IGCSE Literature

เรียน IGCSE Literature สำหรับคนที่ต้องการวุฒิ ม.4 ตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับด้านวรรณกรรม บทกวี บทละครต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดของตนเองได้

Dig deeper into :
IGCSE Literature
IGCSE Literature

IGCSE Literature

Reading Time: 2 minutes IGCSE Literature คืออะไร? แจกแนวข้อสอบ English Literature IGCSE Literature คืออะไร? IGCSE Literature คือข้อสอบวรรณกรรม เป็นข้อสอบ IGCSE อ่าน คิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม บทกวีและบทละคร อธิบายง่ายๆคือ คล้ายๆกับเรียนวรรณคดีของสุนทรภู่ แล้วต้องมาวิเคราะห์กันว่า ฉากนี้หมายถึงอะไร คำๆนี้สื่ออารมณ์ใดของตัวละคร ก่อนสอบ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสอบข้อสอบประเภทไหน เพราะโรงเรียนจะต้องกำหนดมาให้เรา โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ option A, option B และ option C โดยข้อสอบแต่ละประเภทจะต่างกันที่สัดส่วน

IGCSE Literature

IGCSE Literature

Reading Time: 2 minutes IGCSE Literature คืออะไร? แจกแนวข้อสอบ English Literature IGCSE Literature คืออะไร? IGCSE Literature คือข้อสอบวรรณกรรม เป็นข้อสอบ IGCSE อ่าน คิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม บทกวีและบทละคร อธิบายง่ายๆคือ คล้ายๆกับเรียนวรรณคดีของสุนทรภู่ แล้วต้องมาวิเคราะห์กันว่า ฉากนี้หมายถึงอะไร คำๆนี้สื่ออารมณ์ใดของตัวละคร ก่อนสอบ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสอบข้อสอบประเภทไหน เพราะโรงเรียนจะต้องกำหนดมาให้เรา โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ option A, option B และ option C โดยข้อสอบแต่ละประเภทจะต่างกันที่สัดส่วน

Scroll to Top