cu-aat คืออะไร

CU-AAT คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่

cu-aat คืออะไร

CU-AAT คืออะไร

Chulalongkorn University Academic Aptitude Test หรือ CU-AAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ Mathematics และภาษาอังกฤษ Verbal ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

Menu

ข้อสอบ CU-AAT มี 2 พาร์ท คือ Math และ Verbal

ข้อสอบ CU-AAT มี 2 ส่วนคือ Math และ Verbal ข้อสอบมีทั้งหมด 110 ข้อ ใช้เวลาสอบ 140 นาที (2 ชม) คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

Math มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

Verbal มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

ข้อสอบ CU-AAT สอบอะไรบ้าง

CU AAT Part Math มี 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที ข้อสอบออกเรื่อง

Arithmetic (เลขคณิต)

Algebra พีชคณิต

Geometry เรขาคณิต

Word Problems ปัญหาโจทย์ข้อความ

พาร์ท CU-AAT Verbal มี 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที

ข้อสอบประกอบด้วย 2 พาร์ทได้แก่

1. Sentence completions

2. Passage-based reading- Problem Solving

คะแนน CU AAT

CU-AAT มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจาก Math Section 800 คะแนน , Verbal Section 800 คะแนน รวม 1,600 คะแนน

น้องๆ ที่สอบจะรู้ผลคะแนน CU-AAT ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่สอบ โดยสามารถดูผลคะแนนสอบของตัวเองได้ผ่านทางออนไลน์ สำหรับผลสอบ มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ

สมัครสมัคร CU-AAT

สมัครสมัคร CU-AAT ได้ที่ https://register.atc.chula.ac.th โดยน้องสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบสมัครสอบ CU-AAT ออนไลน์ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

สำหรับการตรวจสอบสถานที่สอบสามารถตรวจล่วงหน้า 5 วันก่อนสอบ

การประกาศผลสอบจะประกาศผลคะแนน ภายใน 10 วันหลังจากสอบ โดยสามารถตรวจได้ที่หน้าเว็บไซต์สมัครสอบ

ค่าสอบ CU-AAT

ค่าสอบ CU-AAT 1,300 บาท ในกรณีสอบกับกระดาษ ส่วน กรณีสอบ CU-AAT กับคอมพิวเตอร์ ค่าสอบ 2,900 บาท

ตารางสอบ CU AAT

ตาราง CU-AAT มีสอบ 6 ครั้ง/ปี ปกติ จัดสอบเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม สำหรับน้องที่สนใจสอบ สามารถสมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบได้ประมาณ 1 เดือน

สถานที่สอบ CU-AAT

CU-AAT สอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปกติจะสอบที่ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ  คือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อสอบ CU-AAT ยากไหม

ข้อสอบ CU-AAT ยากกว่า SAT ในส่วนคณิตศาสตร์ แต่ พาร์ท Verbal ง่ายกว่า SAT Critical Reading

ข้อสอบ SAT กับ CU-AAT ต่างกันอย่างไร? อะไรยากกว่ากัน?

ข้อสอบ SAT ยากกว่า CU-AAT ในส่วนภาษาอังกฤษ กลับกัน ข้อสอบ CU-AAT ยากกว่า SAT ในส่วนคณิตศาสตร์

ข้อดี-ข้อเสีย ของข้อสอบ CU-AAT

– มีรอบสอบค่อนข้างเยอะ

– ค่าสอบ ไม่สูงมาก

– คะแนน ใช้ได้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอินเตอร์ เท่านั้น

– ข้อสอบ CU-AAT ส่วนอังกฤษ ง่ากกว่า SAT จึงทำให้น้องมีโอกาสได้คะแนนสูง

ข้อดี-ข้อเสีย ของข้อสอบ SAT

– สามารถใช้ได้ทุกมหาวิทาลัย ในไทยและต่างประเทศที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์

– SAT Part Math เนื้อหาจะเทียบเท่ากับ คณิตศาสตร์ ม.ต้นของไทย (แต่น้อง ส่วนมากทำไม่ค่อยทัน)

– มีรอบสอบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CU-AAT และ ที่นั่งสอบ SAT เต็มเร็วมาก

– ค่าสอบค่อนข้างสูง

CU-AAT ข้อสอบเก่า

CU-AAT ข้อสอบเก่า PDF สามารถ download Free ได้ที่ https://www.chulatutor.com/book/cu-aat.pdf

🔥ติว CU-AAT คอร์ส สอนสด กับ ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR

คอร์สเรียน CU-AAT สอนครอบคลุมทั้ง 2 พาร์ท สอนสด กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง สามารถถามได้ทันทีที่สงสัย

สอนตั้งแต่พื้นฐาน math และ verbal ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใช้สูตรคณิต , คำศัพท์ Verbal ที่มักออกสอบ , การใช้เครื่องคิดเลข จนไปถึง ข้อสอบรอบล่าสุด และเก็งข้อสอบให้กับน้องๆ

สอนโดย อ.เปิ้ล และ ทีม ที่ติวตั้งแต่ข้อสอบฉบับแรกถึงข้อสอบรอบล่าสุด

คอร์สสอนสด CU-AAT Math กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATMA0624 25 มิ.ย. - 1 ส.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
SATMB0624 30 มิ.ย. - 4 ส.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB0824 25 ส.ค. - 29 ก.ย. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA0824 27 ส.ค. - 3 ต.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA1024 22 ต.ค. - 28 พ.ย. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB1024 27 ต.ค. - 1 ธ.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล

คอร์สสอนสด CU-AAT Verbal กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATEA0624 24 มิ.ย. - 31 ก.ค. จ,พ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
SATEB0624 29 มิ.ย. - 3 ส.ค. 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 โจ้
SATEA0824 26 ส.ค. - 2 ต.ค. จ,พ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
SATEA1024 21 ต.ค. - 27 พ.ย. จ,พ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 โจ้
SATEB1024 26 ต.ค. - 30 พ.ย. 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top