fbpx

MBA ABAC

ถ้าการเรียนต่อ MBA ABAC คือความใฝ่ฝันของคุณ แต่ยังเดินหน้าเตรียมตัวไม่ถึงไหน เพราะมีความกังวลต่างๆเกิดขึ้นมากมาย กลัวจะสอบไม่ติด ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ พื้นฐานน้อย ไม่ชอบภาษา Grammar ไม่แม่น ทักษะอื่นๆยิ่งไม่ต้องพูดถึง จะอ่านหนังสือเองทั้งหมดก็ไม่สามารถทำได้ เพราะส่วนใหญ่เวลาก็หมดไปกับการทำงาน และอีกหลายๆปัญหาที่แต่ละคนนั้นอาจจะเจอแตกต่างกันออกไป แต่นับจากวันนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าการเตรียมตัวสอบ MBA ABAC นั้นเป็นเรื่องยากอีกต่อไป ถึงเวลาทิ้งความกังวลร้อยแปดพันเก้าทิ้งไป จะพื้นฐานอ่อน เรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหา หัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวค่ะ คนที่พร้อมกว่าเท่านั้นที่จะมีโอกาสสอบติดมากที่สุด ซึ่งคุณเองก็เป็นคนที่พร้อมที่สุดได้ ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคำตอบที่จะทำให้คุณรู้ค่ะว่า คุณจะเป็นคนที่พร้อมกว่าได้อย่างไร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) หรือที่ใครๆก็รู้จักดีในชื่อย่อ ABAC เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่หลักสูตร MBA มีความเป็นนานาชาติอย่างมาก ทักษะที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆคือภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเกือบทุกหลักสูตรของ MBA ABAC จึงจะต้องผ่านด่านการสอบภาษาอังกฤษไปเสียก่อน โดยจะเลือกเป็นการสอบตรงด้วยข้อสอบ AU English Proficiency Test หรือจะใช้วิธีการยื่นผลคะแนนสอบแทนก็ได้ ซึ่งคะแนนที่สามารถนำไปยื่นได้คือ IELTS หรือ TOEFL (iBT) โดยทั่วไปหากเลือกยื่นคะแนน IELTS จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า […]

Tags: GMAT GRE ielts mba mba abac

MBA KU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งค่ะที่นักเรียนหลายๆคนมีความสนใจเรียนต่อ ปริญญา โท เกษตรศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ( MBA KU ) ซึ่งมีหลายสาขาให้เลือกเรียน ได้แก่ International Master of Business Administration เป็น MBA KU หลักสูตรนานาชาติที่ถ้าใครเรียนนานาชาติมาตลอดตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจะได้เปรียบมากๆ เพราะคุณไม่ต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ แต่ถ้าใครไม่ได้เรียนนานาชาติมาก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปค่ะ เพราะหากคุณมีคะแนน IELTS ซัก 5.5 หรือ TOEFL 550 ขึ้นไป ก็ไม่ต้องสอบข้อเขียนของคณะเช่นเดียวกัน หลายๆคนอาจสงสัยว่าการสอบข้อเขียนของคณะนั้นจะยากกว่าไหม จะเป็นแนวไหน บอกได้เลยว่าแนว TOEFL ในทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนค่ะ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในกองทัพไทยให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดสอบทั้งในส่วนของความรู้ทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมถึงภาษาอังกฤษ Executive MBA Program ( Executive MBA […]

Tags: GMAT GRE ielts mba MBA KU

GMAT

GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน)

Tags: GMAT GRE ติว GMAT เรียน GMAT