fbpx

IGCSE คืออะไร มีสอบวิชาอะไรบ้าง IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง

igcse คืออะไร
igcse คืออะไร

IGCSE คืออะไร

IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม

ระบบ IGCSE คืออะไร

ระบบ IGCSE คือ หลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.4 ในไทย ซึ่งหากเรียนจบหลักสูตร IGCSE แล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น AS, A Level, IB หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

สอบ IGCSE คือ

สอบ IGCSE คือ หลักสูตรการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยเป็นหลักสูตรของนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี ที่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ในช่วง year 10 และ 11 ซึ่งกระทรวงศึกษาฯ ของไทยจะรับรองวุฒิให้เทียบเท่าวุฒิ ม.6 ก็ต่อเมื่อนักเรียนสอบ AS หรือ A-LEVEL เพิ่มอีก 3 วิชา จึงจะสามารถนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

เรียน igcse ตัวต่อตัว
เรียน igcse ตัวต่อตัว

เรียน IGCSE ตัวต่อตัว กับ CHULATUTOR

การสอบปีหนึ่งมีสอบแค่ 2 ครั้ง เพราะฉะนั้น การสอบแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญมาก ทาง CHULA TUTOR จึงได้จัดหลักสูตร ติว IGCSE ตัวต่อตัว ที่สยาม กับติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ สอนมามากกว่า 10 ปี และ มีห้องเรียนส่วนตัว ที่จะทำให้น้องไม่ต้องเสียสมาธิในการเรียนด้านนอก หมดปัญหาเสียงดัง แถมน้องยังสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ หรือในกรณีที่น้องไม่สะดวกในการเดินทาง ทางเราก็มีคอร์ส ติว IGCSE ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ให้กับน้องอีกด้วย

ติว IGCSE ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

หมายเหตุ :

คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

ติวเตอร์ทุกท่านจบ ปริญญาโท และมีประสบการณ์สอนกับสถาบันมายาวนาน

สามารถเลือกเรียนสด On Site หรือ เรียนสด Online ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง

IGCSE มีวิชา 70 วิชา แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ , กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ ,กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ , กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

IGCSE วิชาบังคับ

IGCSE บังคับ 3 วิชา English , Science , Mathematics ถือว่าเป็น Core Subjects และน้องสามารถเลือกวิชาอื่นได้อีก 2-3 วิชา เช่น arts, humanities หรือ sports โดยน้องที่จะได้วุฒิ IGCSE จะต้องสอบผ่าน 5-6 วิชา

IGCSE / GCSE คืออะไร

IGCSE / GCSE คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักร น้องๆที่เข้าสอบจะอยู่ในช่วง Year 10 ถึง Year 11 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป สำหรับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง GCSE VS IGCSE คือ IGCSE เปิดสอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ GCSE เปิดสอนเฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

GED IGCSE คืออะไร

IGCSE และ GED คือ การสอบเทียบวุฒิเทียบทั้งคู่ แต่การสอบ GED เป็นหลักสูตรการสอบเทียบของประเทศอเมริกา สามารถเทียบวุฒิ ม.6 ในไทย เพื่อนำไปใช้แทนเกรดเฉลี่ยสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบ IGCSE เป็นการสอบเทียบ ม.4 ในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ ที่ต้องจำเป็นต้องไปยื่นสอบ A-Level ต่อเพื่อนำไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง

IGCSE เป็นตัวช่วยในการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศอังกฤษ โดยวุฒิ IGCSE ที่ได้เทียบเท่า วุฒิ ม.4 ของประเทศไทย ส่วน GED คือ การเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิ GED ที่ได้คือ วุฒิจบมัธยมปลาย

IGCSE กับ GED อันไหนดีกว่า

จุดเด่นของการสอบ IGCSE คือสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความสนใจและเป็นเนื้อหาเชิงลึกคล้ายกับการเรียนการสอนของชั้นปีที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบ GED จะเน้นการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และการตีความหรือการให้เหตุผลตามเนื้อหาสอบที่กำหนด จึงขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ มีความถนัดแบบไหนและวางแผนการศึกษาต่อของตนเองอย่างไรในอนาคต

IGCSE เข้าคณะอะไรได้บ้าง

คณะบริหารธุรกิจ (BBA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE)

คณะอักษรศาสตร์ (BALAC)

สาขาการจัดการสื่อสาร (CommArts)

คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe)

สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)

สาขาเคมีประยุกต์ (BSAC)

สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิยา (JIPP)

คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)

คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD)

สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)

สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC)

สาขาสื่อมวลชนศึกษา (BJM)

สาขานวัตกรรมการบริการ (MSI)

สาขากฎหมายธุรกิจ (LL.B.)

คณะบริหารธุรกิจ (BBA)

สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD)

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT)

สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (ISC)

สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI)

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการสังคม (GSSE)

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีทางคลินิก (CICM)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE)

คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng.)

สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

สาขาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

สาขาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (THM)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham)

มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol)

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)

มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff University)

มหาวิทยาลัยเดอรัม (University of Durham)

มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh)

มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ (University of Exeter)

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)

อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London)

ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (King’s College London)

มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University)

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of Melbourne)

มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League และ Ivy Plus

IGCSE อายุ

น้องที่สอบ IGCSE อายุ 14-16 ปี กำลังเรียนอยู่ในช่วง Year 10 – Year 11 โดยน้องจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ทั้งนี้จะมี วิชา IGCSE บังคับ 3 วิชา คือ English, Science , Mathematics และวิชาเลือกอีก 2-3 วิชา

สอบเทียบ IGCSE ราคา

ค่าสมัครสอบของ IGCSE ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 8,000 บาทต่อวิชา ซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ละวิชาที่น้องเลือกสอบ

Scroll to Top