fbpx

TOEIC

วิเคราะห์ข้อสอบ TOEIC แต่ละพาร์ท Listening Test (Photographs , Question-Response , Conversations) , Reading Test ( Incomplete Sentences , Text Incompletion , Reading Comprehension ) พร้อมทั้งคำแนะนำ 10 อย่างที่เปลี่ยนไปใน NEW TOEIC 2021

Tags: toeic TOEIC Online TOEIC Test ข้อสอบ TOEIC คะแนน TOEIC สมัครสอบ TOEIC สอบ TOEIC หนังสือ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC แจกฟรี

ข้อสอบ TOEIC ดาวน์โหลดฟรีพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ TOEIC แบบใหม่ รวมแบบฝึกหัดและหนังสือเตรียมสอบ TOEIC ดาวน์โหลดฟรี เข้าใจง่าย แนวข้อสอบจุใจ

Tags: toeic toeic grammar toeic listening toeic reading ข้อสอบ TOEIC

TOEIC Listening

เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC listening TOEIC listening ในส่วนของข้อสอบ listening ใน TOEIC นั้น ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน TOEIC Listening ส่วนที่ 1 : จะเป็นรูปภาพ โจทย์จะหยิบเอาภาพที่มีรายละเอียดต่างๆ หรือบุคคลในกิริยาต่างๆ จากนั้นในเทปจะอ่านประโยคที่เป็นตัวเลือกทั้งสิ้น 4 ประโยค หน้าที่ของเราคือต้องเลือกประโยคที่อธิบายถึงรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด เทคนิคในการทำข้อสอบส่วนนี้นั้นไม่มีอะไรยาก ก่อนที่เทปจะเริ่มต้น เราควรทำความเข้าใจกับรูปเสียก่อน โดยพยายามดูรูปแล้วลอง “จินตนาการ” ถึงคำศัพท์ที่เราอาจจะได้ยิน เช่น ถ้าหากรูปมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังดูทีวีอยู่ เราอาจจะนึกไปก่อนเลยว่าคำศัพท์มาในเทปน่าจะมีคำว่า A man หรือ television หรือ watching แล้วพอเทปเริ่มเปิดให้เราตั้งใจฟัง ก็จะเข้าใจตัวเลือกต่างๆมากขึ้น เนื่องจากเราได้คิดถึงคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในภาพนั้นก่อนที่จะได้ยินเทปเสียอีก แต่การดูรูปภาพก่อนเทปเริ่มเล่นก็มีข้อควรระวังอยู่บ้าง จากประสบการณ์การทำข้อสอบมาหลายชุดผมพบว่า ข้อสอบจะแทรกโจทย์ยากมาบ้าง เพื่อให้เราหลง ยกตัวอย่างเช่น โจทย์อาจจะหยิบเอาภาพใดภาพหนึ่งมา ในภาพนั้นมีบุคคลกำลังทำกิริยาบางอย่างอย่างชัดเจนมากๆเราจึงลองจินตนาการถึงคำศัพท์ที่อาจจะได้ยิน แต่ปรากฏว่าพอเทปเปิด คำตอบที่ถูกต้องนั้นกลับไม่ได้บรรยายถึงองค์ประกอบเด่นๆในภาพเลย กลับไปเอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพหยิบมาพูด ทำให้เราไขว้เขวได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น […]

Tags: toeic toeic grammar toeic listening toeic reading