สอบ TOEIC คือ

สอบ TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำหนดเกณ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัครงานไว้

สมัครสอบ TOEIC

วิธีสมัครสอบ TOEIC ทำได้โดยการโทรศัพท์ เบอร์ 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101 เพื่อจองวันและเวลาสอบ

สำหรับเวลาที่สามารถโทร สมัครสอบ TOEIC ได้คือ เวลา 10:00-16:30 น. หรือ ผู้สมัครสอบสามารถ Walk In หรือเดินเข้าไปในศูนย์สอบได้เลยในรอบสอบ แต่ทั้งนี้ต้องระวังที่นั่งสอบเต็มด้วย

ขั้นตอนสอบ TOEIC

1. เตรียมค่าสอบ TOEIC

2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

3. ศูนย์สอบจะเปิดสอบสองช่วง คือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. สำหรับการสอบช่วงเข้าผู้สมัครจะไม่เยอะ เท่าช่วงบ่ายที่สนามสอบจะเต็มเร็ว

ข้อสอบ TOEIC สอบอะไรบ้าง

TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง และ การอ่าน (TOEIC Listening and Reading Test)

สอบ TOEIC Listening Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 45 นาที (45 minutes)

Part 1 photographs 6 ข้อ

Part 2 Question Response 25 ข้อ

Part 3 Short Conversations 39 ข้อ

Part 4 Short Talks 30 ข้อ

สอบ TOEIC Reading Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 75 นาที (75 minutes)

Part 5 Incomplete Sentences 30 ข้อ

Part 6 Text Completion 16 ข้อ

Part 7 Reading Comprehension 54 ข้อ

สรุป ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ สอบโทอิค

จำนวนข้อสอบ โทอิค มี 200 ข้อ (section ละ 100 ข้อ)

รูปแบบการสอบ โทอิค เป็นแบบ Multiple Choices

เวลาในการสอบ โทอิค 2 ชม. ( Listening Section 45 นาที / Reading Section 75 นาที)

คะแนน 10-990

 

 

ศูนย์สอบ TOEIC

ศูนย์สอบ TOEIC ปัจจุบันมีอยู่ 2 ศูนย์หลัก คือ

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ อยู่ที่ อาคาร BB Building (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ อยู่ที่ ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208

ค่าสอบ TOEIC

ค่าสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป 1,800 บาท และสำหรับกรณีสอบในนามสถาบันการศึกษา ค่าสอบ 1,200 บาท

ค่าสอบ TOEIC

จองสอบ TOEIC

ขั้นตอนการ จองสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบสามารถสำรองที่นั่งทางทางโทรศัพท์ :

ศูนย์สอบ สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990

ศูนย์สอบ สาขา เชียงใหม่ (53) 241 273, (053) 241 274, (053) 241 275

2. ผู้สมัครสอบ จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์)

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

วัน เดือน ปี เกิด

เบอร์โทรศัพท์

วันที่ต้องการสอบ

เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ 9.00 น. หรือ 13.00

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนสอบโทอิค จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบ กรณียกเลิกหรือเลื่อนวันสอบ โดยไม่แจ้งทางศูนย์สอบจะถูกปรับเงิน 500 บาท ในการสมัครสอบครั้งถัดไป

หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบจะไม่มีอีเมล์ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น

การรับผลสอบ TOEIC

กรณี สอบวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี สามารถรับผลสอบได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น.

กรณี สอบวันศุกร์ หรือ วันเสาร์ สามารถรับผลสอบได้ ในวันอังคาร เวลา 10.00 น.

กรณี ไม่สะดวกรับผลสอบที่ศูนย์สอบ สามารถให้ทางศูนย์สอบส่งผลสอบถึงที่บ้าน ผ่านทาง EMS ได้โดยมีค่าบริการ 30 บาท

รอบสอบ TOEIC

รอบสอบ TOEIC มี 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09:00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13:00 น. โดยมีสอบทุกวัน ทุกวันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบ TOEIC ที่ไหน

สอบ TOEIC จะมีศูนย์สอบ 2 ศูนย์หลัก คือ

1. ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ

สถานที่สอบ TOEIC อาคาร BB Building (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ

2. ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่

สถานที่สอบ TOEIC ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208

ศูนย์สอบ toeic เชียงใหม่

เตรียมสอบ TOEIC

สำหรับการเตรียมสอบ TOEIC ทางจุฬาติวเตอร์ อยากให้แบ่งเวลาเป็น 16 ช่วง อาจจะ 2 วันต่อหนึ่งช่วงก็ได้ ในการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ และ ทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทดังนี้

เตรียมตัวสอบ TOEIC

1. ทบทวน Grammar เรื่อง Word Forms, Count Nouns VS Uncount Nouns

2. ทบทวน Grammar เรื่อง Pronouns, Prepositions

3. ทบทวน Grammar เรื่อง Conjunctions, Verbs

4. ทบทวน Grammar เรื่อง Subject-Verb Agreement, Tenses

5. ทบทวน Grammar เรื่อง Passive Voice, Present Subjunctive, Gerunds and Infinitives

6. ทบทวน Grammar เรื่อง Causative Forms, Comparisons

7. ทบทวน Grammar เรื่อง Adverbs of Frequency, Word Choices, Clauses, Conditionals

8. Grammar Review ทบทวนทุกหลักไวยากรณ์ และทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบ

9. ฝึกทำข้อสอบ TOEIC Listening Photographs

10. ฝึกทำข้อสอบ Listening Question-Response

11. ฝึกทำข้อสอบ Listening Conversations + Short Talks

12. ฝึกทำข้อสอบ Listening Practice Review

13. ฝึกทำข้อสอบ ที่เป็นการอ่าน E-mail, ป้ายประกาศ, บทความ และท่องคำศัพท์

14. ฝึกทำข้อสอบ ที่เป็นการอ่าน โฆษณา และท่องคำศัพท์

15. ฝึกทำข้อสอบที่เป็นการอ่าน Postcard, กำหนดการ, บทความในหนังสือพิมพ์, โฆษณา และท่องคำศัพท์

16. ฝึกทำข้อสอบที่เป็นการอ่าน การ์ดเชิญ, บันทึกข้อความ, โบรชัวร์, แบบฟอร์มลงทะเบียน, โฆษณา และท่องคำศัพท์

หากผู้เข้าสอบทุกคนสามารถทบทวนเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ TOEIC ได้ตามนี้ โอกาสที่จะได้ TOEIC 700 คะแนน ไม่ยากอย่างแน่นอน

ติวสอบ TOEIC

คอร์สติวสอบ TOEIC ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว TOEIC ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

Scroll to Top