fbpx
สมัครสอบ IELTS IDP
Reading Time: < 1 minute

สมัครสอบ IELTS IDP รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ ทำตามกันได้เลย

การสมัครสอบ IELTS IDP ถือเป็นอีกศูนย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทย ซึ่งขั้นตอนและวิธีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังสามารถเลือกประเภทการสอบและศูนย์สอบด้วยตนเองได้อีกต่างหาก มาหาข้อมูลทั้งหมดกันเลย

วิธีสมัครสอบ IELTS IDP

1. คลิกไปหน้าเว็บไซต์ https://ielts.idp.com/book

2. เลือกประเภทการสอบที่ต้องการ ดังนี้

– IELTS Regular (Academic & General Training) เลือก “Registration for IELTS test”

– IELTS UKVI (Academic & General Training & Life Skills) เลือก “IELTS test for UKVI”

3. เลือกประเทศ จังหวัด ประเภทที่จะสอบ สถานที่ และวันสอบ

4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครตามที่ศูนย์สอบระบุเอาไว้ จากนั้นอัปโหลดไฟล์เอกสารตามที่แจ้ง (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต)

5. ยืนยันวัน-เวลาและรายละเอียดการสอบ

6. ชำระเงินค่าสมัครภายใน 24 ชม. หลังชำระแล้วจะได้รับอีเมลยืนยัน

ค่าสมัครสอบ IELTS IDP

สำหรับค่าสมัครสอบ IELTS IDP จะขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือกสอบ ได้แก่

IELTS Academic และ General Training (แบบ Paper-Based) ราคา 7,350 บาท

IELTS Academic และ General Training (แบบ Computer-Delivered) ราคา 7,350 บาท

IELTS UKVI Academic และ General Training (แบบ Paper-Based และ Computer-Delivered) ราคา 7,710 บาท

IELTS Life Skills ราคา 5,800 บาท

ตารางสอบ IELTS IDP

ตารางสอบ IELTS IDP จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทการสอบ และการเลือกจังหวัดที่ทำการสอบ โดยสามารถค้นหาวัน เดือน ปี และสถานที่สอบของแต่ละจังหวัดกันได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์สอบ คลิก https://ielts.idp.com/thailand/test-dates/th-th

IELTS IDP สอบที่ไหน

สถานที่สอบของ IELTS IDP มีด้วยกันหลายแห่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สอบเป็นสำคัญ โดยสามารถแยกจังหวัดได้ ดังนี้

1. ศูนย์สอบกรุงเทพ

– สำนักงาน IDP IELTS สีลม อาคารซีพี ทาวเวอร์ สอบแบบ Computer Based

2. ศูนย์สอบขอนแก่น

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบแบบ Paper Based

– Greater Good Education อำเภอเมืองขอนแก่น สอบแบบ Computer Based

3. ศูนย์สอบชลบุรี

– สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา สอบแบบ Paper Based

4. ศูนย์สอบเชียงราย

– The Learning Centre เชียงราย สอบแบบ Computer Based

5. ศูนย์สอบเชียงใหม่

– โรงแรม Kantary Hills Hotel ถนนนิมมานเหมินท์ สอบแบบ Paper Based

– สถาบันภาษา I-Genius ถนนฟ้าฮ่าม สอบแบบ Computer Based

6. ศูนย์สอบภูเก็ต

– Phuket PALS อำเภอกระทู้ สอบแบบ Computer Based

7. ศูนย์สอบหาดใหญ่

– โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สอบแบบ Paper Based

– โรงเรียนสอนภาษา C-Bright ถ.ปุณณกันฑ์ สอบแบบ Computer Based

8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี

– ศูนย์ภาษาลีด (LEAD) อำเภอเมือง สอบแบบ Computer

นอกจากนี้ยังมีที่พิษณุโลก มหาสารคาม โคราช ซึ่งจะมีการเปิดให้สอบตามรอบที่เหมาะสม สามารถเช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ielts.idp.com/thailand/test-dates/th-th

สมัครสอบ IELTS IDP ล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถสมัครสอบ IELTS IDP ล่วงหน้าได้ 7-14 วัน หรือประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top