ACT

ACT มีสอบ 7 ครั้ง/ปี ข้อสอบมี 4 ส่วน คือ 1. English มี 75 ข้อ 45 นาที 2.Mathematics มี 60 ข้อ 60 นาที 3.Reading มี 40 ข้อ 35 นาที 4. Science มี 40 ข้อ 35 นาที

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได …

ACT คืออะไร คะแนนเต็มเท่าไหร่? ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหน Read More »

เทคนิคทำข้อสอบ ACT

ACT

ACT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ ACT 2024 สอบ ACT คืออะไร …

ACT Read More »

Scroll to Top