fbpx

สอบ SAT

ข้อมูลการสอบ SAT ศึกษากันได้แบบครบถ้วนทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและยังสามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีขึ้น สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่คาดหวัง

Dig deeper into :
สอบ SAT

สอบ sat

Reading Time: 2 minutes สอบ SAT คือ สอบ SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี ข้อสอบ SAT ข้อสอบ SAT Reading and Writing SAT Reading เรื่องที่ออกสอบ 1. Craft and Structure คำถามประเภทนี้จะวัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ – Words in Context วัดเ

สอบ sat

Reading Time: 2 minutes สอบ SAT คือ สอบ SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี ข้อสอบ SAT ข้อสอบ SAT Reading and Writing SAT Reading เรื่องที่ออกสอบ 1. Craft and Structure คำถามประเภทนี้จะวัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ – Words in Context วัดเ

Scroll to Top