fbpx
ku-ept คืออะไร
Reading Time: 3 minutes

KU-EPT คืออะไร สมัครสอบ KU-EPT เปรียบเทียบคะแนน

ku-ept คืออะไร
ku-ept คืออะไร

KU-EPT คืออะไร

KU-EPT คือ แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการสมัครงาน การเลื่อนขั้น หรือเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อผลสอบ KU-EPT มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ

Table of Contents

KU-EPT ย่อมาจาก

KU-EPT ย่อมาจาก KU-English Proficiency Test

KU-EPT ข้อสอบ

KU-EPT ข้อสอบมี 2 ส่วน คือ Structure Completion , Reading Comprehension KU-EPT ข้อสอบ จะมีทั้งหมด 80 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ทั้งหมด ไม่มีเขียน

KU-EPT ข้อสอบ Structure Completion

ข้อสอบ KU-EPT ส่วน Structure Completion มี จำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น พาร์ท Sentence Completion 25 ข้อ และพาร์ท Cloze test 15 ข้อ ซึ่งใช้ทั้งทักษะด้านไวยกรณ์ (Grammar) ในขณะที่ทักษะด้านคำศัพท์ก็ต้องมีด้วยเช่นกัน

KU-EPT ข้อสอบ Reading Comprehension

ข้อสอบ KU-EPT ส่วน Reading Comprehension มี 40 ข้อ

สมัครสอบ KU-EPT

1. สมัครสอบ KU-EPT เข้าไปที่ https://ku-ept.human.ku.ac.th/

2. กรณีไม่เคยสมัครสอบต้องลงทะเบียนก่อน โดยระบบจะส่ง Email ยืนยันไปที่อีเมล์ของผู้สมัคร ให้กดยืนยันการสมัคร

3. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันและเวลา สอบ KU-EPT ได้

 

ค่าสอบ KU-EPT

ค่าสมัครสอบ KU-EPT 600 บาท

 

ตารางสอบ KU-EPT

KU-EPT มีสอบทุกเดือน โดยสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ http://kultc.human.ku.ac.th/index.php/events/

เปรียบเทียบ คะแนน KU-EPT กับ TOEFL IELTS SAT และ OOPT

 KU-EPTTOEFL ITPTOEFL iBTIELTSSATOOPT
คะแนน>50>542>71>5.0>529>60
คะแนน>40>500>56>4.5>50
คะแนน>25>459>41>4.0>40
คะแนน>15>336>3.5>20
คะแนน0-150-3360-20

KU-EPT สอบที่ไหน

KU-EPT สอบที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา, เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร โดยศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดการสอบ

KU-EPT ยากไหม

ข้อสอบ KU-EPT ไม่ยาก เมื่อเทียบกับ ข้อสอบ CU-TEP TU-GET และ TOEFL ความยากของข้อสอบ  KU-EPT เทียบเท่ากับ ข้อสอบ TOEIC ซึ่งถือว่าไม่ค่อยยาก

คำศัพท์ KU-EPT ที่ออกสอบบ่อย

acquisitionnการได้มา,สิ่งที่เพิ่มเติม
advocaten,vทนาย,สนับสนุน
aggregaten,v,aผลรวม,รวบรวม
albeitconjถึงแม้ว่า
approachn,vการเข้าใกล้,เข้าใกล้,ตีสนิท
aspectnมุมมอง,ลักษณะ
availabltaมีอยู่,หาง่าย
behalfnตัวแทน,ประโยชน์
bulknความจุ
ceasen,vการสิ้นสุด,หยุด
coincidevพ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concurrentaที่กระทำร่วมกัน,เห็นพ้องต้องกัน
consentn,vการอนุญาต,ยอมให้ทำ
contractn,vสัญญา,ข้อตกลง,ติดโรค
denotevแสดงถึง,บ่งชี้
derivevได้รับจาก,กลายมาจาก
deviationnการเบี่ยงเบน,การไม่เห็นด้วย
discretionnดุลพินิจ,การตัดสินใจที่ดี
displacementnการย้ายที่,การแทนที่,การไล่ออก
disposaln,aกระบวนการกำจัดสิ่งของ
distortionnการบิดเบือน,การบิดเบี้ยว
distributionnการกระจาย,การแจกแจง
domainnอาณาเขต,ขอบเขตความรู้
dramaticaเกี่ยวกับละคร,ตื่นเต้นเร้าใจ
emergedvปรากฎออกมา,โผล่ออกมา
empiricalaได้จากประสบการณ์ (การทดลอง)
entitlevให้สิทธิ,ตั้งชื่อ
environmentnสิ่งแวดล้อม
equationnความเท่าเทียม,สมการ
estimaten,vประมาณ,การตีราคา
expansionnการขยาย,สิ่งที่ถูกขยาย
federaln,aสหพันธรัฐ,แห่งชาติ
financialaทางการเงิน
forthcomingnกำลังจะมาถึง,การเตรียมพร้อม
frameworknขอบข่ายงาน,โครงร่าง
grantn,vยินยอม,เงินช่วยเหลือ
impactnผลกระทบ,ส่งผลกระทบ,แรงอัด
implicitaซึ่งบอกโดยนัย,ไร้ข้อกังขา
imposevกำหนด,จัดเก็บภาษี,เรียกร้อง
incomenเงินได้,รายได้
individualn,aแต่ละบุคคล,บุคคล
inducevชักชวน,ชักนำ
inevitablyadvอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
inherentaซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย
injurynการทำให้เสียหาย,อาการบาดเจ็บ
instancen,vกรณี,ยกตัวอย่าง
intensifyvทำให้รุนแรงขึ้น
intervalnช่วงระยะเวลา,ระยะห่าง
interventionnการแทรกแทรง,การก้าวก่าย
involvevเกี่ยวพัน,ทำให้พัวพัน
legislationnการออกกฎหมาย ,ตัวบทอกฎหมาย
levyn,vจัดเก็บภาษี,เกณฑ์ทหาร
manipulationnการจัดการ,การยักย้าย
notionnความคิด,ความเข้าใจ
notwithstandingadv,preอย่างไรก็ตาม,แม้ว่า
obtainvได้รับ
offsetn,vสิ่งชดเชย,ชดเชย
ongoingaไม่หยุดยั้ง,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
paradigmnตัวอย่าง,แบบจำลอง
parametersnตัวแปร,ปัจจัยที่กำหนด
perceivevรับรู้
persistentnคงอยู่นาน,เรื่อยไป
potentialn,aที่อาจเกิดขึ้นได้
practitionersnผู้ฝึกหัด,ผู้ปฎิบัติ
preliminaryn,aขั้นต้น,ในขั้นต้น
principlenกฎ,ทฤษฎี,แหล่งที่มา
procedurenขั้นตอน,กระบวนงาน
processnกระบวนการ
prospectn,vการคาดการณ์,โอกาส,ค้นหา
protocolnระเบียบการ,พิธีการทูต
radicaln,aรากฐาน,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
reinforcenทำให้แข็งแกร่งขึ้น,เพิ่มกำลัง
reliancenความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ
requirevต้องการ ,บังคับใช้,เรียกร้อง
residentnผู้พักอาศัย
resolutionnการตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resourcesnแหล่งที่มา,ทรัพยากร
restrainsvยับยั้ง,ควบคุม,กักขัง
retainvเก็บไว้,จดจำ,ผูกขาด
reversen,v,aตรงกันข้าม,ถอยหลัง
rigidn,aเเข็ง,เข้มงวด
scenarionโครงการ,บทภาพยนตร์
sectorn,vภาค,ส่วน
so-calledaเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
specificaโดยเฉพาะ
spherenระบบจักรวาล,โลก,สิ่งแวดล้อม
strategiesnยุทธวิธี,แผนการ
subsequentaซึ่งตามมา,ภายหลัง
subsidiaryn,aเป็นรอง,สิ่งที่เป็นตัวเสริม
successiveaต่อเนื่องกัน,ตามลำดับ
suspendvแขวน,เลื่อน
tensionnความตรึง,ความเครียด
tracen,vร่องรอย,รอยเท้า,สืบหาร่องลอย
triggern,vกระตุ้น,ไกปืน,เหนี่ยวไก
undergovประสบ,ทนทุกข์
underlyingaที่สำคัญและซ่อนอยู่,จำเป็น
undertaken,vสัญญา,รับภาระ,ผู้รับผิดชอบ
variablesn,aเปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปล
welfarenความสุข,สังคมสงเคราะห์
wherebyadv,conjโดยวิธีที่,ด้วยเหตุนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top