SAT Math คืออะไร ข้อสอบออกอะไร เรียน SAT Math ตัวต่อตัว

SAT Math คืออะไร

SAT Math คือ ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ของการสอบ SAT ซึ่งโดยปกติแล้วจะสอบควบคู่กับ SAT Evidence-Based Reading and Writing ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ คะแนนเต็มพาร์ทนี้คือ 800 คะแนน

SAT Math ข้อสอบออกอะไรบ้าง

1. SAT Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที

– จากคำถามทั้งหมด 38 ข้อ จะแบ่งออกเป็นแบบ Multiple Choice จำนวน 30 ข้อ และแบบ grid-in จำนวน 8 ข้อ

– จากคำถามทั้งหมด 38 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบประกอบไปด้วย Heart of Algebra 11 ข้อ, Problem Solving and Data Analysis 17 ข้อ, Passport to Advanced Math 7 ข้อ และ Additional Topics in Math 3 ข้อ

2. SAT Math Test – No Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ให้เวลาทำ 25 นาที 

– จากคำถามทั้งหมด 20 ข้อ จะแบ่งออกเป็นแบบ Multiple Choice จำนวน 15 ข้อ และแบบ grid-in จำนวน 5 ข้อ

– จากคำถามทั้งหมด 38 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบประกอบไปด้วย Heart of Algebra 8 ข้อ, Passport to Advanced Math 9 ข้อ และ Additional Topics in Math 3 ข้อ

ภาพรวม ข้อสอบ SAT Math

หัวข้อจำนวนข้อปริมาณเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
Heart of Algebra19 ข้อ33%
Problem Solving and Data Analysis
– Creating and analyzing relationships using ratios, proportional relationships, percentages and units
– Representing and analyzing quantitative data
– Finding and applying probabilities in context
17 ข้อ29%
Passport to Advanced Math
– Identifying and creating equivalent algebraic expressions
– Creating, analyzing, and fluently solving quadratic and other nonlinear equations
– Creating, using, and graphing exponential, quadratic, and other nonlinear functions
16 ข้อ28%
Additional Topics in Math
– Solving problems related to area and volume
– Applying definitions and theorems related to lines, angles, triangles, and circles
– Working with right triangles, the unit circle, and trigonometric functions
6 ข้อ10%

หมายเหตุ : จากข้อสอบทั้งหมดจะมีส่วนที่เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จำนวน 45 ข้อ และแบบ Grid-in จำนวน 13 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 80 นาที

ข้อสอบ SAT Math
โครงสร้างข้อสอบ SAT Math

สอบ SAT Math คะแนนเต็มเท่าไหร่

SAT Math จะมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 200 – 800 คะแนน คะแนนมีอายุ 2 ปี อีกทั้งหากตอบผิดก็ไม่ติดลบด้วย  ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบจะออกหลังสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งผู้สอบแต่ละคนอาจจะได้รับคะแนนไม่พร้อมกัน และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์ของ College Board ได้โดยตรง

สอบ SAT Math ใช้เครื่องคิดเลขได้ไหม

สามารถใช้ได้เฉพาะพาร์ท SAT Math Test – Calculator โดยผู้สอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดเรื่องเครื่องคิดเลขเพิ่มเติมได้ว่าต้องเป็นเครื่องคิดเลขแบบใดได้ที่ https://satsuite.collegeboard.org/sat/what-to-bring-do/calculator-policy

SAT Math สมัครสอบได้ที่ไหน

การสมัครสอบ SAT หรือ SAT Math สามารถสมัครสอบออนไลน์และอัพเดตรอบสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org ได้เลย โดยเริ่มจากการกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Account ของเรา โดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือ การสะกดชื่อ-นามสกุล ที่จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตทุกตัวอักษร รวมไปถึงการสร้าง Username กับ Password ที่เมื่อสร้างแล้วห้ามลืมเด็ดขาด เพราะข้อมูลการสอบทุกอย่างจะอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดเลยนั่นเอง หลังจากนั้นจะเป็นการเลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และทำการชำระเงิน โดยในวันสอบจะต้องทำการ Print Admission Ticket ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วยค่ะ

SAT Math สอบที่ไหน

สถานที่สอบ SAT Math จะเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ สระบุรี โดยเราสามารถเลือกสนามสอบที่สะดวกได้ในขั้นตอนของการสมัครสอบ ใครสะดวกที่ไหนก็สามารถเลือกสนามสอบที่ใกล้เคียงได้เลยค่ะ

ติว SAT Math ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ SAT Math ด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ เพราะคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะ SAT Math Test – Calculator หรือ No Calculator  ก็จะไม่ยากอีกต่อไป

เรียน sat ตัวต่อตัว
private
Scroll to Top