fbpx

MBA KU

MBA KU
Reading Time: 2 minutes

รีวิว MBA KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นั่นจึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนตั้งเป้าอยากมีโอกาสเข้าเรียน MBA KU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ ความเข้าใจที่จะได้รับเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตเท่านั้น แต่สถาบันแห่งนี้ยังช่วยสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น ทั้งการประกอบธุรกิจด้วยตนเองก็นำความรู้ไปใช้ได้ หรือทำงานประจำก็สามารถเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือนมากกว่าปกติ ดังนั้นใครที่สนใจอยากเข้าเรียนก็สามารถเลือกหลักสูตรได้ตามต้องการ โดยมีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ

 • Regular ภาคปกติ เป็นกลุ่มที่เรียนแบบปกติวันธรรมดา ตามหลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาหรือไม่ได้ทำงานใด ๆ เข้าเรียนได้ทุกคาบ
 • Young Executive กลุ่มผู้บริหารระดับต้น เลือกเรียนได้ 2 ช่วงหลัก ๆ คือ เย็นวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ มีข้อบังคับว่าผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • บัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สปท. เข้าเรียนเย็นวันศุกร์กับทางมหาวิทยาลัยฯ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะเรียนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้เรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่มีอาชีพข้าราชการพลเรือน, ตำรวจสัญญาบัตร ทหาร
 • Kasetsart International หลักสูตรนานาชาติ KIMBA มีเรียนช่วงเย็นวันศุกร์ ซึ่งผู้เรียนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ด้วย
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี สำหรับคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเรียนที่วิทยาเขตแห่งนี้ได้เลย เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • Executive การเรียนแบบพาร์ทไทม์ เป็นหลักสูตรผู้บริหาร ผู้เรียนจึงต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป

ความโดดเด่นของ MBA KU นอกจากเรื่องของแผนการเรียนที่มีความหลากหลายแล้ว ทางคณะยังมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเลือกเข้ามามากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือในครั้งนี้ เช่น University of Oregon, Oregon State University ซึ่งมีส่วนเข้ามาพัฒนาเรื่องของบทเรียน แนวทางในการเรียน และการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพมากขึ้น นำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับของจริง ไม่ใช่แค่การเรียนภาคทฤษฎีในหนังสือเพียงอย่างเดียว

ขณะเดียวกันนอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐฯ ก็ยังมีภาคเอกชนที่มองเห็นความสำคัญในการเปิดหลักสูตรแบบนี้ของ MBA KU จึงเข้าร่วมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเติบโตและพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง โดยตัวอย่างกลุ่มภาคเอกชนที่ตอบรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, เครือปูนซีเมนต์ไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กลุ่มโอสถสภา เป็นต้น

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตร MBA KU เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเรียนกันนั้น สามารถแบงออกได้เป็น 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ

 • มีความประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อให้เกิดความรู้สูงสุด มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำธุรกิจโดยเฉพาะ มีโอกาสพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม
 • ช่วยพัฒนามหาบัณฑิตหลาย ๆ คนให้เกิดการเรียนรู้ตามทิศทางที่เหมาะสม เติบโตอย่างมีคุณค่า เจริญก้าวหน้าด้านภูมิปัญญา ซึ่งอัดแน่นไปด้วยหลักสูตรของวิชาบริหารธุรกิจ เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
 • ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารธุรกิจ เน้นหนักในด้านของการนำเอาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ส่งผลถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศมากขึ้นกว่าเดิม

จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือว่า MBA KU คืออีกตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิต นอกจากหลักสูตรอันหลากหลาย คนต่างจังหวัดก็มีสิทธิ์เรียนได้ คนทำงานราชการด้วยเช่นกัน จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่พัฒนาต้องเป็นคนที่เน้นเรียนอย่างเดียว เพราะคนทำงานทุกสาขาอาชีพก็เข้าใจในเรื่องบริหารธุรกิจได้เช่นกัน

 

 

สมัครเรียน MBA KU ทำอย่างไร

ใครที่สนใจอยากสมัครเข้าเรียนกับ MBA KU ก็ควรต้องรู้หลักการและแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จะได้เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ติดขัดปัญหาในเรื่องใด

 • เข้าไปสมัครได้กับช่องทาง http://bus.ku.ac.th/newweb/th/content/degree_t.php หลังจากเข้าหน้าเว็บดังกล่าวเรียบร้อยให้เลือกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ
 • ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ได้เลย เน้นย้ำว่ารายละเอียดต้องชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
 • เมื่อสมัครผ่านเรียบร้อยจะมีการยืนยันจากคณะฯ และมีการเรียกสอบสัมภาษณ์เพื่อดูถึงความพร้อมก่อนเข้าเรียนจริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA KU

เมื่อรู้ขั้นตอนการสมัครไปแล้วลองมาเช็คคุณสมบัติของคนที่สนใจเข้าเรียน MBA KU กันสักนิดว่าหากคิดเข้าเรียนมีข้อไหนที่ต้องเพิ่มเติมหรือไม่

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองโดย กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 • ทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเรียน MBA KU ได้
 • ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยรวม
 • บางหลักสูตรอาจมีการใช้คะแนนสอบ TOEFL, IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการกำหนดเอาไว้

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA KU

 • Regular ค่าใช้จ่ายราว 16, 700 บาท / เทอม
 • Young Executive ค่าใช้จ่ายราว 39, 200 บาท / เทอม
 • บัณฑิตศึกษาฯ (สปท.) ค่าใช้จ่ายราว 33, 400 – 38, 400 บาท / เทอม
 • KIMBA (นานาชาติ) ค่าใช้จ่ายราว 72, 500 บาท / เทอม
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี : 36, 700 บาท/เทอม
 • Executive ค่าใช้จ่ายราว 76, 700 บาท / เทอม

ทั้งนี้เมื่อมีการประเมินเบื้องต้นสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ทำให้อาจใช้เงินระหว่าง 100, 000 – 460, 000 บาท

 

คอร์ส Math For MBA KU


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN030824 3 ส.ค. - 18 ส.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

 

รายชื่อ นักเรียน บ้างส่วน ของพี่เปิ้ล ที่สอบติด MBA เกษตรศาสตร์

รายชื่อ นักเรียน บ้างส่วน ของพี่เปิ้ล ที่สอบติด MBA เกษตรศาสตร์
รายชื่อ นักเรียน บ้างส่วน ของพี่เปิ้ล ที่สอบติด MBA เกษตรศาสตร์
Related Posts