fbpx
tu-get คืออะไร
Reading Time: 2 minutes

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024

TU-GET คืออะไร

TU-GET คืออะไร

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

Menu

TU-GET PBT Overview

การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ

TU-GET CBT Overview

การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบนั้นๆ

คะแนน TU-GET ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง ?

คะแนนจะสามารถนำไปยื่นประกอบการสมัครหลักสูตรนานาชาติ(อินเตอร์) ในระดับปริญญาตรี, โท และเอกได้ โดยคะแนนขั้นต่ำที่แต่ละหลักสูตรต้องการจะอยู่ที่ 500 ถึง 550 คะแนน ตัวอย่างเช่น

วารสารศาสตร์อินเตอร์(BJM) ต้องการคะแนนขั้นต่ำอยู่ที่ 500 คะแนน ในรอบรับตรงร่วม

รัฐศาสตร์อินเตอร์(BIR) ต้องการคะแนนขั้นต่ำอยู่ที่ 500 คะแนน ในรอบรับตรงร่วม เป็นต้น

ขั้นตอนสมัครสอบ TU-GET 2024

สมัครสอบ TU-GET CBT

ได้ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/cbt

สมัครสอบ TU-GET PBT

ได้ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt

2. ชำระค่าสอบ ที่ธนาคารกสิกร

3. ตรวจสอบที่นั่งสอบ ก่อนวันสอบ 1 อาทิตย์

4. ตรวจสอบผลสอบ หลังสอบ 1 อาทิตย์

5. ผลสอบ จะส่งให้กับผู้สอบ หลังสอบ 2 อาทิตย์

ค่าสมัครสอบ TU-GET

TU-GET PBT ค่าสอบ 500 บาท กรณีสมัครล่าช้า ค่าสมัคร 700 บาท

TU-GET CBT ค่าสอบ 1,000 บาท กรณีสมัครล่าช้า ค่าสมัคร 1,700 บาท

สอบ TU-GET ที่ไหน ?

TU-GET (CBT) สถานที่สอบ: อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 รังสิต

TU-GET (PBT) สถานที่สอบ: อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) รังสิต

ลักษณะข้อสอบ TU-GET

TU-GET CBT สอบ 4 พาร์ท คือ

1. Reading 30 ข้อ

2. Listening 30 ข้อ

3. Speaking 1 ข้อ

4. Writing 1 ข้อ

TU-GET PBT สอบ 3 พาร์ท คือ

1. Writing 25 ข้อ

2. Vocabulary 25 ข้อ

3. Reading 50 ข้อ

ควรเลือกสอบอันนี้ดีระหว่าง TU-GET PBT หรือ TU-GET CBT ?

TU-GET PBT เหมาะกับ ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนธรรมศาสตร์ ทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก หรือ ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU-GET CBT เหมาะกับ ผู้ที่เข้าเข้าเรียนต่อธรรมศาสตร์ และ ผู้ที่ต้องการลองทำข้อสอบแนว TOEFL ทั้งนี้เพราะ ข้อสอบ CBT เทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEFL ทั้งเนื้อหาข้อสอบ ผลคะแนนสอบ และวิธีการทำข้อสอบ

TU-GET (PBT) ต่างกับ TU-GET (CBT) อย่างไร

 TU-GET PBTTU-GET CBT
รูปแบบการสอบสอบบนกระดาษสอบบนคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ100 ข้อ82 ข้อ
คะแนนเต็ม1,000 คะแนน120 คะแนน
จำนวนพาร์ท

ข้อสอบ มี 3 ส่วนคือ

1. Structure 25 ข้อ (250 คะแนน)

2. Vocabulary 25 ข้อ (250 คะแนน)

3. Reading 50 ข้อ (500 คะแนน)

ข้อสอบ มี 4 ส่วนคือ

1. Reading 40 ข้อ

2. Listening 40 ข้อ

3. Speaking 1 ข้อ

4. Writing 1 ข้อ

เวลาสอบ3 ชั่วโมง3 ชั่วโมง
ช่วงเปิดรับสมัครเปิดรับสมัครทุกวันที่ 1-15 ของทุกเดือนเปิดรับสมัครทุกวันที่ 16-30/31 ของทุกเดือน
วันสอบสอบวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั้นๆสอบวันอาทิตย์ที่สองของเดือนถัดไป
ผลสอบผลสอบออกจากหลังสอบประมาณ 3 วันผลสอบ ออกจากหลังสอบประมาณ 15 วัน
ค่าสอบ500 บาท1,000 บาท

🔥คอร์ส TU-GET รับรองผลสอนสด


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0724 15 ก.ค. - 8 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECA0824 19 ส.ค. - 12 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0824 24 ส.ค. - 15 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
private
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top