fbpx

เรียน ติว CU-BEST ตัวต่อตัว

เรียนติว CU-BEST ตัวต่อตัว กำลังวางแผนเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโท ในคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่คะแนน CU-BEST ยังไปไม่ถึงไหน ไม่เก่งเลข คิดเลขช้า มีปัญหากับข้อสอบคณิตศาสตร์ตลอด พื้นฐานแย่มากๆ ไม่ค่อยชำนาญในส่วนของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจ ยิ่งอ่าน ยิ่งงง บางทีคิดว่าคำตอบที่เลือกนั้นเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดแล้ว ทำไมยังผิด!!! อ่านหนังสือจนท้อ ฝึกทำโจทย์จนเหนื่อย แต่ทักษะก็ยังไม่ดีขึ้น คุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า……..หากใช่!!! อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปกับการเตรียมตัวรูปแบบเดิมๆ ที่คุณก็สัมผัสมาแล้วว่าไม่ได้ผลมากนัก ไม่ได้ทำให้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบนั้นดีขึ้น ส่วนใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการสอบ CU-BEST อย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพราะรอบสอบของ CU-BEST มีน้อยมากๆ ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าโอกาสในการแก้ตัวใหม่ก็น้อยมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบวิชานี้จะต้องเป็นการเตรียมตัวที่ไม่ใช่แค่ดี แต่ต้องดีที่สุดเท่านั้น อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องดีที่สุด??? เราลองไปทำความรู้จักกับข้อสอบให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ แล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องดีที่สุด……. ข้ออสอบ CU-BEST มีชื่อเต็มๆว่า Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test เป็นการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์และความถนัดด้านธุรกิจ มีทั้งข้อสอบแบบภาษาไทย และข้อสอบแบบภาษาอังกฤษ การจะเลือกสอบแบบใดก็จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อค่ะ หากเป็นโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยก็จะต้องสอบแบบภาษาไทย แต่หากเป็นโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะต้องสอบแบบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบแต่ละแบบจะประกอบไปด้วย 2 […]

Tags: CU-BEST ติว CU-BEST เรียน CU-BEST

CU-BEST

CU-BEST คือ แบบทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ

Tags: CU-BEST