fbpx
sat คืออะไร

สอบ SAT คืออะไร สมัครสอบ สอบ SAT ยื่นอะไรได้บ้าง

SAT คืออะไร

SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ การสอบ SAT ทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

สอบ SAT คืออะไร

สอบ SAT คือ ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College Board โดยปีหนึ่งจะมีตารางสอบอยู่ 4-5 ครั้ง สำหรับค่าสอบจะอยู่ราวๆประมาณ $100.50

คอร์ส sat

ติวสอบ SAT โดย พี่เปิ้ล CHULA TUTOR

คอร์ส ติว SAT ของเราเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง น้องๆสามารถถามได้ทันที ที่สงสัย

สอนโดย พี่เปิ้ลและทีมอาจารย์ ที่มากประสบการณ์ในการสอน จึงทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่า คอร์ส ติว คอร์สเดียวสอนทั้ง Math และ Verbal ทั้ง 2 พาร์ท

โดยเนื้อหาหลักสูตรภายในคอร์ส จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ การใช้สูตร คำศัพท์ แบบฝึกหัด จนไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ รอบล่าสุด และ ที่พลาดไม่ได้คือ เก็งข้อสอบให้กับน้องๆ ในการพิชิตข้อสอบ


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB130124 13 ม.ค. - 4 ก.พ. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
SB100224 10 ก.พ. - 3 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
7 เปิ้ล

การสอบ SAT คืออะไร

การสอบ SAT คือ คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งนี้บ้างมหาลัยได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คือ เมื่อคะแนนสอบ SAT ถึงเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย แต่บ้างมหาลัย หรือบ้างคณะ ใช้วิธีคัดจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด

SAT ย่อมาจาก

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test

SAT Math คืออะไร

SAT Math คือ ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ของการสอบ SAT ซึ่งโดยปกติแล้วจะสอบควบคู่กับ SAT Reading and SAT Writing โดย SAT Math คะแนนเต็ม 800 คะแนน ข้อสอบจะออกเรื่อง Heart of Algebra , Problem Solving and Data Analysis , Passport to Advanced Math และ Additional Topics in Math

SAT Writing คืออะไร

SAT Writing คือ ข้อสอบวัดทักษะการเขียนพื้นฐานและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเข้าใจรูปแบบของการเขียนช่วยให้เข้าใจข้อสอบได้มากขึ้น โดยน้องๆ จะต้องสังเกตว่ารูปแบบของการเขียนนั้นมีจุดประสงค์อะไร เพื่อที่จะได้ตอบคำถาม หรือปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

หัวข้อที่มักออกสอบใน SAT Writing

อาชีพ

ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

มนุษยศาสตร์

 

คำถามที่มักเจอในข้อสอบ SAT Writing

ถามหาหลักฐานจากบทความ

หาคำศัพท์ที่ตรงความหมายกว่าคำเดิม

เรียงประโยคให้สมบูรณ์

แก้ไขโครงสร้างบทความ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

SAT Reading คืออะไร

SAT Reading คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งของข้อสอบ SAT โดย ข้อสอบ SAT Reading มี 52 ข้อให้เวลาทำข้อสอบ 65 นาที ข้อสอบจะมี 5 เรื่อง 6 บทความ ใน 1 บทความจะมีคำประมาณ 500-700 คำ

เรื่องที่มักออกสอบ SAT Reading ประจำเช่น วรรณกรรมอเมริกา , วรรณกรรมโลก บทความทางประวัติศาสตร์และสังคม , บทความวิทยศาสตร์ สำหรับคำถามแต่ละบทความจะอยู่ที่ 10-11 ข้อ

สอบ SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

SAT ใช้ยื่นเข้า มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ คะแนน SAT ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อีกด้วย ทั้งนี้คะแนนหากน้องได้คะแนน 1350 จะมีโอกาสสอบติดสูง

สอบ SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง

SAT ใช้ยื่นได้หลายคณะ เช่น BBA CHULA, BBA TU, BE TU, EBA CHULA, BBA KU, EBA KU, BALAC CHULA, COMARTS CHULA, LL.B. TU, MUIC (บางหลักสูตร)

สอบ SAT ยื่นต่างประเทศ

ข้อสอบ SAT (scholastic Aptitude Test) เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเท่านั้น แต่น้องสามารถใช้ยื่นคะแนนได้เกือบทั่วโลก เช่น

 

คะแนน SAT ยื่นเข้า มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา

California Institute of Technology ≥ 1540

Massachusetts Institute of Technology ≥ 1500

Washington University ≥ 1500

Johns Hopkins University ≥ 1480

Harvard University ≥ 1470

University of Chicago ≥ 1460

Yale University ≥ 1460

Columbia University ≥ 1460

Brown University ≥ 1450

Northwestern University ≥ 1440

Rice University ≥ 1440

Dartmouth College ≥ 1430

Tufts University Medford ≥ 1410

Carnegie Mellon University ≥ 1410

Vanderbilt University ≥ 1400

Stanford University ≥ 1390

Cornell University ≥ 1390

University of Notre Dame ≥ 1390

University of Michigan ≥ 1380

Princeton University ≥ 1380

University of Pennsylvania ≥ 1370

Emory University ≥ 1360

New York University ≥ 1360

Georgetown University ≥ 1320

Wake Forest University ≥ 1320

University of Southern ≥ 1320

University of Virginia ≥ 1320

Duke University Durham ≥ 1315

University of California ≥ 1280

สมัครสอบ SAT

1. เข้าเว็บไซต์ https://mysat.collegeboard.org/dashboard

2. เลือกกด Register for the SAT

สำหรับคนที่ไม่เคยสอบ SAT เลือกกด Create Account

สำหรับคนที่เคยสอบแล้วเลือก Continue แล้วกรอก E-mail และ Password

3. Step 1 of 4: Enter Your Information เลือกกด Get Started

4. Confirm your personal information

– Student Information

– School Information

– Contact Information

แล้วเลือก Continue

5. เข้าหน้าแบบสอบถาม เลือก I do not wish to respond แล้วเลือก Continue

6. Student Search Service ™

เลือก No, thanks แล้วเลือก ​Save and Exit

7. Step 2 of 4: Select Date and Test Center เลือกกด Get Started

8. Terms and Conditions เลือก I have read and I accept these terms and conditions. แล้วเลือก Continue

9. Test Details

ส่วนที่ 1 Testing Country or Region เลือก Outside the United States

ส่วนที่ 2 Test “SAT”

ส่วนที่ 3 Test Date เลือกรอบที่ต้องการ

SAT Digital เปิดสมัครแล้ว 3 รอบ: March, May และ June

ส่วนที่ 4 Test Center เลือกสนามสอบที่ต้องการ

10. Confirm your Test Details ​(Charges and Fees $60)

Verify: I’m human ก่อนเลือก Continue

หลังจากขั้นตอนนี้จะมีเวลาให้ 20 นาทีเพื่อทำให้ส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์

11. Step 3 of 4: Upload Your Photo

12. Step 4 of 4: Check Out

13. เช็ครายละเอียดให้ครบถ้วนอีกครั้งในส่วนของ Order Review ก่อนเสร็จสิ้นการสมัคร

(Review your order and finish your registration.)

– Personal Information

– Test Details

– Your Photo

เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือก Confirm เพื่อทำการจ่ายเงินและรับ E-mail ยืนยัน

สอบ SAT ราคา

สอบ SAT ราคา ประมาณ 3,300 บาท ($100.50) แต่ไม่รวมค่าสมัครล่าช้า (late fee) $29 สำหรับคนที่สมัครก่อนวันสอบ 1 เดือนหรือน้อยกว่าเท่านั้น

สอบ SAT ยากไหม

ข้อสอบ SAT ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย เพราะในส่วนของเนื้อหาการสอบ SAT น้อง ๆ สามารถอ่านหนังสือหรือหาที่ติวสอบ SAT ได้ แต่อีกหนึ่งปัจจัยในการทำคะแนนได้ดี คือ การบริหารเวลาสอบ ซึ่งน้องส่วนมาก มักมองว่า SAT ยาก เพราะทำข้อสอบไม่ทัน ทางแก้คือ การพยายามฝึกทำ Mock Test จับเวลาสอบเสมือนจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ

สอบ SAT วันไหน

ปกติจะมี วันสอบ SAT ในเดือน มีนาคม , พฤษาคม , มิถุนายน , สิงหาคม , ตุลาคม และ ธันวาคม

Scroll to Top