ไปกับพาร์ทคณิตศาสตร์ (SAT Math) SAT English ข้อสอบออกเรื่องอะไรบ้าง SAT English เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยพาร์ทการอ่านและส่วนที่เป็นการ

SAT Math

SAT Math คืออะไร? ข้อสอบและการเรียนตัวต่อตัวมีอะไรบ้าง

Reading Time: 2 minutes SAT Math คืออะไร SAT Math คือ ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ของการสอบ SAT ซึ่งโดยปกติแล้วจะสอบควบคู่กับ SAT Evidence-Based Reading and Writing ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ คะแนนเต็มพาร์ทนี้คือ 800 คะแนน SAT Math ข้อสอบออกอะไรบ้าง 1. SAT Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที – จากคำถามทั้งหมด 38 ข้อ จะแบ่งออกเป็นแบบ Multiple Choice จำนวน 30 ข้อ แ

Scroll to Top