toeic คืออะไร
toeic คืออะไร
toeic คืออะไร

TOEIC คืออะไร สำคัญอย่างไร? แล้วทำไมถึงควรสอบ TOEIC

สอบ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ยื่นเข้าสมัครงาน เช่น สายการบิน ปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ข้อสอบมี 2 พาร์ท คือ Listening and Reading คะแนนเต็ม 990 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ค่าสอบ 1,800 บาท โดยผลสอบจะออกในวันถัดไปหลังสอบเสร็จ

TOEIC คือ

แบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำหนดเกณ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัครงานไว้

การสอบ TOEIC คืออะไร

การสอบ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน โดยมี 2 รูปคือ 1. TOEIC Listening & Reading (การฟังและการอ่าน) คะแนนเต็ม 990 คะแนนแบ่งเป็น Part ละ 495 คะแนน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการสอบแบบนี้ และ 2. TOEIC Speaking and Writing (การพูดและการเขียน) การสอบพูดและเขียนภาษาอังกฤษของ TOEIC คะแนนเต็ม 400 คะแนน แบ่งเป็น Part ละ 200 คะแนน

เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR​

ติวสอบ toeic
ติวสอบ toeic

TOEIC อ่านว่า

TOEIC อ่านว่า โทอิก

TOEIC Personal คืออะไร

TOEIC Personal คือ การสอบแบบบุคลลทั่วไป และจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ด้านหลังคะแนน คือ จะมีการบอกคร่าวๆ ว่าระดับคะแนนที่ทำได้ ว่าควรปรับตรงไหน แก้ตรงไหน ส่วนชุดข้อสอบ TOEIC Personal จะเป็นมาตราฐานเดียวกับข้อสอบ TOEIC ทั่วไปที่ใช้สอบกัน ไม่มีอันไหนยากหรือง่ายกว่ากัน นอกจากข้อสอบ TOEIC Personal เป็นที่ยอมรับในการสมัครงานและใช้ในการศึกษาต่อ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ

TOEIC คือคะแนนอะไร ?

คะแนน TOEIC คือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

ระดับคะแนนคำอธิบาย
905-990 (91%-100%)สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
785-900 (79%-90%)สามารถสื่อสารได้ตามความต้องการ
605-780 (61%-78%)สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วไปได้ แต่อาจใช้ภาษาได้อย่างจำกัด
405-600 (41%-60%)สามารถเริ่มสนทนาและสื่อสารแบบต่อหน้าทั่วไป ได้อย่างจำกัด
255-400 (26%-40%)มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างจำกัด โดยสื่อสารได้เฉพาะการสนทนาแบบต่อหน้า ในเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและมีความคุ้นเคย
10-250 (0%-25%)สามารถสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จำเป็น

TOEIC คะแนนเต็ม เท่าไหร่ ?

TOEIC คะแนนเต็มอยู่ที่ 990 คะแนน

คะแนน TOEIC ต้องถูกกี่ข้อถึงจะได้คะแนนตามเป้า

ต้องการ 450 คะแนน ต้องตอบถูก 97 ข้อ

ต้องการ 600 คะแนน ต้องตอบถูก 123 ข้อ

ต้องการ 800 คะแนน ต้องตอบถูก 157 ข้อ

ต้องการ 990 คะแนน ต้องตอบถูก 193 ข้อ

TOEIC ใช้ทําอะไร

คะแนน TOEIC ใช้เพื่อ สมัครงาน , ใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน หรือได้เงินพิเศษ ,ใช้เพื่อยื่นขอฝึกงานกับบริษัทชื่อดัง หรือบริษัทต่างชาติ และคะแนน TOEIC ยังสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา หรือใช้ยื่นจบ ในบ้างมหาวิทยาลัย บ้างคณะได้อีกด้วย

TOEIC สอบอะไรบ้าง

TOEIC สอบ การฟัง และ การอ่าน (TOEIC Listening and Reading Test) ข้อสอบมี 200 ข้อ 7 พาร์ท ให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

TOEIC Listening Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 45 นาที (45 minutes)

Part 1 photographs 6 ข้อ

Part 2 Question Response 25 ข้อ

Part 3 Short Conversations 39 ข้อ

Part 4 Short Talks 30 ข้อ

TOEIC Reading Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 75 นาที (75 minutes)

Part 5 Incomplete Sentences 30 ข้อ

Part 6 Text Completion 16 ข้อ

Part 7 Reading Comprehension 54 ข้อ

TOEIC สอบตอนไหน

TOEIC มีสอบทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ โดยมีรอบสอบ 2 รอบต่อวัน คือ รอบเช้า เวลา 09:00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13:00 น.

TOEIC สอบที่ไหน

TOEIC สอบที่ อาคาร BB Building (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 (กรุงเทพ 10110 สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพ)

สำหรับคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ TOEIC สอบที่ ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

TOEIC สอบได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

การสอบ TOEIC ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำ หรือ อายุสูงสุด ในการสอบ TOEIC ไม่ว่าผู้สอบจะอายุเท่าไร หากประสงค์ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ก็สามารถเข้าสอบได้

TOEIC สมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบสามารถสำรองที่นั่งทางทางโทรศัพท์ :

ศูนย์สอบ สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990

ศูนย์สอบ สาขา เชียงใหม่ (53) 241 273, (053) 241 274, (053) 241 275

2. ผู้สมัครสอบ จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์)

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

วัน เดือน ปี เกิด

เบอร์โทรศัพท์

วันที่ต้องการสอบ

เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ 9.00 น. หรือ 13.00 น.

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนสอบโทอิค จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบ กรณียกเลิกหรือเลื่อนวันสอบ โดยไม่แจ้งทางศูนย์สอบจะถูกปรับเงิน 500 บาท ในการสมัครสอบครั้งถัดไป

หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบจะไม่มีอีเมล์ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น

TOEIC ค่าสอบ

TOEIC ค่าสอบ 1,800 บาท

TOEIC ย่อมาจาก

Test of English for International Communication

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top