fbpx
ACT คืออะไร
Reading Time: 3 minutes

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

act คืออะไร
act คืออะไร

ACT คืออะไร

ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT

Table of Contents

สอบ ACT คืออะไร

สอบ ACT คือ การทดสอบ 4 ส่วนคือ 1.English ข้อสอบมี 75 ข้อ 45 นาที คล้าย SAT Writing (Grammar) , 2. Math ข้อสอบมี 60 ข้อ 60 นาที คล้าย SAT Mathematics 3. Reading ข้อสอบมี 40 ข้อ 35 นาที คล้าย SAT Reading , 4. Science ข้อสอบมี 40 ข้อ 35 นาที ข้อสอบจะออกเรื่อง Biology Chemistry Physics

ACT ย่อมาจากอะไร

ACT ย่อมาจาก American College Testing

ACT สอบ อะไรบ้าง

1. ACT สอบ English (75 ข้อ 45 นาที)

พาร์ท English นี้เป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยจะมีให้แก้ไขข้อความสั้นและบทความประเภทต่าง ๆ

รูปแบบข้อสอบคล้าย : ข้อสอบ SAT Writing (Grammar)

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 36 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ English

2. สอบ ACT Mathematic (60 ข้อ 60 นาที)

พาร์ท Math มีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำ 60 นาที เนื้อหาที่ออกครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ในการสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด โดยสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Mathematics

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 1 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ Math

3. สอบ ACT Reading (40 ข้อ 35 นาที)

พาร์ท Reading เป็นการวัดการอ่านที่มีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่าง มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย ดังนั้น จึงต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้ดี จึงจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Reading

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่าง ข้อสอบ Reading

4. สอบ ACT Science Reasoning (40 ข้อ 35นาที)

พาร์ท Science Reasoning นี้เป็นการวัดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบจะมีบทความให้อ่าน ต้องใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ตีความ การประเมิน การให้เหตุผล และ การแก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องคิดเร็ว ตอบเร็ว จึงจะทำข้อสอบได้ทัน

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT-II Physics , SAT-II Chemistry , SAT-II Biology

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ Science

5. สอบ ACT Writing (40 นาที)

พาร์ท Writing ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่ โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Writing

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 40 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ Writing

ACT คะแนนเต็ม

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

คะแนน ACT ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้บ้าง ?

หลักสูตรวิชาคะแนนขั้นต่ำ
BBA จุฬาฯMath, English, Reading≥ 27
BALAC จุฬาฯEnglish & Reading≥ 34
ISE วิศวะฯ จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
ChPE วิศวกรรมเคมี จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
BASCii จุฬาฯMath≥ 27
 English≥ 31
BBTech จุฬาฯMath≥ 22
 English≥ 31
SIIT ธรรมศาสตร์Science≥ 20

สมัครสอบ ACT

1. เข้าไปที่เว๋บไซต์ www.act.org คลิ๊กที่คำว่า register

2. หากน้องยังไม่มี Account ให้สมัคร Account ก่อน

3. หลังจากนั้น คลิ๊กที่คำว่า I’m new! Let’s get stated

4. เว็บไซต์จะพามาที่หน้า Create your account ให้น้องๆ กรอกข้อมูลของตัวเองลงไป ให้กรอกให้ครบทุกช่องที่มีคำว่า required

5. ให้น้องเลือกว่าอยากยืนยันตัวตนผ่านทาง email หรือ ทางโทรศัพท์

หากเลือกยื่นยันตัวตนผ่าน email ให้คลิ๊ก verify by email

หากเลือกยืนยันตัวตนผ่าน โทรศัพท์ ให้คลิ๊ก verify by Text

6. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ถือว่า สร้าง account เสร็จสมบูรณ์

7. log in โดย Account ที่สร้าง หลังจากนั้นสามารถสมัครสอบได้เลย โดยคลิ๊กที่คำว่า Begin Registering

8. หลังจากนั้น กรอกข้อมูลต่างๆ เลือกสนามสอบ และวันที่สอบที่ต้องการ หลังจากนั้นกดคำว่า add to cart

9. เมื่อน้องกด Add to cart แล้ว เว็บไซต์จะพามาที่ หน้าแจ้งค่าธรรมเนียม ให้กดคำว่า Proceed to checkout

10. หลังจากนั้นจะเป็นส่วนของการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม มีทั้งหมด 6 ส่วน

– Extras

– Info

– College Choices

– Preferences

– Payment/Review

– Confirmation

11. มาที่ขั้นตอน Payment/Review ให้น้องๆ อ่าน Terms and Conditions (เงื่อนไขและตกลง) ให้เรียบร้อย กดติ๊กถูกในกล่องข้อความด้านล่าง และกรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงไป หลังจากนั้นกด Continue

12. ระบบจะพามาที่หน้า Confirmation เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ตารางสอบ ACT

ตารางสอบ ACT มีการจัดสอบ 7 ครั้งต่อปี ในเดือน February, April , June , July, September, October และ December โดยเป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ ACT

1. International Community School กรุงเทพฯ

2. KIS International School กรุงเทพฯ

3. Nist International School กรุงเทพฯ

4. Ruamrudee International School กรุงเทพฯ

5. Grace International School เชียงใหม่

6. School United World Coll Thailand ภูเก็ต

กรณี น้อง ต้องการเปลี่ยนวันสอบ หรือเปลี่ยนสถานที่สอบ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย US$ 25

รีวิว สอบ ACT BRING THIS, NOT THAT

สิ่งที่น้อง ต้องเตรียมไปวันสอบ ACT

1. ปรินท์ใบสมัครสอบ

2. บัตรประชาชน

3. ดินสอ 2B และยางลบ (การเขียน essay ก็ต้องเขียนด้วยดินสอ)

4. เครื่องคิดเลข

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ

1. หนังสือ textbooks ต่างๆ

2. ปากกาไฮไลต์ ดินสอสี น้ำยาลบคำผิด

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องคิดเลข เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา smart watch กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

4. เครื่องช่วยอ่าน

5. บุหรี่/ สารเสพติด

6. อาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงน้ำเปล่า

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top