fbpx

IGCSE Travel and Tourism

เรียน IGCSE Travel and Tourism สำหรับคนที่ต้องการวุฒิ ม.4 สำหรับนำไปใช้เรียนต่อตามหลักสูตรของอังกฤษ เป็นการเรียนรายวิชาการท่องเที่ยวและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Dig deeper into :
IGCSE Travel and Tourism
IGCSE Travel and Tourism

IGCSE Travel and Tourism

Reading Time: 2 minutes IGCSE Travel and Tourism คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง? IGCSE Travel and Tourism คืออะไร IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำก

IGCSE Travel and Tourism

IGCSE Travel and Tourism

Reading Time: 2 minutes IGCSE Travel and Tourism คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง? IGCSE Travel and Tourism คืออะไร IGCSE – Travel and Tourism เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ไกด์นำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกผลกระทบมาจากการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้ว วิชา IGCSE Travel and Tourism ยังนำเสนอในเรื่องของการใช้นำก

Scroll to Top