fbpx

IGCSE Business

เรียน IGCSE Business สำหรับที่วางแผนได้วุฒิระดับ ม.4 ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ ในเรื่องเกี่ยวกับรายวิชาการทำธุรกิจ ประกอบธุรกิจ และบริหารจัดการต่าง ๆ

Dig deeper into :
IGCSE Business
IGCSE Business

IGCSE Business

Reading Time: 2 minutes IGCSE Business คืออะไร? ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง? IGCSE Business คืออะไร IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต ข้อสอบ IGCSE Business ออกอะไรบ้าง 1. Business Objective ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ

IGCSE Business

IGCSE Business

Reading Time: 2 minutes IGCSE Business คืออะไร? ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง? IGCSE Business คืออะไร IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต ข้อสอบ IGCSE Business ออกอะไรบ้าง 1. Business Objective ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ

Scroll to Top