IGCSE Combined Science

เรียน IGCSE Combined Science สำหรับคนที่วางแผนรับวุฒิ ม.4 ตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษ เนื้อหาจะเป็นพื้นฐานของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก

Dig deeper into :
IGCSE Combined Science
IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

IGCSE Combined Science

IGCSE Combined Science

Reading Time: 3 minutes IGCSE Combined Science คืออะไร ข้อสอบออกอะไร IGCSE Combined Science คืออะไร การสอบ IGCSE วิชา Combined Science เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยอาจมาจาก Requirement ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสอบวิชา Combined Science เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์ (Physics) ซึ่งเป็นการสอบทั้งสามวิชาพร้อมกัน น้อง ๆ อาจจะคิดว่าเนื้อหาคงเยอะมาก แต่อันที่จริงแล้วแม้ว่าเนื้อหาจ

Scroll to Top