CHULATUTOR.COM

CU-AAT คืออะไร สอบเมื่อไหร่ ข้อสอบยากไหม คะแนนสอบใช้ทำอะไร

CU-AAT คืออะไร สอบเมื่อไร ข้อสอบยากไหม คะแนนสอบใช้ทำอะไร

CU-AAT คืออะไร สอบเมื่อไหร่ ข้อสอบยากไหม คะแนนสอบใช้ทำอะไร

CU-AAT ถือเป็นรูปแบบการสอบที่มีความสำคัญมาก สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ เนื่องจากต้องนำคะแนนดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับพิจารณาของทางสถาบัน ด้วยเหตุนี้การทำความรู้จักว่าคืออะไร ข้อสอบยากไหม เนื้อหาเป็นอย่างไรจึงสำคัญมากทีเดียว

CU-AAT คืออะไร

Chulalongkorn University Academic Aptitude Test หรือ CU-AAT คือ แนวทางการสอบที่ตัวข้อสอบถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความรู้ของผู้สอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หากคาดหวังอยากเข้าเรียนต่อในภาคอินเตอร์ หรือเรียนคณะนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนน CU-AAT นับว่ามีความสำคัญและน้อง ๆ ทุกคนต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษด้วย

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ CU-AAT ข้อสอบที่ออกนั้นจะดำเนินการโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) มีหน้าที่พัฒนาเพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น CU-AAT คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ ภาษาอังกฤษ (CU-AAT Verbal) ก็ตาม

ทั้งนี้เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่ารูปแบบข้อสอบที่ใช้จะมีความใกล้เคียงกับข้อสอบ SAT ซึ่งถือเป็นแนวทางการสอบมาตรฐานเพื่อใช้คะแนนในการยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาจมีบางเนื้อหาที่แตกต่างบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะจนเกินไป โดยหลายคนที่เคยสอบทั้ง 2 รูปแบบมักบอกว่า CU-AAT สอบยากกว่า

ข้อสอบ CU-AAT ออกเรื่องไหนบ้าง?

 

ข้อสอบ CU-AAT Math
เรื่องที่ออกสอบหัวข้อที่ออกสอบ

Arithmetic (เลขคณิต)

จำนวนตัวประกอบ , จำนวนเฉพาะ , จำนวนประกอบ , การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยตัวหารร่วมมาก , ตัวคูรร่วมน้อย , ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การปัดเศษการปัดเศษทศนิยม
เลขยกกำลังสมบัติเลขยกกำลัง
จำนวนเต็ม 
การดำเนินการของจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็ม , การลบจำนวนเต็ม , การคูณจำนวนเต็ม , การหารจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนเต็มสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็มบวก , สมบัติของศูนย์ , จำนวนคู่และจำนวนคี่
ทศนิยมและเศษส่วน 
ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมการบวกและการลบทศนิยม , การคูณและการหารทศนิยม , การเปรียบเทียบเศษส่วน , การบวก ลบ เศษส่วน , การคูณและการหารเศษส่วน
อัตราส่วนและเปอร์เซ็นต์อัตราส่วน , อัตราส่วนที่เท่ากัน , อัตราส่วนที่ต่อเนื่อง , สัดส่วน , ร้อยละ
 

Algebra พีชคณิต

เอกนามการบวกและการลบเอกนาม
พหุนามการคูณและหารพหุนาม
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีตรีสูง 
สมการและอสมการสมการ , อสมการ
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองการแยกตัวประกอบโดยสมบัติการแจกแจง , การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว , การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองด้วยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ , การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป้นผลต่างกำลังสอง
การแก้สมการกำลังสองโดยการใช้สูตร 
การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม 
การบวกและการลบเศษส่วนของหหุนาม 
การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม 
 

Geometry เรขาคณิต

จุดและเส้นตรง 
ส่วนของเส้นตรง 
รังสี 
มุมชนิดของมุม
เส้นขนาดสมบัติของเส้นขนานกับมุมภายใน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  

Word Problems ปัญหาโจทย์ข้อความ

 

สมัครสอบ CU-AAT ตอนไหน สอบเมื่อไหร่

ใครที่วางเป้าหมายของตนเองเกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนภาคอินเตอร์ของ ม.จุฬาฯ เอาไว้แล้ว ก็ควรรู้ว่า CU-AAT สมัครได้เมื่อไหร่ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จึงขออธิบายข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

สำหรับคนที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ คลิกไปที่ http://atc.chula.ac.th/Main/aat_th/ จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ได้เลย โดยทางศูนย์สอบเองก็มีการอธิบายถึงเนื้อหาเบื้องต้นเอาไว้ให้พอสมควร มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบอยู่ที่ 1,300 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการประกาศผล

แต่สำหรับใครที่เลือกสอบผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถรู้ผลสอบของตนเองได้ทันที แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อสมัครแพงกว่านั่นคือ 2,900 บาท ผลคะแนน CU-AAT มีอายุการใช้งาน 2 ปี สามารถนำไปยื่นเพื่อเข้าเรียนกับหลายคณะได้ เช่น

  • The Bachelor of Business Administration or BBA International Program หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • Aerospace Engineering (AERO) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
  • Applied Chemistry (BSAC) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • Architectural Design (INDA) หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม
  • Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii) หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ
  • Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME) หลักสูตรวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
  • Communication Management (COMMARTS) หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร
  • Psychological Science (JIPP) หลักสูตรวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
  • Politics and Global Studies (PGS) หลักสูตรการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา

ส่วนคำถามที่ว่า CU-AAT สอบเมื่อไหร่ ตารางสอบในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งปกติแล้วจะสอบปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ช่วงเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม, ธันวาคม ส่วนเวลาในการสอบขึ้นอยู่กับการประกาศในแต่ละรอบ

cu-aat สอบอะไรบ้าง
cu-aat สอบอะไรบ้าง

CU AAT สอบอะไรบ้าง

มาถึงข้อมูลที่น้อง ๆ หลายคนสนใจและอยากรู้กันมากที่สุดนั่นคือ CU-AAT ข้อสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ซื้อ CU-AAT หนังสือดี ๆ ไว้อ่าน รวมถึง หาคอร์ส CU-AAT ติวให้กับตนเองด้วย จึงขออธิบายแยกเป็นรายวิชา ดังนี้

CU-AAT Math Section

การสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมีทั้งหมด 55 ข้อ ให้เวลา 70 นาที เนื้อหาการสอบแบ่งออกเป็น Arithmetic,  Algebra, Geometry และ Problem solving สมัยก่อนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะติดลบ ทว่าปัจจุบันห้ามใช้งาน แต่ไม่มีการติดลบคะแนน

CU-AAT Verbal Section

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหมด 55 ข้อ ให้เวลา 70 นาที แบ่งออก 2 section คือ

Section 1 : Critical Reading includes ออกสอบเรื่อง Sentence completions, Passage-based reading, Problem solving

Section 2 : Writing includes ออกสอบเรื่อง Improving sentences, Identifying sentence errors, Improving paragraphs

ด้านคะแนนเต็มของ CU-AAT จะแยกเป็นพาร์ทละ 800 คะแนน รวมแล้ว 1,600 คะแนน ซึ่งแต่ละคณะจะมีระดับคะแนนในการผ่านเกณฑ์แตกต่างกันออกไป น้อง ๆ ต้องศึกษาข้อมูลก่อนสอบให้ดี

คอร์สเตรียมตัวสอบ CU-AAT เรียนสดที่สถาบัน

คอร์สเรียน CU-AAT เป็นลักษณะการเรียนกับทางสถาบัน ทุกห้องมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คน ด้วยรูปแบบการสอนลักษณะ Hybrid Learning เพิมความเข้าใจมากขึ้น ถ้าไม่สะดวกเข้าเรียนก็สามารถเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมกับเพื่อนคนอื่นได้ ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญ ส่วนกรณีมีคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ สามารถสอบถามกับติวเตอร์ได้ทันที ได้ความรู้กลับไปเต็ม ๆ


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB071023 7 ต.ค. - 29 ต.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 เปิ้ล
SB041123 4 พ.ย. - 26 พ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
6 เปิ้ล
เรียน cu-aat ตัวต่อตัว
เรียน cu-aat ตัวต่อตัว

คอร์สเตรียมตัวสอบ ติว CU-AAT ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน CU-AAT สำหรับน้อง ๆ ที่เน้นเจาะลึกข้อมูล อยากได้เทคนิคเด็ด ๆ จากติวเตอร์ชนิดตัวต่อตัว แนะนำคอร์สนี้ได้เลย กรณีเลือกเข้าเรียนกับสถาบันจะมีห้องเรียนแยกต่างหาก เพิ่มความเป็นส่วนตัว ถ้าวันไหนไม่สะดวกก็เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ด้วยเช่นกัน มั่นใจว่าการเลือกเรียนคอร์สนี้จะช่วยเพิ่มทักษะชั้นเยี่ยม และนำมาซึ่งคะแนน CU-AAT ไม่ยาก

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

หมายเหตุ :

  • คอร์ส ติวตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียนตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com