fbpx

O-level

O-Level คือ หลักสูตรที่นำมาจากประเทศอังกฤษ เป็นการสอบวัดระดับความสามารถของนักเรียน ว่าสามารถเรียนในระดับปริญญาตรีได้หรือไม่ เปรียบเสมือนการดูความถนัดของนักเรียน

Dig deeper into :
O-level
It seems we can't find what you're looking for.
It seems we can't find what you're looking for.
Scroll to Top