fbpx

AP

AP คือ โครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

Tags: ap