รับทำบัญชี

accounting

ในทุกธุรกิจเรื่องของบัญชีเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้น ๆ ไม่ต่างกับการวางแผนการตลาด, การบริหารทรัพยากรบุคคล นั่นเพราะถ้าระบบบัญชีมีความผิดพลาดอาจหมายถึงความเสียหายของธุรกิจที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทันที หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาผู้ช่วยในการ รับทำบัญชี ระดับมืออาชีพ ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง แค่ติดต่อเข้ามาที่เราก็พร้อมนำเสนอบริการ รับทำบัญชี ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ของทีมงานทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับไปคือสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่าใคร

 

บริการ รับทำบัญชี ของเรา

ตัวเลือกบริการ รับทำบัญชี ของเรามีหลากหลาย ลูกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัยในด้านการทำบัญชีหรืออยากให้ช่วยเหลือใด ๆ สามารถระบุความต้องการได้เลย โดยบริการของเรามีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อันประกอบไปด้วย

 • รับทำบัญชี ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบของ CPA / TA เราให้บริการตรวจสอบบัญชีในหลักมาตรฐานการสอบบัญชีที่ถูกต้อง จากทีมงานระดับมืออาชีพในการสอบบัญชี รับอนุญาต ประสบการณ์สูง ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องกับสภาพวิชาชีพบัญชี มีการวางหลักประกันเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีครบถ้วน มั่นใจได้เลย
 • รับทำบัญชี จัดทำรายงานการตรวจสอบสำเร็จรูปเป็นไฟล์พร้อมนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร BEE – Accountant มีการจัดทำเป็นไฟล์ Excel XBRL มีเอกสารแนบ สำหรับดำเนินการส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วน (E-Filling) บริการจัดทำไฟล์ PND50 ที่มาจากระบบกรมสรรพากรใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลประจำปี
 • ทีมงานคุณภาพ มั่นใจได้แน่นอน ทีมงานทุกคนอัดแน่นด้วยประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตรวจสอบงบการเงินให้เชื่อมั่นได้ว่าถูกต้องทุกประการ แล้วยื่นนำส่งหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป
 • มีการวางโปรแกรมและแผนงานให้เป็นไปตมมาตรฐานการสอบบัญชี เรามีโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพสูงที่ CPA ใช้งานกัน เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน สามารถให้คำแนะนำระบบบัญชี การควบคุมภายใน เจอความเสี่ยงระหว่างตรวจสอบแล้วนำไปปรับปรุงทางด้านบัญชีและการควบคุมภายในให้ดีกว่าเดิม
 • พร้อมให้คำแนะนำที่ดีที่สุด นอกจากความมั่นใจในการ รับทำบัญชี เรายังพร้อมให้คำแนะนำดีที่สุด การทำงานระหว่างระบบจัดทำบัญชี กับ ทีมงาน CPA ช่วยให้ข้อมูลบัญชีถูกต้อง แม่นยำ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามมา
 • ค่าบริการ รับทำบัญชี งบประกอบกิจการ เราให้บริการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นกิจการที่ 3,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับขนาดกิจการ ระดับความซับซ้อนด้านการค้า สินค้าคงคลัง ภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • เราทำหน้าที่ดูแลประสานงานการนำส่งงบการเงินของกิจการให้ CPA / TA ตรวจสอบ ตรงตามเวลา และยินดีนำคำแนะนำมาช่วยแก้ไขให้งบการเงินตรงกับความจริงมากที่สุด น่าเชื่อถือ และนำไปยื่นกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนด
 • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทุกรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บุคคลธรรมดาห้างร้าน
 • รับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เช่น ชื่อบริษัท, ที่ตั้งบริษัท
 • ให้บริการจัดทำบัญชี สรุปผลด้านการดำเนินงานหน่วยงานรายเดือน ปิดงบทางการเงิน
 • ยินดีให้คำปรึกษา วางแผนระบบบัญชี ให้คำแนะนำด้านการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ
 • บริการปิดงบการเงิน สรุปผลการดำเนินงานรายเดือน
 • ให้บริการตรวจสอบพร้อมรับรองงบการเงิน รับทำรายการงบการเงินจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริการจัดทำงบการเงินครบทุกรายละเอียด
 • บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน การจัดทำงบประมาณ การคำนวณต้นทุน การตั้งราคาขาย
 • บริการแจ้งเลิกธุรกิจ จดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการ
 • ยินดีช่วยวางแผนด้านภาษี จัดทำภาษี ยื่นแบบภาษี เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการด้านภาษีบุคคลธรรมดา ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา กลางปี ปลายปี
 • บริการแก้ไขปัญหากับสรรพากรทุกประเภท ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม นำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง จัดทำแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี เปลี่ยนแปลงแจ้งชื่อเข้า-ออกของพนักงานกับประกันสังคม พร้อมให้คำแนะนำอื่น ๆ กับทุกกิจกรรมในด้านประกันสังคม
 • บริการรับรองรายงานคำขอเพื่อใช้สิทธิ์ BOI

 

ทำไมต้องเลือกเราให้รับทำบัญชี

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีทุกคนผ่านการรับรอง ได้รับอนุญาตจากสภาพวิชาชีพบัญชี (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีทุกคนได้รับอนุญาตอาเซียน (CPA ASEAN)
 • อัดแน่นด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีกว่า 10 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเบอร์ 1 ของประเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านภาษีสำหรับกิจการที่ซับซ้อนสูง ทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทระดับต้น ๆ ของประเทศ

 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบบัญชี รวมถึงขอบเขตงาน รับทำบัญชี

 1. ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน
 2. มีการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีผ่านการรับรองทั่วไป ด้วยวิธีทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลทางงบการเงิน มีการพิจารณาหลักการความเหมาะสมตามระบบบัญชีที่กิจการใช้งานจริง งบประมาณด้านการเงินที่มีสาระสำคัญทุกรูปแบบ
 3. ช่วยประเมินความเหมาะสมของหลักบัญชีที่ใช้ว่าดีหรือไม่ ประเมินรายการอื่น ๆ ที่เป็นสาระสำคัญทางด้านบัญชี
 4. เสนอรายละเอียด ข้อมูล ให้กับผู้บริหาร ชี้แจงข้อผิดพลาดในการควบคุมบัญชีภายในจุดที่สำคัญ โดยอาจพบระหว่างการตรวจสอบบัญชี
 5. จัดทำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่พบทั้งหมดในด้านบัญชีแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ อาทิ ปัญหาการควบคุมภายใน, ระบบบัญชีที่ใช้เหมาะสมเพียงใด, แนะนำวิธีจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ, ปัญหาการทุจริต และสาระสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลต่อกิจการโดยตรง
 6. แสดงความเห็นเพื่อรับรองในรายงานด้านการตรวจสอบบัญชี CPA / TA
 7. บริการยื่นงบการเงินตามขั้นตอนกฎหมายที่ถูกต้อง

 

เอกสารเบื้องต้นสำหรับบริการ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี

 • เอกสารงบการเงิน หมายเหตุสำหรับประกอบงบการเงินปีปัจจุบัน งบทดลองปีปัจจุบัน รายงานด้านการตรวจสอบบัญชีพร้อมงบการเงินปีที่ผ่านมา
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท), หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือการตอบรับงาน การตรวจสอบบัญชี
 • เอกสาร ภ.พ. 30 ปีปัจจุบัน, รายการเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ตั้งแต่เดือนธันวาคม – ปีปัจจุบัน
 • เอกสาร ภ.ง.ด. 1 – ปีปัจจุบัน และ ภ.ง.ด. 1ก
 • เอกสาร ภ.ง.ด. 3, 53 ปีปัจจุบัน พร้อมด้วยใบต่อ ภ.ง.ด.
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อนหน้า
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รายละเอียดภาษีเกี่ยวกับเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี

หลายคนอาจยังคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ทีมงาน รับทำบัญชี มาช่วยในเรื่องการตรวจสอบบัญชีก็ได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นขององค์กรอยู่แล้ว แต่จริง ๆ การตรวจสอบบัญชีจากผู้ รับทำบัญชี มืออาชีพจะทำให้บรรดาผู้บริหารทั้งหลายได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากทีเดียว

 1. สามารถตรวจสอบบัญชีได้ทั้งระดับไตรมาสและรายปี จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตโดยตรง จึงทำให้การยื่นบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยแสดงความถูกต้องต่องบการเงินได้อย่างชัดเจน พร้อมแสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ตรงนี้ถือว่ามีผลดีตามกฎหมายที่องค์กรจะไม่ถูกตรวจสอบซ้ำซากทำให้วุ่นวายและมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง
 2. ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถนำเสนอข้อสังเกต หรือข้อสงสัย คำแนะนำให้กับผู้บริหาร ทำให้รับรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ความบกพร่องในด้านการควบคุมภายในที่มีความสำคัญทางบัญชี พร้อมได้รับคำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องสำหรับการจัดทำบัญชี เป็นการป้องกันการโดนโกงจากคนในบริษัทเองอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้บริหารจะรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ
 3. ช่วยจัดทำงบการเงินประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามข้อกฎหมายต่อกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เช่น เอกสาร สปช. 3, สำเนารายชื่อของผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) เป็นต้น นับเป็นเรื่องดีที่ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องมาจัดการในส่วนนี้ด้วยตนเอง สามารถเอาเวลาไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
 4. นำผลที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะผลที่ได้รับจากนักตรวจสอบบัญชีเป็นผลลัพธ์โดยตรง ไม่มีการปรับแต่งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม เพราะนักตรวจสอบบัญชีเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรอยู่แล้วหากมีการตกแต่งบัญชี ดังนั้นผู้บริหารจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ปรับกลยุทธ์การบริหารงาน พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 5. จัดสรรงบประมาณทางการเงินได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบบัญชีจะทำให้รู้ข้อมูลว่างบการเงินต่าง ๆ ของบริษัทด้านไหนเป็นอย่างไร มีข้อมูลความผิดพลาดหรือผลเสียใด ๆ ตามมาหรือไม่ หากมีข้อเสีย หรือมีจุดไหนที่ลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่า งบการเงินที่แสดงออกจะเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดอันส่งผลไปยังการจัดสรรงบการเงินแบบใหม่ ช่วยให้องค์กรพัฒนามากยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการช่วยให้ผู้บริหารเองสามารถคิดด้านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อธุรกิจมากกว่าเดิม
 6. ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดกับองค์การ เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นสิ่งไม่เข้าใครออกใคร บางทีการได้รู้ถึงงบการเงินอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ เช่น ใช้งบประมาณกับอะไรมากเกินไป, มีรายรับ รายจ่าย สมดุลมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนหากขาดสภาพคล่องจะส่งผลกระทบโดยตรงจนถึงขั้นทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เลย

 

ทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเสียภาษี ?

ในยุคนี้การสร้างธุรกิจของตนเองกับการเป็นพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ แต่รู้หรือไม่?  เมื่อยึดที่จะทำอาชีพนี้ก็ต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน แถมรัฐบาลยังได้มีการออกกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเสียภาษีของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วด้วย ใครที่กำลังทำหรือคิดจะเริ่มทำควรศึกษารายละเอียดตรงนี้อย่างเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนตามภาษีย้อนหลัง บอกเลยว่ามันจุกขนาดไหนกับเงินที่ต้องเสีย ซึ่งจริง ๆ ถ้าใครยังมีความเข้าใจไม่มากพ่อ ผู้ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สบายใจ ขายของกันได้สนุกสนาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียภาษีย้อนหลังหรือมีปัญหาทางกฎหมาย

ก่อนอื่นขอพูดถึงที่มาการเสียภาษีของผู้ค้าออนไลน์กันสักนิด อย่างที่บอกว่ารัฐบาลได้มีการออกกฎหมายในเรื่องนี้ไว้ชัดเจน ซึ่งกฎหมายนี้มีชื่อว่า ภาษีอีเพย์เมนต์ พ.ศ. 2562 มีการบังคับใช้อย่างจริงจังมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 พร้อมกันนี้มีการระบุให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องส่งรายงานการทำธุรกรรมครั้งแรกให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม จะชาวไทย ชาวต่างประเทศก็ต้องส่งทั้งหมด

โดยเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินต้องส่งรายละเอียดให้กับกรมสรรพากรคือ มียอดฝาก / โอนเข้าบัญชี 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป, ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี 400 ครั้งต่อปีขึ้นไป และ ยอดรวมการรับเงิน 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป พร้อมเข้าเงื่อนไขก่อนหน้า

จากรายละเอียดตรงนี้เองจึงบ่งบอกได้ชัดเจนว่า หากคิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วจะหลีกเลี่ยงภาษีคงทำไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแน่ ๆ แม้ไม่มีการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลแต่กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการด้านภาษีอย่างถูกหลัก หากคิดในทางที่ถูกต้องก็คือ เมื่อใครก็ตามมีรายได้ตามเกณฑ์ภาษีทีกำหนดก็ต้องจ่ายภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติ หากมีการหลบหลีกหรือเลี่ยงจ่ายภาษีก็จะมีโทษกำหนดไว้ตามกฎหมายนั่นเอง

เมื่อทั้งหมดที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนยังไงก็ต้องเสียภาษีหากมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หลักง่าย ๆ ก็คือ ควรมีการตรวจสอบรายรับราจ่าย ทำบัญชีคร่าว ๆ เอาไว้อยู่เสมอ แต่ถ้าหากใครที่มีธุรกิจเยอะมาก ๆ ก็ทำรายละเอียดแบบคร่าว ๆ จัดเก็บบิล เอกสารต่าง ๆ ทุกอย่างให้ครบครัน แล้วว่าจ้างคน รับทำบัญชี มาเป็นผู้ช่วยจะทำให้ได้ความถูกต้องมากที่สุด เพราะบางทีการต้องทำภาษี ทำบัญชีเองอย่างไม่เข้าใจอาจต้องเสียเงินจากภาษีเกินตัวโดยใช่เหตุ หรือถ้ามีข้อผิดพลาด จ่ายไม่ครบ จะโดนภาษีย้อนหลังเอา กลายเป็นความยุ่งยากที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เสียค่าปรับ แถมยังเสียเวลามานั่งเก็บรายละเอียดต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นให้คนที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือจึงน่าจะเป็นเรื่องดีกว่าเห็น ๆ

 

ทำธุรกิจออนไลน์ เสียภาษีอย่างไร ?

เมื่อเริ่มเข้าใจถึงเหตุผลที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือคนทำธุรกิจออนไลน์ทุกคนต้องเสียภาษี คราวนี้ลองมาดูว่าพวกเขาจะต้องเสียภาษีกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใครที่กำลังทำธุรกิจประเภทนี้หรือมองว่าอยากลงทุนกับธุรกิจประเภทออนไลน์จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่เป็นการช่วยให้เห็นข้อมูลพร้อมทำได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ ไร้ปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลัง

สำหรับคนที่จัดตั้งเป็นธุรกิจออนไลน์ จะถือเป็นรายรับประเภทที่ 8 จึงทำให้ต้องมีรูปแบบการเสียภาษีที่ต่างจากคนทำงานปกติ นั่นคือ ต้องเสียภาษี 2 ครั้งต่อปี ได้แก่ แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 94 สำหรับครึ่งปี และ ภ.ง.ด. 90 สำหรับเต็มปี แต่การจ่ายภาษีของธุรกิจออนไลน์ก็ต้องมีค่าลดหย่อนต่าง ๆ ด้วยอย่าลืมนำไปลบออกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องเสียภาษีกันบานตะไท

สำหรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหักออกแบบเหมารวม 60% ของรายได้ กรณีผลิตสินค้าเองต้องยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้หากธุรกิจไหนมีรายได้เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จะต้องใช้การลดหย่อน “เงินได้สุทธิ x 0.5% = ภาษีที่ต้องจ่าย

คราวนี้ก็มาถึงอัตราการเสียภาษีกรณีเป็นนิติบุคคล เนื่องจากทำธุรกิจออนไลน์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจ SME (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท) และธุรกิจขนาดใหญ่

 • กำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท SME 0% ขนาดใหญ่ 20%
 • กำไรสุทธิ 300,001 – 3 ล้านบาท SME 15% ขนาดใหญ่ 20%
 • กำไรสุทธิ 3 ล้านบาทขึ้นไป SME และ ขนาดใหญ่ 20%

ขณะที่การยื่นภาษีนั้นก็สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือจะไปยื่นด้วยตนเองที่กรมสรรพากรก็ได้เช่นกัน ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ

 

ประโยชน์จากการเสียภาษี ?

ยังคงมีข้อสงสัยมากมายว่าการที่เราทุกคนต้องเสียภาษีในแต่ละปีไม่ใช่เงินน้อย ๆ เราได้ประโยชน์อะไรจากการเสียภาษีเหล่านี้บ้าง แน่นอนว่ามันย่อมมีประโยชน์กับทั้งตนเอง คนอื่น และประเทศชาติอยู่แล้ว โดยประโยชน์จากการเสียภาษีแบ่งออกได้ดังนี้

 1. เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนถึงผู้มีรายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษี ดังนั้นการเสียภาษีในทุก ๆ ปีจึงไม่ทำให้เกิดการคำนวณภาษีย้อนหลังซึ่งจะมีค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาอีกเพียบ
 2. เป็นความภาคภูมิใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งในการนำเงินพัฒนาประเทศแม้จะไม่ใช่เงินจำนวนเยอะอะไรมากมาย แต่ก็ถือว่าได้ช่วยให้ประเทศพัฒนาขึ้น สมกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีความภาคภูมิใจ
 3. รัฐบาลสามารถนำเงินภาษีที่ได้จากประชาชนไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป อย่างที่เห็นกันง่าย ๆ ก็พวกระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน, ทางเท้า, จัดสร้าง จัดทำถนนหนทาง สะพานต่าง ๆ, ทำสะพานลอย ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ ระดับประเทศ อาทิ สร้างโรงพยาบาล, บริการต่าง ๆ ของรัฐ, โครงการต่าง ๆ เป็นต้น

 

Package ของเรา

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน) (รวมยื่นภาษี, ประกันสังคม, ปิดงบรายเดือน)

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
SS
(ลูกค้าสแกนเอกสารส่งให้ทางเรา)
3,000 1 – 20 รายการ ต่อเดือน
S 3,500 21 – 50 รายการ ต่อเดือน
M 4,500 51 – 100 รายการ ต่อเดือน
L 5,500 101 – 200 รายการ ต่อเดือน
XL 7,000 201 – 300 รายการ ต่อเดือน
XXL 9,000 ขึ้นไป 301 รายการ ต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

 

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Year A 9,000 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อปี
Year B 12,000 ไม่เกิน 200 รายการ ต่อปี
Year C 15,000 ไม่เกิน 300 รายการ ต่อปี

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือนทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

 

นี่คือทั้งหมดของเราในฐานะของผู้ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี หากใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการผู้ตรวจสอบบัญชีระดับมืออาชีพ ก็พร้อมให้บริการในทุกประเภท การันตีว่าทุก ๆ คนมีประสบการณ์สูง เคยผ่านการทำบัญชีในหลากหลายรูปแบบ แม้คุณจะเป็นธุรกิจออนไลน์เล็ก ๆ แต่ก็อย่ามองข้ามการทำบัญชีเป็นอันขาดเพราะมันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมในอนาคต มองหาผู้ รับทำบัญชี ระดับคุณภาพ ติดต่อเข้ามาหาเราได้เลย รับรองว่าทุกคนจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมการทำบัญชีที่มีมาตรฐาน ไม่ต้องวุ่นวายใด ๆ เหมือนที่ผ่าน ๆ มา

 

Related Posts