คอร์สเรียน GMAT รับรองผล | ครบทุกคำตอบ GMAT คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

เรียน GMAT ให้พร้อมลงสนามสอบก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียนการันตีรับรองผล สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงตะลุยโจทย์ ไม่ว่าผู้เรียนจะทิ้งคณิตศาสตร์ไปนานแค่ไหน ก็สามารถเรียนได้อย่างไร้กังวล มาพร้อมกับแนวข้อสอบ ที่จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม
084-942-4261

GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

 

GMAT vs GRE

ความแตกต่างระหว่าง GMAT กับ GRE
  GMAT GRE
ใช้เวลาในการสอบ การเขียนเชิงวิเคราะห์ (เรียงความ 1 เรื่อง) 30 นาที
การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ 30 นาที
การวัดความสามารถในการคำนวณ 75 นาที
การใช้ภาษา 75 นาที
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
การเขียนเชิงวิเคราะห์ (เรียงความ 2 เรื่อง) 75 นาที
การใช้ภาษา 2 x 30 นาที
การวัดความสามารถในการคำนวณ 2 x 35 นาที
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที
จำนวน นักเรียนสอบต่อปี 250,000 655,000
ค่าสอบ $250 $195
รูปแบบการสอบ สอบผ่านคอมพิวเตอร์ สอบผ่านคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านกระดาษ
ลักษณะข้อสอบ ส่วนคณิตศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ใช้เครื่องคิดเลขได้
ลักษณะข้อสอบ ส่วนอังกฤษ เน้น Grammar เน้นที่คำศัพท์

 

แนว ข้อสอบ GMAT

4 ส่วน, เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 30 นาที

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ
จำนวนคำถาม 37 คำถาม 41 คำถาม 1 บทความ 12 คำถาม
ประเภทของคำถาม – การวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
– การแก้ไขปัญหาโจทย์
– การอ่านเพื่อความเข้าใจ
– การให้เหตุผล
– การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์
– การเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ – การให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
– การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
– การวิเคราะห์สองส่วน
 การวิเคราะห์ตาราง
ระยะเวลา 75 นาที 75 นาที 30 นาที 30 นาที
วัดอะไร วัดความสามารถในการวิเคราะห์และ
การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วัดความสามารถในการวิเคราะห์และ
การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ
ช่วงคะแนน 0-60 0-60 0-6 1-8

คะแนนรวม: 200 – 800

 

GMAT test date

สอบวันธรรมดาตลอดทั้งปี สามารถตรวจวันสอบได้ทาง online

 

วิธีสมัครสอบ GMAT

การสอบ GMAT นั้นมี 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ GMAT TEST CENTER EXAMS และ GMAT GMAT ONLINE EXAMS ซึ่งหากเราต้องการสมัครสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบใดก็ตาม สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mba.com/ ได้เลย โดยหากเลือก GMAT TEST CENTER EXAMS จะเป็นการสอบ GMAT ที่สนามสอบ แต่หากเลือกเป็น GMAT ONLINE EXAMS จะเป็นการสอบ GMAT Online ที่สามารถทำข้อสอบจากที่บ้านผ่านระบบควบคุมของ GMAT โดยในที่นี้เราจะเน้นไปที่ GMAT TEST CENTER EXAMS เป็นหลัก ซึ่งมีขึ้นตอน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.mba.com/ คลิกตรงเมนู “Exam” แล้วเลือก “GMAT Exam” จากนั้นคลิกที่ “REGISTER NOW”
 2. เข้าสู่หน้าต่าง Create Your Account หากมีแอคเคาน์อยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการคลิกตรง “Sign in here.” ได้เลย แต่หากยังไม่เคยมีแอคเคาน์ให้กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล และตั้งรหัสผ่าน จากนั้นคลิกยืนยันว่า “ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วคลิก “CREATE ACCOUNT”
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมลอีกครั้ง หากถูกต้องให้คลิก “NEXT”
 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และภาษาที่ใช้ จากนั้นคลิก “NEXT”
 5. กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และภาษา จากนั้นคลิก “NEXT”
 6. เลือกช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากนั้นคลิก “NEXT”
 7. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและผลการเรียน จากนั้นคลิก “NEXT”
 8. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ว่าเราทำงานมากี่ปี มีประสบการณ์การทำงานในด้านใดหรือธุรกิจใด หากกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”
 9. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนต่อในอนาคต ความสนใจในสาขาที่จะเรียนต่อ รวมไปถึงความคาดหวังหลังเรียนจบการศึกษา หากกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”
 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบสรุปมาให้อีกครั้ง หากต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนใด สามารถคลิกที่ “Edit” ของหัวข้อที่เราต้องการจะแก้ไขได้เลย หากตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก “SAVE PROFILE”
 11. เลือกสนามสอบที่ต้องการ จากนั้นคลิก “NEXT”
 12. คลิกเลือกวันสอบจากปฏิทินที่เมนู “Show me appointments on or around this date” หรือ“Show me the next available appointments” ก็ได้ จากนั้นคลิก “NEXT” แล้วเลือกวัน เวลาสอบที่ต้องการ
 13. ตรวจสอบความถูกต้องของกำหนดการสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ระบบจะมีข้อมูลแสดงให้อย่างครบถ้วน ทั้งวัน เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ ราคาค่าสอบ จากนั้นให้เลือกว่าต้องการสั่งซื้อหนังสือหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ และประเทศอีกครั้ง จากนั้นคลิก “COMPLETE ORDER”
 14. คลิก “ACCEPT” เพื่อยอมรับเงื่อนไขที่ระบบแจ้ง
 15. ขั้นตอนสุดท้ายคือ การเลือกช่องทางการชำระเงิน กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งใบเสร็จ และกรอกข้อมูลชำระเงิน โดยหลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันเป็นสำดับถัดไป

 

 

คำถามยอดฮิต GMAT

ศูนย์สอบ GMAT มีที่ใดบ้างและสมัครอย่างไร ?

สำหรับศูนย์สอบในไทยจะมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ 1. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ Pearson Professional Centers-Bangkok 2. ศูนย์สอบเชียงใหม่ Movaci Technology ในส่วนของการสมัครสอบนั้นจะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.gmac.com อัตราค่าสอบ 250 USD

คะแนน GMAT จะประกาศผลเมื่อใด และผลคะแนนมีอายุกี่ปี ?

หลังจากที่เราทำข้อสอบเสร็จแล้ว เราจะทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ทันที แต่จะทราบคะแนนเฉพาะพาร์ท Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning และคะแนนรวมเท่านั้น หลังจากสอบเสร็จประมาณ 3 สัปดาห์ ทาง GMAT จะส่งอีเมลแจ้งผลคะแนนอย่างเป็นทางการมาให้อีกครั้ง โดยนอกจากจะมีคะแนนทั้งหมดตามข้างต้นแล้ว ยังมีคะแนนพาร์ท Analytical Writing และ Percentile rank อีกด้วย ทั้งนี้ คะแนนของ GMAT นั้นจะมีอายุ 5 ปี และสามารถดูผลสอบย้อนหลังในระบบได้ไม่เกิน 10 ปี

GMAT มีสอบเมื่อไหร่บ้าง และสามารถสอบได้บ่อยแค่ไหน ?

สำหรับการสอบ GMAT นั้น ปกติแล้วจะเปิดให้สมัครสอบเกือบทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีรอบสอบให้เลือกหลากหลายแตกต่างกันไป โดยรอบเช้าสุดจะเริ่มเวลา 8.00 น. และรอบเย็นสุดจะเป็นเวลา 15.00 น. ในวันสอบจริงเราจะต้องมาถึงศูนย์สอบก่อนประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ แม้ GMAT จะเปิดรอบสอบให้เราสมัครได้เกือบทุกวัน แต่สุดท้ายแล้วเราจะสอบได้ 5 ครั้งต่อปี พร้อมกับเว้นระยะห่างในการสอบแต่ละครั้งอย่างน้อย 16 วัน

เรียน GMAT รับรองผล | Graduate Management Admission Test

 

เรียน ติว GMAT รับรองผล!!!

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จำเป็นต้องสอบวัดความสามารถ GMAT หากความฝันของคุณต้องเดินหน้า อย่ารอช้า! ด้วยหลักสูตร ฟิตสุดฤทธิ์ พิชิต GMAT ที่จะช่วยทบทวนความรู้ให้คุณได้อย่างครอบคลุม ทั้งการอ่านเขียน ทักษะการวิเคราะห์ให้แม่นยำและตรงจุด รวมทั้งทักษะการคำนวณ เพื่อให้คุณพร้อมและกล้าเดินต่อได้อย่างมั่นใจ

 • คอร์สทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้น ที่สามารถนำไปศึกษาก่อนล่วงหน้าได้
 • พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบ
 • เทคนิคการการพิชิตข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
 • เจาะลึกเนื้อหาแบบเน้นๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว เพราะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อหา
 • นอกจากนี้ยังเน้นการทำแบบฝึกหัดพร้อมจับเวลาการทำข้อสอบ เพื่อรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ
 • เพิ่มขึ้นให้สูงขึ้นอย่างง่ายดาย
 • หากยังรู้สึกไม่มั่นใจสามารถมาเรียนทบทวนเพิ่มเติมได้ฟรี!

ด้วยผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เรากล้าพูดได้อย่างมั่นใจว่า คุณจะพิชิตข้อสอบครั้งนี้ได้อย่างใสๆ ในเวลา ไม่นาน ตัดความกังวลและปัญหาทุกอย่างทิ้งไป ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเตรียมตัวน้อย หรือพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป และพร้อมเพิ่มความมั่นใจสุดฤทธิ์ ให้เรื่องพิชิต GMAT กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณทำได้แน่นอน เพียงตัดความกลัว ความกังวลทุกอย่างที่มีทิ้งไป แล้วให้เราเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณ!

 รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN161021 16 ต.ค. – 31 ต.ค. ส-อา 10.00-16.00

จองที่นั่ง7

 

หมายเหตุ : 8,900 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน : ทางผู้สนใจเรียนสามารถชำระค่าเรียนได้โดย

1. ผ่านทางธนาคารบัญชี “จุฬาติวเตอร์”
2. ชำระผ่านทางบัตรเครดิตที่ทางสถาบัน โดยทางสถาบันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ทางสถาบันไม่มีการชำระเงินสดค่าเรียนที่ทางสถาบัน

 

--> go to top