fbpx

สมัครสอบ SAT

ทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครสอบ SAT ซึ่งใช้วิธีสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทุกคนสามารถทำตามทีละขั้นตอนไม่ยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น คำแนะนำทั้งหมดระบุเอาไว้ชัดเจน เข้าใจง่าย

Dig deeper into :
สมัครสอบ SAT
สมัครสอบ SAT

สมัครสอบ SAT

Reading Time: 5 minutes สมัครสอบ SAT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org/ หากมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ ให้คลิกที่เมนู “Sign up”   2. คลิกที่เมนู “I am a student” 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และอีเมล โดยข้อมูลส่วนนี้จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งต้องรอบคอบเป็นพิเศษในการกรอกข้อมูลนี้ เนื่องจากหากเราทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเอง   4. กรอกข้อมูลปีที่เราจบการศึกษา

สมัครสอบ SAT

สมัครสอบ SAT

Reading Time: 5 minutes สมัครสอบ SAT 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.collegeboard.org/ หากมีแอคเคาน์แล้วให้ทำการกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ แต่หากยังไม่มีแอคเคาน์ ให้คลิกที่เมนู “Sign up”   2. คลิกที่เมนู “I am a student” 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และอีเมล โดยข้อมูลส่วนนี้จะต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งต้องรอบคอบเป็นพิเศษในการกรอกข้อมูลนี้ เนื่องจากหากเราทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเอง   4. กรอกข้อมูลปีที่เราจบการศึกษา

Scroll to Top