คอร์สเรียน IELTS Life Skills รับรองผล ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ IELTS Life Skills วิธีเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

คอร์สเรียน IELTS Life Skills รับรองผล ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ IELTS Life Skills วิธีเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

IELTS Life Skills คืออะไร

IELTS Life Skills คือ การทดสอบภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการฟัง โดยจะแบ่งออกเป็นระดับ A1 และ B1 ซึ่งการแบ่งระดับนี้จะเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยการสอบ IELTS Life Skills นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 • IELTS Life Skills ระดับ A1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร
 • IELTS Life Skills ระดับ B1 เป็นการสอบเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills จะทดสอบแค่เพียงทักษะการพูดและการฟังเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะถูกจับคู่ด้วยวิธีการสุ่มแล้วเข้าสอบด้วยกัน โดยสามารถแบ่งการสอบได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนแรก คือ การถาม-ตอบคำถามในหัวข้อทั่วๆไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ส่วนที่สอง คือ การสอบการฟังและการพูด โดยการสอบพาร์ทการฟัง จะเน้นให้ผู้สอบจับใจความจากเรื่องที่ได้ฟังแล้วทำการตอบคำถามในกระดาษ จากนั้นผู้เข้าสอบทั้งสองคนจะต้องสนทนากันในหัวข้อที่ได้ฟังจากซีดี ซึ่งเหมือนกันทั้งในระดับ A1 และ B1 แต่สำหรับการสอบระดับ B1 จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ การวางแผนคิดกิจกรรมร่วมกันกับผู้สอบอีกคนหนึ่ง

 

 

IELTS Life Skills มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร

สำหรับ IELTS Life Skills จะไม่มีการให้เกณฑ์คะแนนเป็นตัวเลข แต่จะแสดงผลการสอบออกมาเป็น 2 แบบ คือ ผ่าน (Pass) และ ไม่ผ่าน (Fail) โดยการสอบ IELTS Life Skills จะพิจารณาการให้คะแนนจากหลายๆส่วน ได้แก่ ทักษะการรับข้อมูล การส่งข้อมูล ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร และการโต้ตอบไปมา

 

IELTS Life Skills กับการเตรียมตัวก่อนสอบ

อย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วว่า IELTS Life Skills นั้น จะเน้นทดสอบเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนสอบจึงมุ่งเน้นไปที่สองทักษะนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ การสื่อสารที่ดีก็จะต้องอาศัยพื้นฐานในด้านอื่นๆเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเรื่องคำศัพท์ รวมไปถึงไวยกรณ์ต่างๆ ในช่วงของการเตรียมตัวจึงจำเป็นต้องทบทวนสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย

ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า แนวโน้มของหัวข้อที่จะออกสอบนั้นมักจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งถ้าหากเป็นการสอบ IELTS Life Skills แล้วล่ะก็ หัวข้อที่จะออกสอบนั้นก็จะเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก การงาน สุขภาพ สภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ งานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างต่างๆ การเดินทาง การท่องเที่ยว และการศึกษา เป็นต้น เมื่อเราทราบขอบเขตของเนื้อหาการออกสอบแบบนี้แล้ว ที่เหลือก็คือการสะสมคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ และฝึกแต่งประโยคจนนำไปสู่การฝึกฝนการพูด ที่ต้องเน้นให้เราสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วนั่นเอง และสุดท้ายอย่าลืมลองทำข้อสอบเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอบให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

คำถามที่มักออกสอบใน IELTS Life Skills

IELTS Life Skills มักออกสอบในหัวข้อที่ไม่ไกลจากชีวิตประจำวันมากนัก ตัวอย่างคำถามสามารถแบ่งได้ตามระดับ ตัวอย่างคำถาม IELTS Life Skills ระดับ A1 เช่น

 • Who do you like to go out with at the weekend? (What do you do?)
 • Do you like going to new places? (Why? /Why not?)
 • Which places are good for children to go to?
 • What do people in your country like to do in their free time?
  หรือตัวอย่างคำถาม IELTS Life Skills ระดับ B1 เช่น
 • Do you ever cycle in (candidate’s town/area)? (What are the advantages of cycling?)
 • How often do you travel by car? (Where do you go?
 • Do you ever travel by train? (Do you like it?) (Why? /Why not?)
 • What do you think are the advantages and disadvantages of travelling by bus?
  แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการสอบจริงต้องใช้ข้อมูลจากการฟังด้วยนั่นเอง

 

IELTS Life Skills มีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง

เทคนิคการทำสอบของ IELTS Life Skills คือ การที่เราจะต้องจับประเด็นจากสิ่งที่ฟังให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ได้จากการฟัง นอกจากจะมีผลต่อการตอบคำถามใน Paper แล้ว ยังมีผลพาร์ทการพูดที่จะต้องพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังด้วย ดังนั้น ในการฟังข้อมูลต่างๆ ต้องมีสมาธิและเรียบเรียงลำดับเรื่องราวให้ครบถ้วน

 

อยากฝึกทำโจทย์ IELTS Life Skills ต้องฝึกจากที่ไหน

IELTS Life Skills เป็นการสอบที่ต่างสร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่ไม่ค่อยได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากใครกำลังไม่มั่นใจกับการสอบ IELTS Life Skills อยู่ แนะนำให้ฝึกฝนการทำโจทย์ต่างๆอ่างสม่ำเสมอ โดยเราสามารถเข้าไปศึกษาแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของ IELTS ได้โดยตรงที่ www.ielts.org จากนั้นเลือกเมนู IELTS Life Skills มองหาเมนูที่เขียนว่า Prepare for your test ตรงนี้เองที่จะมีคลังข้อสอบให้เราได้ฝึกฝนกัน เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจในการสอบได้ไม่ยาก

 

คอร์สเรียน IELTS Life Skills รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA021120 2 พ.ย. – 3 ธ.ค. จ.-พฤ. 18:00-20:30

จองที่นั่ง2
IB071120 7 พ.ย. – 6 ธ.ค. ส.-อา. 10:00-16:00

จองที่นั่ง3

 

อัตราค่าเรียน 19,500 บาท

 

คอร์สเรียน IELTS Online เรียนได้ที่ที่ ทุกเวลา

สนใจ คอร์สเรียน IELTS Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

IELTS Life Skill

 

อ่านต่อ