GED Science

GED Science คืออะไร แนวข้อสอบ GED Science Practice Free

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับข้อสอบ GED Science กันให้ละเอียดมากขึ้นกันค่ะ โดยเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอบ GED Science ยากไหม แนวข้อสอบ GED Science วิธีสมัครสอบ GED ค่าสมัครสอบ GED เราสามารถสมัครสอบ GED ที่ไหนได้บ้าง รวมไปถึงการเตรียมตัวสอบ Ged Science และแหล่งฝึกทำ GED Science Practice test

GED Science คืออะไร

GED Science คือ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของระบบ GED โดย GED Science จะเน้นทางด้านการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ ให้เวลาในการทำข้อสอบมาทั้งหมด 90 นาที โดยไม่มีพักเบรก ข้อสอบ GED Science จะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง ซึ่งอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบได้ คะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน โดยต้องสอบให้ได้ 145 คะแนนถึงจะถือว่าผ่าน สำหรับวิชานี้มีเปิดสอบทุกวัน ค่าสอบอยู่ที่ $75 การสมัครสอบ GED Science สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://ged.com/ โดยจะมีสนามสอบให้เลือกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ข้อสอบ GED Science Subject

ข้อสอบ GED Science ออกอะไรบ้าง

สอบ GED Science ยากไหม คำถามที่หลายๆคนคงสงสัยอยู่ไม่น้อย โดยสำหรับแนวข้อสอบ GED Science นั้น ในหนึ่งชุดจะมีลักษณะเป็นแบบการอ่านบทความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, การทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการอ่านตัวเลขและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบกัน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวก่อนตอบคำถาม แนวข้อสอบ GED Science มีเนื้อหาที่ออกสอบ ดังนี้

– Life Science

– Earth and Space Science

– Physical Science

สำหรับวิชานี้ให้ระยะเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที มีข้อสอบประมาณ 34-38 ข้อ เนื่องจากชุดข้อสอบของ GED นั้นจะมีหลายชุด แต่โดยรวมแล้วจะมีเนื้อหาทั้งหมดตามหัวข้อที่แจ้งไว้นั่นเอง

สมัครสอบ GED Science อย่างไร

การสมัครสอบ GED Science สามารถเข้าระบบที่เว็บไซต์ https://ged.com/ แล้วเลือกที่เมนู SCHEDULE TEST ให้ผู้สอบเลือกสถานที่สอบ วันและเวลาในการสอบ จากนั้นให้ชำระเงินให้เรียบร้อย จะได้รับคอนเฟิร์มการสมัครสอบและใบเสร็จผ่านทางอีเมล จึงเป็นการเสร็จขั้นตอนในการสมัครสอบ

คะแนน GED Science เท่าไหร่ถึงจะถือว่าสอบผ่าน ?

คะแนนของ GED Science กำหนดเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน จาก 200 คะแนน ผู้สอบสามารถรู้ผลคะแนนสอบได้ทันทีหลังจากการสอบประมาณ 5-30 นาที โดยจะมีการแจ้งผ่านทางอีเมล

ค่าสมัครสอบ GED Science

ค่าสมัครสอบ GED Science คือ $75 ต่อครั้ง โดยการสอบ GED แต่ละวิชา จะมีโควตาการสอบให้ทั้งหมด 3 ครั้ง หากเราสอบไม่ผ่านเราก็สามารถสมัครสอบใหม่ได้ แต่หากเราสอบไม่ผ่านครบ 3 ครั้งในรายวิชาเดียวกัน จะต้องรอ 60 วันถึงจะสอบได้อีก 1 ครั้ง หาก 1 ครั้งนั้นยังไม่ผ่านอีก ก็จะต้องรอ 60 วันเหมือนเดิมโดยจะไม่มีโควต้า 3 ครั้งแบบช่วงแรก

ศูนย์สอบ GED มีที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ GED มีที่ไหนบ้าง ทางเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ ดังนี้ค่ะ

– Paradigm Language Institute – Bangkok

– Pearson Professional Centers – Bangkok

– Assumption University – Samuthprakarn

– Thabyay Education Foundation – Mae Sot

– Movaci – Chiang Mai

– Phuket Academic Language School – Phuket

GED Ready Science คืออะไร

GED Ready Science คือ ชุดข้อสอบเสมือนจริง ที่มีระยะเวลาในการสอบและจำนวนข้อครึ่งนึงของข้อสอบจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครสอบ โดยจะต้องทำชุดข้อสอบนี้ให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้จึงจะสามารถสมัครสอบ GED Science ได้ มีข้อกำหนดไว้ ถ้าหากเราทำชุดข้อสอบ GED Ready ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถสมัครสอบได้นั่นเอง

คะแนน GED Ready Science เท่าไหร่ ถึงจะถือว่าสอบผ่าน ?

เกณฑ์ผ่านของ GED Ready Science อยู่ที่ 155 คะแนน จาก 200 คะแนน ชุดข้อสอบนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที จำนวน 16 ข้อ สำหรับการสอบ GED Ready นี้ ควรจะทำการสอบด้วยคอมพิวเตอร์หรือแลปท็อปเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อความที่ และยังให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการสอบจริงให้มากที่สุดด้วย

GED Ready Science สมัครอย่างไร

สามารถสมัครสอบ GED Ready Science ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://ged.com/ โดยเลือกที่เมนู Study จากนั้นให้เลือกคลิกที่ Practice จะมีรูป GED Ready ขึ้นมา แล้วคลิกที่ BUY 1-SUBJECT ให้เลือกเป็นในส่วนของ Science เมื่อเลือกเสร็จให้ชำระเงินให้เรียบร้อย จึงสามารถจะเริ่มทำข้อสอบ GED Ready Science ได้

ค่าสมัครสอบ GED Ready Science เท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ GED Ready Science จะอยู่ที่ $6 สามารถชำระได้ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตเท่านั้น

แหล่งฝึกทำ GED Science Practice test

แหล่งฝึกทำ GED Science Practice test เหมาะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่คุ้นชินกับระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอบ GED Science นั้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อสอบที่ต้องใช้การทดสอบผ่านระบบดังกล่าว ทางสถาบันจึงได้รวบรวมเว็บไซต์ที่สามารถลองทำข้อสอบไว้ ดังนี้ค่ะ

https://ged.com/practice-test/en/science/

https://www.gedpracticequestions.com/ged-science-practice-test/

https://gedpracticetest.net/quizzes/ged-science-practice-test/

https://www.mometrix.com/academy/ged-science-practice-test/

https://www.test-guide.com/ged/free-ged-practice-tests/ged-science-practice-test.html

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top