tgat คืออะไร

ตอบข้อสงสัย TGAT คืออะไร คือ รูปแบบข้อสอบเพื่อประเมินทักษะด้านความถนัดทั่วไป ถูกปรับเปลี่ยนจากการสอบ GAT รูปแบบเดิม สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

Dig deeper into :
tgat คืออะไร
TGAT คืออะไร

TGAT คืออะไร Thai General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป

Reading Time: 3 minutes TGAT TPAT คืออะไร อธิบายแบบละเอียด การสอบ TGAT คืออะไร ? TGAT ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test หรือ ความถนัดทั่วไปเป็นการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทำไมต้องสอบ TGAT ? คะแนน TGAT ใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ทุกๆ รอบ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน TGAT ในการพิจารณาคัดเลือก Table of Contents ภาพรวมข้อสอบ TGAT ข้อสอบ TGAT ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. การคิดอย่างมีเหตุผล 3.ความสามารถในการทำงานในอ

TGAT คืออะไร

TGAT คืออะไร Thai General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป

Reading Time: 3 minutes TGAT TPAT คืออะไร อธิบายแบบละเอียด การสอบ TGAT คืออะไร ? TGAT ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test หรือ ความถนัดทั่วไปเป็นการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทำไมต้องสอบ TGAT ? คะแนน TGAT ใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ทุกๆ รอบ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน TGAT ในการพิจารณาคัดเลือก Table of Contents ภาพรวมข้อสอบ TGAT ข้อสอบ TGAT ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. การคิดอย่างมีเหตุผล 3.ความสามารถในการทำงานในอ

Scroll to Top